Uitbraak Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant

Op een locatie in Vlaams Brabant (België) is de neurologische vorm van rhinopneumonie vastgesteld. De aanwezige paarden mogen de locatie de komende weken niet verlaten en er worden ook geen paarden van buiten op het bedrijf toegelaten. De contactadressen van de locatie zijn op de hoogte gebracht van de situatie. De paarden staan onder controle van een dierenarts.

Equi Focus Point België heeft na onderzoek van bloedmonsters bevestigd dat het op deze locatie gaat om rhinopneumonie (EHV-1), een virusinfectie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

Rhinopneumonie is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm dan ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen zieke en gezonde paarden is een belangrijke preventieve maatregel. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen (‘neuzen’ of hoesten) en het virus kan ook worden overgedragen door de mens met name via handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen en dus de kans op infectie te verkleinen, maar beschermt niet echt tegen de neurologische vorm.

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries, sportpaarden) geeft het EHV-1 virus minder kans zich te verspreiden. Als u uw paarden van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Voor meer informatie over de neurologische vorm van rhinopneumonie kunt u het artikel uit het KWPN Magazine januari 2021 lezen: ‘Rhinopneumonie , waarom steekt dat steeds weer de kop op?’

Teken de petitie ‘een eerlijk debat over omgang met paarden’!

Laat je stem horen voor dialoog en tegen polarisatie. Spreek je uit! Hier kun je de petitie tekenen!

Wij paardeneigenaren en -liefhebbers houden van onze paarden,, ze zijn onze passe en trots. Meningen over de omgang met paarden verschillen. Dat is logisch. We hebben verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven. Als paardensector staan wij open voor debat en dialoog over de wijze waarop wij omgaan met paarden. Maar wel op basis van juiste informatie.

Steeds vaker zien we dat dierenactivisten met onjuiste informatie de politiek en media willen overtuigen van hun eenzijdige en extremistische standpunten. Het debat over paardenwelzijn gaan we graag aan: we leven voor onze paarden, en paardenwelzijn is dan ook het allerbelangrijkste in de omgang met paarden.

Onze oproep

We roepen op tot een open dialoog. Dat kan alleen plaatsvinden als informatie in de juiste context wordt gepresenteerd aan de samenleving. Wij maken ons zorgen om de polariserende en stigmatiserende werking door dierenactivisten. En roepen de overheid en media daarom op om:

  • Aangeleverde informatie op feiten en context te blijven controleren
  • Hoor en wederhoor toe te passen
  • Een eerlijk debat en open dialoog te faciliteren

Help ons deze boodschap kracht bij te zetten. Teken de petitie. Ja ik doe mee! Teken de petitie op petitie.nl. Klik hier

Deze petitie is een initiatief van de Sectorraad Paarden namens alle paardeneigenaren en -liefhebbers. De petitie is uitgezet via het platform petities.nl. Op deze manier borgen wij dat de handtekeningen op een eerlijke en transparante manier verzameld worden. Heb je vragen over deze petitie? Neem dan contact met ons op via info@sectorraadpaarden.nl.  

Wil jij meer lezen over hoe paardeneigenaren denken over het welzijn van hun paarden? Wat ze zelf al doen? En wat ze zien als verbeterpunten? In dit artikel lees je de belangrijkste conclusies en resultaten.

Persbericht UET, 28 januari 2023

79th GENERAL ASSEMBLY OF THE UET

Vincennes racetrack, France – January 28, 2023

The European Trotting Union, which celebrates its 50th anniversary in 2023, held its annual General Assembly on Saturday 28 January 2023 at Vincennes racetrack in Paris.

In her annual report, UET President Mrs Marjaana Alaviuhkola recalled the great difficulties encountered by all European trotting actors over the last few years.

From the COVID crisis to the current economic crisis, the member countries of the UET have had to face many challenges which have been overcome thanks to the resilience and passion of all trotting professionals and racetracks. She recalled the importance of dialogue and international support, which has, in particular, made it possible to stand by the trotting professionals in Ukraine.

The President again stressed the importance of equine welfare and informed the UET member countries that a hearing on this subject by the parliamentary group had been organised on 30 November 2022 in the European Parliament.

The President confirmed that the Technical Committee had validated the formula of the UET Elite Circuit 2023. The calendar for this first edition had now been set, bringing together the main European events.

AMENDMENTS OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT ON TROTTING AND THE UET STATUTES

Animal Welfare is still at the heart of the UET’s concerns

The member countries of the UET adopted an amendment to the foreward of the international agreement which reaffirms equine welfare as one of the priority values. Thus the following text was adopted:

“The UET members give the highest importance to the cultural and agricultural value of the trotter as a sport-horse. They appreciate the genetic potential of this breed and strives to maintain trotting as a professional sport, in addition to a dedicated selection for the breeding of trotters, taking in account the constant evolution of the modern world….

…. The welfare of the horse comes first at all times and must never be subordinated to competitive or commercial influences. »

At the same time, the General Assembly adopted statutory amendments allowing the organisation of meetings of the General Assembly and board meetings by videoconference.

The use of the whip in racing

During this General Assembly there was a wide-ranging discussion on the subject of the use of the whip in racing, which is of concern to the member countries of the UET. The latter, at the request of the Administrative Council, undertook to open a debate with their socio-professional with a view to better framing their respective legislation concerning the use of the whip in racing. These discussions should lead to the drafting of a common text that will be presented at the next UET General Assembly in 2024. To date, Sweden, Finland, Denmark, Germany and the Netherlands have legislated to limit the use of the whip in racing to simply accompanying the horse.

UET Elite Circuit 2023

The first edition is launched at the first stage of this new circuit, the Prix d’Amérique Zeturf Legend Race.

15 races will be awarded points. A ranking will be established after each race. The best ranked horses will be given priority for participation in the 2023 Finale, which will take place on 14 October in Solvalla. The winner of the Finale will be named the winner of the UET Elite Circuit 2023.

Berlin to host the World Trotting Conference in 2023

From 14 to 18 August 2023, Germany will host the World Trotting Conference. Heinz Tell, President of the German Trotting Federation (HVT), presented the schedule and the spirit in which the conference will be held, namely the strengthening of international cooperation. He called on all members of the UET to fully invest in the organisation of this conference and to reflect on the future of trotting internationally.

The World Driving Championship will take place from 13 to 18 August 2023 in the Netherlands, Belgium and Germany.

Trot Britain (Great Britain)

Mr Jack DOWIE, President of the Trot Britain association, presented trotting activities in Great Britain (England, Wales and Scotland). Great Britain has applied for membership as the 22nd member of the European Trotting Union. A technical committee will travel to Great Britain in 2023 to finalise the application for membership, which is expected in January 2024.

Saturday January 28, 2023

PASSE-PARTOUTS 2023

Deze week wordt een begin gemaakt met de productie en distributie van de passe-partouts voor het jaar 2023.

Mocht u in 2022 niet in het bezit zijn geweest van een pasje en u heeft voor 2023 een Nederlandse trainers- of rijdersvergunning, wordt u vriendelijk verzocht om een (recente!) pasfoto* te sturen naar het kantoor van de NDR. Dit mag per post of per e-mail.

Naar verwachting zullen alle vergunninghouders in maart in het bezit zijn van hun nieuwe passe-partout.

Wij maken u erop attent dat de pasjes slechts eenmalig vrij van kosten zullen worden verstrekt. In geval van verlies of diefstal kan een duplicaat worden verstrekt. Hiervoor zal een bedrag van € 10,00 per pasje in rekening worden gebracht.

*Pasfoto’s kunnen per post worden opgestuurd naar Stichting NDR, Postbus 60, 2240 AB – Wassenaar, of via e-mail naar drafsport@ndr.nl

De foto’s dienen van goede kwaliteit te zijn (GÉÉN kopieën van paspoort-,rijbewijsfoto’s etc.).

GELIEVE WIJZIGINGEN AANGAANDE INTRODUCEEKAARTEN Z.S.M. DOOR TE GEVEN AAN DE NDR.

IN MEMORIAM PIET BORSBOOM

Gisteren bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van oud-collega en drafsporticoon Piet Borsboom. Piet tobde al een tijdje met zijn gezondheid en werd daartoe recentelijk opgenomen in een verzorgingstehuis.

Piet – bij zijn collega’s vooral bekend als Borsboom, of kortweg Bors – werd zoals hij zelf placht te zeggen “groot tussen de paarden en de paardenmensen”. Zijn ouderlijk huis gaf een panoramisch uitzicht over de Duindigt-piste en het was dus allerminst verwonderlijk dat hij al op zeer jonge leeftijd gefascineerd raakte door de paarden en het wereldje eromheen. Tijdens zijn schooltijd verrichtte hij op koersdagen hand- en spandiensten, zoals het noteren van de uitslagen op het publicatiebord en het luiden van de bel in de paddock als de jockeys moesten opstijgen.

Na zijn diploma’s te hebben behaald ging hij aan de gang als administrateur bij een Haags autoverhuurbedrijf, maar toen er in 1954 een vacature vrijkwam op de afdeling Drafwezen van de NDR aarzelde hij geen moment en maakte hij de overstap naar het kantoor aan het Haagse Emmapark.

Buiten kantoor was Piet ook werkzaam in alle denkbare functies als NDR-functionaris op de koersbanen. Werkweken van zeventig uur en soms wel langer waren hierbij meer regel dan uitzondering, maar Piet lachte daarom. De koers was naast zijn werk ook zijn liefhebberij. Met uitzondering van die van finishfotograaf en starter heeft Piet alle functies op de baan bekleed, maar toch zal hij vooral worden herinnerd als wedstrijdsecretaris en speaker.

Piet was altijd bijzonder begaan met het wel en wee van de sport en realiseerde zich als geen ander dat de totalisatoromzet de kurk was waar het schip op dreef. Als wedstrijdsecretaris stapte hij op drukke koersdagen vaak een minuut of vijf voor de start de regiekamer binnen om hoogstpersoonlijk de tijdenband te bedienen en zo nodig even stiekem stil te zetten als de rijen voor de kassa’s daar aanleiding toe gaven.

Piet bleef tot 1993 in vaste dienst en werkte daarna nog vele jaren als parttimer op de koersbanen. Niet meer gebonden aan werktijden op kantoor had hij eindelijk tijd om zich wat meer te concentreren op zijn grote passie: de kortebaan. In die periode nam hij de coördinatorfunctie van Bert Smits over en vormde samen met Egbert Wittenaar het vaste speakerteam.

In 2009 vond Piet het tijd worden om zijn officiële functies neer te leggen, maar dat betekende niet dat hij niet meer actief was. Op “zijn” Duindigt verzorgde hij op koersdagen trouw de rondleidingen en op de kortebaan stelde hij zich beschikbaar als vrijwilliger om speluitleg te geven aan nieuwe bezoekers.

Dat laatste was Piet zoals we hem allemaal hebben gekend. Betrokken, behulpzaam en down to earth, het zijn slechts enkele superlatieven die op hem van toepassing zijn en die hem zo geliefd maakten bij collega’s, baanbesturen en actieven in de sport.

De laatste jaren ging Piets gezondheid in rap tempo achteruit. Na een aantal jaren geleden te zijn gevallen werd hij steeds minder mobiel, waardoor hij nog maar mondjesmaat op Duindigt kwam en al helemaal niet meer op de kortebaan.

Piet is 89 jaar geworden. Zijn verdiensten voor de draf- en rensport zijn even groot als de leegte die hij achterlaat.

Bestuur, Raad van Toezicht en medewerkers van de NDR wensen zijn vrouw Corry en verdere familie heel veel sterkte in deze bijzonder moeilijke tijden.

De zweep: Hulpmiddel, geen dwangmiddel!

Dierenwelzijn is een belangrijke bepalende factor binnen de draf- en rensport. Het welzijn van onze paarden en de veiligheid van mens en dier, mag daarbij nooit ondergeschikt zijn aan het economisch belang. Dit zijn uitgangspunten die in 2018 al zijn geformuleerd in de toenmalige strategische visie 2018 – 2022 van de SNDR.

De waardering van het paardenwelzijn in onze sport, wordt in hoge mate bepaald door de wijze waarop er maatschappelijk draagvlak – zowel nu als in de toekomst – bestaat voor de wijze waarop het paard wordt behandeld en gerespecteerd. De algemene beeldvorming inzake dierenwelzijn wordt hierbij mede gevormd door gebruik van hulpmiddelen. De zweep blijkt bij uitstek beeldbepalend te zijn voor de maatschappelijke perceptie van de draf- en rensport. Derhalve is het noodzaak om hier (nu) verdere stappen in te zetten.

Daarom zullen per 1 januari 2023 de thans geldende reglementen inzake het gebruik van de zweep tijdens koersdagen op de lange baan, voor draverijen en voor rennen worden aangepast.

Vanaf 2023 zal het gebruik van een zweep (lees ‘karwats’ voor de rensport) voor het aansporen van het paard verboden zijn. De zweep mag vanaf de aangegeven ingangsdatum nog slechts worden meegevoerd ter correctie en alleen worden ingezet indien er zich een situatie voordoet waarin de veiligheid van mens en dier in het geding kan komen.

Dit is de uitkomst van een lang, intensief en zorgvuldig doorlopen traject, waarbij het bestuur van de SNDR, de Commissie Welzijn (onafhankelijk adviesorgaan SNDR), het bestuur van de VDRP en de comitéleden van de SNDR betrokken zijn geweest.

Hoewel de nieuwe regels voor het hanteren van de zweep primair zijn voortgekomen als gevolg van een intrinsieke motivatie vanuit de sector (de eerder genoemde strategische visie), zijn ook externe factoren nu en in de toekomst van invloed op het binnen de draf- en rensport verder verbeteren van het paardenwelzijn. De petitie/actie “Drafsport? Onsportief!” van Dier & Recht is bijvoorbeeld een teken aan de wand dat dierenwelzijn in de paardensport een blijvend fenomeen is.

Bij het ingaan van de nieuwe reglementen (zie ‘officieel bulletin’ in dit nummer van ‘Draf en Rensport’) per 1 januari a.s. is het te verwachten dat de partijen die hier naar moeten handelen, tijd nodig hebben om hier aan te wennen. De SNDR zal er dan ook op toezien dat in het geval van bestraffingen, deze altijd door het dienstdoende comité worden aangezegd. Hierbij zal altijd een uitleg worden gegeven over de wijze van beoordelen door het comité. Hierdoor wordt in ieder geval zeker gesteld dat bij iedere bestraffing de motivatie vanuit het comité helder is voor de betreffende rijder.

De nieuwe reglementen zullen elke 6 maanden worden beoordeeld en getoetst. Hieruit zal moeten blijken of de regelgeving voldoende helder is, of de bestraffing afdoende wordt onderbouwd en uitgelegd en of het effect van de maatregelen een positieve uitwerking heeft op het imago van onze sport in het algemeen en de welzijnsbeleving van het paard binnen onze sector in het bijzonder. Feedback en ervaringen vanuit de rijders (de VDRP is hierbij de gesprekspartner voor de SNDR) en comitéleden worden hier vanzelfsprekend in meegenomen en worden zeker ook met de beide instanties besproken.

Wij hopen met deze nieuwe regels voor het meevoeren van de zweep een positieve impuls zullen geven aan het verder verbeteren van het maatschappelijk draagvlak voor onze sector en het respect vanuit de sector richting onze dravers en volbloeds.

Bestuur SNDR

Klik hieronder voor de per 1 januari 2023 wijzigende reglementen. Het document wordt in een nieuw scherm geopend.

Blauwe reiger besmet met westnijlvirus

In Noord-Holland-Noord is een blauwe reiger positief getest op het westnijlvirus. Het virus komt weinig voor in Nederland. Omdat het virus overgebracht wordt door muggen en het muggenseizoen waarin muggen steken nagenoeg voorbij is, zal er waarschijnlijk nu geen verdere verspreiding van het virus meer plaatsvinden. 

Vogels en muggen extra gecontroleerd

De blauwe reiger werd half september gevangen in een eendenkooi. Het Erasmus Medisch Centrum deed hier onderzoek naar de vogelgriep. In de omgeving van de positieve reiger wordt nu onderzocht of er nog meer vogels met het westnijlvirus besmet zijn. Ook doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ( NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) onderzoek naar overwinterende muggen in het gebied. 

Westnijlvirus

Het virus komt voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen die zich voeden met bloed van besmette vogels. Deze muggen verspreiden het virus naar andere vogels en soms ook naar mensen en zoogdieren, zoals paarden. De afgelopen tientallen jaren heeft het virus zich verspreid over grote delen van de wereld, waaronder Zuidoost- en Centraal-Europa en Duitsland. In Nederland werd het westnijlvirus voor het eerst gevonden in 2020 bij een grasmus en vervolgens is dat jaar besmetting vastgesteld bij muggen en 8 mensen. 

Besmetting bij mensen

Meestal worden mensen niet ziek van het westnijlvirus. Zo’n 80% krijgt helemaal geen klachten en 20% krijgt milde symptomen zoals koorts en griepachtige klachten. Maar een klein deel (1%) krijgt een ernstige ziekte, zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking. 

Besmetting bij paarden

Ook paarden kunnen klachten krijgen, in tegenstelling tot andere (landbouw)huisdieren. Net als bij mensen verloopt een infectie met het westnijlvirus bij de meeste paarden zonder (zichtbare) verschijnselen. Zo’n 20% vertoont milde verschijnselen zoals gebrek aan eetlust, sloomheid en koorts. Ongeveer 10% van de dieren krijgt ernstige klachten. Voor paarden zijn er vaccins beschikbaar.

