Uitbraak Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant

Op een locatie in Vlaams Brabant (België) is de neurologische vorm van rhinopneumonie vastgesteld. De aanwezige paarden mogen de locatie de komende weken niet verlaten en er worden ook geen paarden van buiten op het bedrijf toegelaten. De contactadressen van de locatie zijn op de hoogte gebracht van de situatie. De paarden staan onder controle van een dierenarts.

Equi Focus Point België heeft na onderzoek van bloedmonsters bevestigd dat het op deze locatie gaat om rhinopneumonie (EHV-1), een virusinfectie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

Rhinopneumonie is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm dan ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen zieke en gezonde paarden is een belangrijke preventieve maatregel. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen (‘neuzen’ of hoesten) en het virus kan ook worden overgedragen door de mens met name via handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen en dus de kans op infectie te verkleinen, maar beschermt niet echt tegen de neurologische vorm.

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries, sportpaarden) geeft het EHV-1 virus minder kans zich te verspreiden. Als u uw paarden van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Voor meer informatie over de neurologische vorm van rhinopneumonie kunt u het artikel uit het KWPN Magazine januari 2021 lezen: ‘Rhinopneumonie , waarom steekt dat steeds weer de kop op?’

Teken de petitie ‘een eerlijk debat over omgang met paarden’!

Laat je stem horen voor dialoog en tegen polarisatie. Spreek je uit! Hier kun je de petitie tekenen!

Wij paardeneigenaren en -liefhebbers houden van onze paarden,, ze zijn onze passe en trots. Meningen over de omgang met paarden verschillen. Dat is logisch. We hebben verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven. Als paardensector staan wij open voor debat en dialoog over de wijze waarop wij omgaan met paarden. Maar wel op basis van juiste informatie.

Steeds vaker zien we dat dierenactivisten met onjuiste informatie de politiek en media willen overtuigen van hun eenzijdige en extremistische standpunten. Het debat over paardenwelzijn gaan we graag aan: we leven voor onze paarden, en paardenwelzijn is dan ook het allerbelangrijkste in de omgang met paarden.

Onze oproep

We roepen op tot een open dialoog. Dat kan alleen plaatsvinden als informatie in de juiste context wordt gepresenteerd aan de samenleving. Wij maken ons zorgen om de polariserende en stigmatiserende werking door dierenactivisten. En roepen de overheid en media daarom op om:

  • Aangeleverde informatie op feiten en context te blijven controleren
  • Hoor en wederhoor toe te passen
  • Een eerlijk debat en open dialoog te faciliteren

Help ons deze boodschap kracht bij te zetten. Teken de petitie. Ja ik doe mee! Teken de petitie op petitie.nl. Klik hier

Deze petitie is een initiatief van de Sectorraad Paarden namens alle paardeneigenaren en -liefhebbers. De petitie is uitgezet via het platform petities.nl. Op deze manier borgen wij dat de handtekeningen op een eerlijke en transparante manier verzameld worden. Heb je vragen over deze petitie? Neem dan contact met ons op via info@sectorraadpaarden.nl.  

Wil jij meer lezen over hoe paardeneigenaren denken over het welzijn van hun paarden? Wat ze zelf al doen? En wat ze zien als verbeterpunten? In dit artikel lees je de belangrijkste conclusies en resultaten.

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR FOKKERS van NL dravers die niet op NL grondgebied geboren worden

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR FOKKERS van NL dravers die niet op NL grondgebied geboren worden:

Veulens die geboren worden op Frans grondgebied, maar wel in het Nederlandse draverstamboek worden geregistreerd, dienen in Frankrijk voorzien te worden van een Franse chip en de fokkers dienen zelf in Frankrijk een paspoort aan te vragen!

Door herziene Europese regelgeving is het land van geboorte bepalend voor het paspoort en de chip.

De kosten die u maakt voor de buitenlandse chip, -dierenarts en de buitenlandse paspoorten zijn voor uw eigen rekening.

De Duitse autoriteit en de autoriteit van Vlaanderen hebben ons toestemming gegeven voor paarden die op Duits en Vlaams gebied geboren worden wel een paspoort af te geven, maar ook deze veulens dienen een chip uit het land van geboorte te krijgen. De Franse overheid heeft ons deze toestemming (nog) niet gegeven.

De procedure voor aanmelding van alle veulens voor opname in het NL stamboek en in het Trotteur Français register blijft hetzelfde, d.m.v. het geboortebericht. Voor de op NL grondgebied geboren veulens verandert er niets.

Voor de veulens die op buitenlands grondgebied geboren worden en wel in het NL stamboek worden geregistreerd, dient een buitenlandse dierenarts ons een haarmonster, schetsformulier en barcodestickers van de transponder te sturen. M.u.v. de Duitse en Vlaamse veulens ontvangt u van ons voor deze veulens geen paspoort, maar wel een bewijs van inschrijving in het stamboek na ouderschapsverificatie.

Koerskalender 2023

Klik hieronder voor de koerskalender 2023. Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Kortebaan Kalender 2023

Klik hieronder voor de kalender voor de Kortebaan Kalender 2023. Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Kalender Klassiekers en Belangrijke Draverijen 2023

Klik hieronder voor de kalender voor de Klassiekers en de Belangrijke Draverijen in 2023. Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Precieze uitschrijving van de TCT Gold Cup der Tweejarigen, Wolvega woensdag 28 december

TCT Gold Cup der Tweejarigen
Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2020 geboren zijn en ingeschreven staan in TCT. Afstand 1.609m. Met autostart. Dotering: € 33.000

Kwalificaties
Maximaal 12 paarden. Bij meer dan 12 paarden worden er 2 afdelingen verreden, bij meer dan 24 paarden worden er 3 afdelingen verreden etc. Splitsing in merries en hengsten/ruins indien meer dan 6 merries en meer dan 6 hengsten/ruins aangegeven worden.

Prijzengeld bij meerdere afdelingen
In het geval van meerdere afdelingen geldt de onderstaande prijzengeld:
2 afdelingen totaal € 34.000 (€ 17.000 per afdeling)
3 afdelingen totaal € 37.500 (€ 12.500 per afdeling)
4 afdelingen totaal € 40.000 (€ 10.000 per afdeling)

Startposities
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste werkelijke winsom; tussen de overige ingeschreven paarden zal worden geloot voor de resterende startposities

Startgeld: € 300,00

Deklijst Dravers en Volbloeds 2022

Klik hieronder voor de Dekkingen Dravers en Dekkingen Volbloeds in 2022.
De documenten worden in een nieuw scherm geopend: