Uitbraak Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant

Op een locatie in Vlaams Brabant (België) is de neurologische vorm van rhinopneumonie vastgesteld. De aanwezige paarden mogen de locatie de komende weken niet verlaten en er worden ook geen paarden van buiten op het bedrijf toegelaten. De contactadressen van de locatie zijn op de hoogte gebracht van de situatie. De paarden staan onder controle van een dierenarts.

Equi Focus Point België heeft na onderzoek van bloedmonsters bevestigd dat het op deze locatie gaat om rhinopneumonie (EHV-1), een virusinfectie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

Rhinopneumonie is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm dan ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen zieke en gezonde paarden is een belangrijke preventieve maatregel. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen (‘neuzen’ of hoesten) en het virus kan ook worden overgedragen door de mens met name via handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen en dus de kans op infectie te verkleinen, maar beschermt niet echt tegen de neurologische vorm.

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries, sportpaarden) geeft het EHV-1 virus minder kans zich te verspreiden. Als u uw paarden van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Voor meer informatie over de neurologische vorm van rhinopneumonie kunt u het artikel uit het KWPN Magazine januari 2021 lezen: ‘Rhinopneumonie , waarom steekt dat steeds weer de kop op?’

Teken de petitie ‘een eerlijk debat over omgang met paarden’!

Laat je stem horen voor dialoog en tegen polarisatie. Spreek je uit! Hier kun je de petitie tekenen!

Wij paardeneigenaren en -liefhebbers houden van onze paarden,, ze zijn onze passe en trots. Meningen over de omgang met paarden verschillen. Dat is logisch. We hebben verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven. Als paardensector staan wij open voor debat en dialoog over de wijze waarop wij omgaan met paarden. Maar wel op basis van juiste informatie.

Steeds vaker zien we dat dierenactivisten met onjuiste informatie de politiek en media willen overtuigen van hun eenzijdige en extremistische standpunten. Het debat over paardenwelzijn gaan we graag aan: we leven voor onze paarden, en paardenwelzijn is dan ook het allerbelangrijkste in de omgang met paarden.

Onze oproep

We roepen op tot een open dialoog. Dat kan alleen plaatsvinden als informatie in de juiste context wordt gepresenteerd aan de samenleving. Wij maken ons zorgen om de polariserende en stigmatiserende werking door dierenactivisten. En roepen de overheid en media daarom op om:

  • Aangeleverde informatie op feiten en context te blijven controleren
  • Hoor en wederhoor toe te passen
  • Een eerlijk debat en open dialoog te faciliteren

Help ons deze boodschap kracht bij te zetten. Teken de petitie. Ja ik doe mee! Teken de petitie op petitie.nl. Klik hier

Deze petitie is een initiatief van de Sectorraad Paarden namens alle paardeneigenaren en -liefhebbers. De petitie is uitgezet via het platform petities.nl. Op deze manier borgen wij dat de handtekeningen op een eerlijke en transparante manier verzameld worden. Heb je vragen over deze petitie? Neem dan contact met ons op via info@sectorraadpaarden.nl.  

Wil jij meer lezen over hoe paardeneigenaren denken over het welzijn van hun paarden? Wat ze zelf al doen? En wat ze zien als verbeterpunten? In dit artikel lees je de belangrijkste conclusies en resultaten.

Persbericht UET, 28 januari 2023

79th GENERAL ASSEMBLY OF THE UET

Vincennes racetrack, France – January 28, 2023

The European Trotting Union, which celebrates its 50th anniversary in 2023, held its annual General Assembly on Saturday 28 January 2023 at Vincennes racetrack in Paris.

In her annual report, UET President Mrs Marjaana Alaviuhkola recalled the great difficulties encountered by all European trotting actors over the last few years.

From the COVID crisis to the current economic crisis, the member countries of the UET have had to face many challenges which have been overcome thanks to the resilience and passion of all trotting professionals and racetracks. She recalled the importance of dialogue and international support, which has, in particular, made it possible to stand by the trotting professionals in Ukraine.

The President again stressed the importance of equine welfare and informed the UET member countries that a hearing on this subject by the parliamentary group had been organised on 30 November 2022 in the European Parliament.

The President confirmed that the Technical Committee had validated the formula of the UET Elite Circuit 2023. The calendar for this first edition had now been set, bringing together the main European events.

AMENDMENTS OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT ON TROTTING AND THE UET STATUTES

Animal Welfare is still at the heart of the UET’s concerns

The member countries of the UET adopted an amendment to the foreward of the international agreement which reaffirms equine welfare as one of the priority values. Thus the following text was adopted:

“The UET members give the highest importance to the cultural and agricultural value of the trotter as a sport-horse. They appreciate the genetic potential of this breed and strives to maintain trotting as a professional sport, in addition to a dedicated selection for the breeding of trotters, taking in account the constant evolution of the modern world….

…. The welfare of the horse comes first at all times and must never be subordinated to competitive or commercial influences. »

At the same time, the General Assembly adopted statutory amendments allowing the organisation of meetings of the General Assembly and board meetings by videoconference.

The use of the whip in racing

During this General Assembly there was a wide-ranging discussion on the subject of the use of the whip in racing, which is of concern to the member countries of the UET. The latter, at the request of the Administrative Council, undertook to open a debate with their socio-professional with a view to better framing their respective legislation concerning the use of the whip in racing. These discussions should lead to the drafting of a common text that will be presented at the next UET General Assembly in 2024. To date, Sweden, Finland, Denmark, Germany and the Netherlands have legislated to limit the use of the whip in racing to simply accompanying the horse.

UET Elite Circuit 2023

The first edition is launched at the first stage of this new circuit, the Prix d’Amérique Zeturf Legend Race.

15 races will be awarded points. A ranking will be established after each race. The best ranked horses will be given priority for participation in the 2023 Finale, which will take place on 14 October in Solvalla. The winner of the Finale will be named the winner of the UET Elite Circuit 2023.

Berlin to host the World Trotting Conference in 2023

From 14 to 18 August 2023, Germany will host the World Trotting Conference. Heinz Tell, President of the German Trotting Federation (HVT), presented the schedule and the spirit in which the conference will be held, namely the strengthening of international cooperation. He called on all members of the UET to fully invest in the organisation of this conference and to reflect on the future of trotting internationally.

The World Driving Championship will take place from 13 to 18 August 2023 in the Netherlands, Belgium and Germany.

Trot Britain (Great Britain)

Mr Jack DOWIE, President of the Trot Britain association, presented trotting activities in Great Britain (England, Wales and Scotland). Great Britain has applied for membership as the 22nd member of the European Trotting Union. A technical committee will travel to Great Britain in 2023 to finalise the application for membership, which is expected in January 2024.

Saturday January 28, 2023

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR FOKKERS van NL dravers die niet op NL grondgebied geboren worden

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR FOKKERS van NL dravers die niet op NL grondgebied geboren worden:

Veulens die geboren worden op Frans grondgebied, maar wel in het Nederlandse draverstamboek worden geregistreerd, dienen in Frankrijk voorzien te worden van een Franse chip en de fokkers dienen zelf in Frankrijk een paspoort aan te vragen!

Door herziene Europese regelgeving is het land van geboorte bepalend voor het paspoort en de chip.

De kosten die u maakt voor de buitenlandse chip, -dierenarts en de buitenlandse paspoorten zijn voor uw eigen rekening.

De Duitse autoriteit en de autoriteit van Vlaanderen hebben ons toestemming gegeven voor paarden die op Duits en Vlaams gebied geboren worden wel een paspoort af te geven, maar ook deze veulens dienen een chip uit het land van geboorte te krijgen. De Franse overheid heeft ons deze toestemming (nog) niet gegeven.

De procedure voor aanmelding van alle veulens voor opname in het NL stamboek en in het Trotteur Français register blijft hetzelfde, d.m.v. het geboortebericht. Voor de op NL grondgebied geboren veulens verandert er niets.

Voor de veulens die op buitenlands grondgebied geboren worden en wel in het NL stamboek worden geregistreerd, dient een buitenlandse dierenarts ons een haarmonster, schetsformulier en barcodestickers van de transponder te sturen. M.u.v. de Duitse en Vlaamse veulens ontvangt u van ons voor deze veulens geen paspoort, maar wel een bewijs van inschrijving in het stamboek na ouderschapsverificatie.

PASSE-PARTOUTS 2023

Deze week wordt een begin gemaakt met de productie en distributie van de passe-partouts voor het jaar 2023.

Mocht u in 2022 niet in het bezit zijn geweest van een pasje en u heeft voor 2023 een Nederlandse trainers- of rijdersvergunning, wordt u vriendelijk verzocht om een (recente!) pasfoto* te sturen naar het kantoor van de NDR. Dit mag per post of per e-mail.

Naar verwachting zullen alle vergunninghouders in maart in het bezit zijn van hun nieuwe passe-partout.

Wij maken u erop attent dat de pasjes slechts eenmalig vrij van kosten zullen worden verstrekt. In geval van verlies of diefstal kan een duplicaat worden verstrekt. Hiervoor zal een bedrag van € 10,00 per pasje in rekening worden gebracht.