Westnijlvirus vroeg signaleren Het RIVM, de NVWA en andere partijen werken nauw samen om de verspreiding van het westnijlvirus te volgen. Om het virus vroeg te signaleren doen het RIVM en de NVWA onder andere onderzoek naar muggen en houden veranderingen daar in de gaten. Erasmus MC (Erasmus University Medical Center) leidt een nationaal onderzoeksconsortium dat kans op uitbraken in kaart brengt. Het RIVM en de NVWA lichten het publiek voor, zodat mensen, wanneer dat nodig is, weten wat ze zelf kunnen doen. Zo voorkomen we zo veel mogelijk dat muggen het virus overdragen en mensen er ziek van worden.

Zie ook de infographic van de WUR over het Westnijlvirus bij paarden: infographic Westnijlvirus bij paarden

UET: nieuwe uitschijving UET-koersen vanaf 2023

De board van de UET (Union Europeen du Trot) heeft voorafgaand aan de Grand Prix de L’UET op vrijdag 14 oktober, vergaderd op de Hippodrome Paris-Vincennes

Hier is besloten enkele wijzigingen door te voren in het bestaande programma van de UET-koersen.

In 2023 zullen het EK voor 3-jarigen en 5-jarigen verdwijnen en in plaats daarvan wordt de Elite UET Grand Prix Finale in het leven geroepen.

De Elite UET Grand Prix Finale voor paarden van 5 jaar en ouder, zal elk jaar medio oktober verreden worden en gedoteerd zijn met 500.000 euro prijzengeld.

De paarden kunnen zich voor de finale kwalificeren via 15 Groep I koersen in Europa, waarin ze punten kunnen scoren op basis van hun behaalde resultaten.

De Elite UET Grand Prix Finale zal om en  om in Zweden (Solvalla, max. 12 starters) en Frankrijk (Paris-Vincennes, max. 14 deelnemers) worden verreden, waarbij Zweden in 2023 de primeur heeft.

De lijst met koersen waarin gekwalificeerd kan worden is eveneens vastgesteld.

Ze worden verreden in Frankrijk (Prix d’Amérique Legend Race, Prix de France Speed ​​Race, Grand Criterium de Vitesse de la Côte d’Azur, Prix René Ballière), in Zweden (Paralympiatravet, Elitloppet, Hugo Abergs Memorial, Grand Prix ​​d’Aby), in Finland (Finlandia Ajo, Kymi Grand Prix), in Noorwegen (Oslo Grand Prix), in Italië (Campionato Europeo, Grand Premio Lotteria, Grand Prix Nazioni) en in België (Grand Prix de Wallonie). De dravers die de meeste punten hebben gescoord, kwalificeren zich voor de finale.

De UET Grand Prix, gereserveerd voor 4-jarigen, blijft daarnaast bestaan.

Europees kampioenschap leerling-pikeurs, Mallorca 23 oktober 2022

Helaas is Mats Wester op de voorlaatste plaats geëindigd tijdens het leerling-kampioenschap op Mallorca afgelopen zondag.

De loting in de eerste twee koersen viel tegen en in de daarop volgende koersen kon hij helaas niet meer voldoende punten behalen om nog een rol van betekenis te spelen in de eind klassering.

De eind-overwinning ging naar de Zweedse William Ekberg voor de Fransman Nicolas R. Brossard en de Noor Tord R. Salte.

In memoriam prof. dr. E. Lagerweij

(foto: Watersportverbond)

Eind September is op 89-jarige leeftijd professor Evert Lagerweij overleden.

Lagerweij had een lange staat van dienst binnen de wereld van de draf- en rensport, waar hij in eerste instantie de functie van baandierenarts bekleedde. In die rol trad hij rond de decenniumwisseling van de zeventiger en tachtiger jaren aan, dezelfde periode waarin zijn carrière als hoogleraar veterinaire anesthesiologie aan de Universiteit van Utrecht een aanvang nam.

In 1994 ging Lagerweij met vervroegd emeritaat, maar dat betekende allerminst dat hij achter de geraniums ging zitten. Hij was een fervent watersportliefhebber en vervulde vele functies in de nautische wereld, waaronder het voorzitterschap van het Watersportverbond.

Ook voor de draf- en rensport bleef Lagerweij actief, te weten als lid van de Raad van Appel.

Lagerweij stond bekend als zeer kundig en serieus waar het ging om zijn werkzaamheden, maar tegelijkertijd als een joviaal iemand met een gezonde dosis humor en een prettig persoon in de omgang. Bestuur en medewerkers van de NDR willen bij deze de familie veel sterkte wensen.