Sectorraad Paarden vraagt om verruiming maatregelen binnenrijhal

De Sectorraad Paarden en haar dragende organisaties (LTO Nederland, FNRS, KWPN, KNHS, FNHB, Koepel Fokkerij en SNDR) vragen om verruiming van de overheidsmaatregelen voor binnenrijhallen. Reden hiervoor is het recente wetenschappelijk onderzoek van de Oostenrijkse Paardensportverenigingen (NOEPS) waaruit blijkt dat het besmettingsgevaar met COVID-19 in binnenrijhallen (maneges) van paardensportaccommodaties minimaal is.

Maatwerk per sector nodig

De  SRP pleit met de oproep tot verruiming van de maatregelen voor binnenrijhallen voor maatwerk per sector. Welke maatregelen gelden bij welk risiconiveau verschilt per sector. De paardensector leent zich bij uitstek voor verruiming van de maatregelen. Paardrijden is niet te vergelijken met een contact- of teamsport zoals voetbal, hockey of volleybal in een sporthal. Paardrijden gebeurt in een grote binnenrijhal, wat qua grootte en temperatuur en ventilatie eerder te vergelijken is met een buitenaccommodatie dan een sporthal, ijshal of zwembad. Bovendien is er meer dan voldoende ruimte om genoeg afstand tot elkaar te houden, iets wat in een normale situatie ook al gebeurt. Het besmettingsrisico in de paardensport is daarom zeer klein.

Dit werd In het voorjaar van 2020 al bevestigd door een onderzoek van het Italiaanse ministerie van sport en het Italiaanse Olympisch Comité. (Link naar onderzoek)  Nu wordt dit wederom bevestigd door een wetenschappelijk onderzoek van de NOEPS waarin het besmettingsgevaar  van Covid-19 in binnenrijhallen van paardensportaccommodaties is onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat het risico op infectie met corona in een binnenrijhal extreem laag is. Met vier ruiters die zich verplaatsen in een conventionele rijhal (20 x 40 met een gemiddelde hoogte van 5,50 m), is de kans op infectie 1 op 4.000 als een van de mensen zeer besmettelijk is. Als de ruiters ook eenvoudige gezichtsmaskers dragen, zakt het risico zelfs tot 1 op 10.000. Er zijn ook berekeningen gedaan met betrekking tot de ventilatie en luchtverversing. Hieruit blijkt dat rijden in een binnenrijhal veel meer lijkt op rijden in de buitenlucht dan sporten in een gesloten ruimte. (Link naar onderzoek)

Verruiming maatregelen binnenrijhal nodig

De SRP neemt daarom nogmaals het standpunt in richting de overheid dat binnenrijhallen van paardensportaccommodaties niet gelijkgesteld moeten worden aan andere gesloten binnensportaccommodaties zoals gymzalen, sporthallen, sportscholen en zwembaden. In de paardensector gelden strenge maatregelen. Deze worden nog eens extra verzwaard door de huidige weersomstandigheden, waardoor het rijden van paarden, wat vaak van essentieel belang is voor het welzijn van de dieren, buiten bijna onmogelijk wordt. Gelukkig heeft de paardensector een uitzondering op het gebruik van de binnenrijhal als het gaat om het individueel rijden en beweging geven van paarden. Echter voor de veiligheid van (jonge) ruiters is het van essentieel belang dat alle paarden(sport)activiteiten, juist ook in groepsverband, op basis van de eerder genoemde onderzoeken, weer zo spoedig mogelijk kunnen plaatsvinden in de binnenrijhal. Uiteraard met inachtneming van de  hygiënemaatregelen.

Routekaart sector paarden
De SRP werkt ook aan een routekaart waarin per risiconiveau wordt aangegeven welke maatregelen er in de paardensector gelden, rekening houdend met het unieke karakter van de sector en de specifieke belangen op het gebied van welzijn en veiligheid.