*Pasfoto’s kunnen per post worden opgestuurd naar Stichting NDR, Postbus 60, 2240 AB – Wassenaar, of via e-mail naar drafsport@ndr.nl

De foto’s dienen van goede kwaliteit te zijn (GÉÉN kopieën van paspoort-,rijbewijsfoto’s etc.).

GELIEVE WIJZIGINGEN AANGAANDE INTRODUCEEKAARTEN Z.S.M. DOOR TE GEVEN AAN DE NDR.

IN MEMORIAM PIET BORSBOOM

Gisteren bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van oud-collega en drafsporticoon Piet Borsboom. Piet tobde al een tijdje met zijn gezondheid en werd daartoe recentelijk opgenomen in een verzorgingstehuis.

Piet – bij zijn collega’s vooral bekend als Borsboom, of kortweg Bors – werd zoals hij zelf placht te zeggen “groot tussen de paarden en de paardenmensen”. Zijn ouderlijk huis gaf een panoramisch uitzicht over de Duindigt-piste en het was dus allerminst verwonderlijk dat hij al op zeer jonge leeftijd gefascineerd raakte door de paarden en het wereldje eromheen. Tijdens zijn schooltijd verrichtte hij op koersdagen hand- en spandiensten, zoals het noteren van de uitslagen op het publicatiebord en het luiden van de bel in de paddock als de jockeys moesten opstijgen.

Na zijn diploma’s te hebben behaald ging hij aan de gang als administrateur bij een Haags autoverhuurbedrijf, maar toen er in 1954 een vacature vrijkwam op de afdeling Drafwezen van de NDR aarzelde hij geen moment en maakte hij de overstap naar het kantoor aan het Haagse Emmapark.

Buiten kantoor was Piet ook werkzaam in alle denkbare functies als NDR-functionaris op de koersbanen. Werkweken van zeventig uur en soms wel langer waren hierbij meer regel dan uitzondering, maar Piet lachte daarom. De koers was naast zijn werk ook zijn liefhebberij. Met uitzondering van die van finishfotograaf en starter heeft Piet alle functies op de baan bekleed, maar toch zal hij vooral worden herinnerd als wedstrijdsecretaris en speaker.

Piet was altijd bijzonder begaan met het wel en wee van de sport en realiseerde zich als geen ander dat de totalisatoromzet de kurk was waar het schip op dreef. Als wedstrijdsecretaris stapte hij op drukke koersdagen vaak een minuut of vijf voor de start de regiekamer binnen om hoogstpersoonlijk de tijdenband te bedienen en zo nodig even stiekem stil te zetten als de rijen voor de kassa’s daar aanleiding toe gaven.

Piet bleef tot 1993 in vaste dienst en werkte daarna nog vele jaren als parttimer op de koersbanen. Niet meer gebonden aan werktijden op kantoor had hij eindelijk tijd om zich wat meer te concentreren op zijn grote passie: de kortebaan. In die periode nam hij de coördinatorfunctie van Bert Smits over en vormde samen met Egbert Wittenaar het vaste speakerteam.

In 2009 vond Piet het tijd worden om zijn officiële functies neer te leggen, maar dat betekende niet dat hij niet meer actief was. Op “zijn” Duindigt verzorgde hij op koersdagen trouw de rondleidingen en op de kortebaan stelde hij zich beschikbaar als vrijwilliger om speluitleg te geven aan nieuwe bezoekers.

Dat laatste was Piet zoals we hem allemaal hebben gekend. Betrokken, behulpzaam en down to earth, het zijn slechts enkele superlatieven die op hem van toepassing zijn en die hem zo geliefd maakten bij collega’s, baanbesturen en actieven in de sport.

De laatste jaren ging Piets gezondheid in rap tempo achteruit. Na een aantal jaren geleden te zijn gevallen werd hij steeds minder mobiel, waardoor hij nog maar mondjesmaat op Duindigt kwam en al helemaal niet meer op de kortebaan.

Piet is 89 jaar geworden. Zijn verdiensten voor de draf- en rensport zijn even groot als de leegte die hij achterlaat.

Bestuur, Raad van Toezicht en medewerkers van de NDR wensen zijn vrouw Corry en verdere familie heel veel sterkte in deze bijzonder moeilijke tijden.

Koerskalender 2023

Klik hieronder voor de koerskalender 2023. Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Kortebaan Kalender 2023

Klik hieronder voor de kalender voor de Kortebaan Kalender 2023. Het document wordt in een nieuw scherm geopend: