RIJDERSEXAMEN DRAFSPORT

Ten behoeve van de afgifte van een rijvergunning als leerling-pikeur, amateurrijder, eigenaar rijd(st)er en monté rijd(st)er (Drafsport) zal er op donderdag 28 september 2023 op VPW te Wolvega een rijdersexamen worden afgenomen. Alle deelnemers aan dit examen zijn verplicht een instructie bij te wonen op donderdag 21 september 2023.

Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Schriftelijke aanmeldingen waarin vermeld; naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en met welke gekwalificeerde draver wordt deelgenomen, dienen uiterlijk op 15 september a.s. op de sportafdeling van de stichting N.D.R. aanwezig te zijn.
Per email t.n.v. Viviën Kribbe; v.kribbe@ndr.nl.

Aanvang op beide dagen: Nader te bepalen (in ieder geval ‘s middags) u dient op beide dagen zelf een paard mee te brengen.

Indien u een stal wilt reserveren, kunt u dit bij uw aanmelding aangeven.

De kosten zijn: € 153,07 incl. 21% BTW. Betaling vooraf per bank.