Koerskalender 2023

Klik hieronder voor de koerskalender 2023. Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Kortebaan Kalender 2023

Klik hieronder voor de kalender voor de Kortebaan Kalender 2023. Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Kalender Klassiekers en Belangrijke Draverijen 2023

Klik hieronder voor de kalender voor de Klassiekers en de Belangrijke Draverijen in 2023. Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Precieze uitschrijving van de TCT Gold Cup der Tweejarigen, Wolvega woensdag 28 december

TCT Gold Cup der Tweejarigen
Draverij van meet voor hengsten, ruins en merries die in 2020 geboren zijn en ingeschreven staan in TCT. Afstand 1.609m. Met autostart. Dotering: € 33.000

Kwalificaties
Maximaal 12 paarden. Bij meer dan 12 paarden worden er 2 afdelingen verreden, bij meer dan 24 paarden worden er 3 afdelingen verreden etc. Splitsing in merries en hengsten/ruins indien meer dan 6 merries en meer dan 6 hengsten/ruins aangegeven worden.

Prijzengeld bij meerdere afdelingen
In het geval van meerdere afdelingen geldt de onderstaande prijzengeld:
2 afdelingen totaal € 34.000 (€ 17.000 per afdeling)
3 afdelingen totaal € 37.500 (€ 12.500 per afdeling)
4 afdelingen totaal € 40.000 (€ 10.000 per afdeling)

Startposities
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste werkelijke winsom; tussen de overige ingeschreven paarden zal worden geloot voor de resterende startposities

Startgeld: € 300,00

Deklijst Dravers en Volbloeds 2022

Klik hieronder voor de Dekkingen Dravers en Dekkingen Volbloeds in 2022.
De documenten worden in een nieuw scherm geopend:

De zweep: Hulpmiddel, geen dwangmiddel!

Dierenwelzijn is een belangrijke bepalende factor binnen de draf- en rensport. Het welzijn van onze paarden en de veiligheid van mens en dier, mag daarbij nooit ondergeschikt zijn aan het economisch belang. Dit zijn uitgangspunten die in 2018 al zijn geformuleerd in de toenmalige strategische visie 2018 – 2022 van de SNDR.

De waardering van het paardenwelzijn in onze sport, wordt in hoge mate bepaald door de wijze waarop er maatschappelijk draagvlak – zowel nu als in de toekomst – bestaat voor de wijze waarop het paard wordt behandeld en gerespecteerd. De algemene beeldvorming inzake dierenwelzijn wordt hierbij mede gevormd door gebruik van hulpmiddelen. De zweep blijkt bij uitstek beeldbepalend te zijn voor de maatschappelijke perceptie van de draf- en rensport. Derhalve is het noodzaak om hier (nu) verdere stappen in te zetten.

Daarom zullen per 1 januari 2023 de thans geldende reglementen inzake het gebruik van de zweep tijdens koersdagen op de lange baan, voor draverijen en voor rennen worden aangepast.

Vanaf 2023 zal het gebruik van een zweep (lees ‘karwats’ voor de rensport) voor het aansporen van het paard verboden zijn. De zweep mag vanaf de aangegeven ingangsdatum nog slechts worden meegevoerd ter correctie en alleen worden ingezet indien er zich een situatie voordoet waarin de veiligheid van mens en dier in het geding kan komen.

Dit is de uitkomst van een lang, intensief en zorgvuldig doorlopen traject, waarbij het bestuur van de SNDR, de Commissie Welzijn (onafhankelijk adviesorgaan SNDR), het bestuur van de VDRP en de comitéleden van de SNDR betrokken zijn geweest.

Hoewel de nieuwe regels voor het hanteren van de zweep primair zijn voortgekomen als gevolg van een intrinsieke motivatie vanuit de sector (de eerder genoemde strategische visie), zijn ook externe factoren nu en in de toekomst van invloed op het binnen de draf- en rensport verder verbeteren van het paardenwelzijn. De petitie/actie “Drafsport? Onsportief!” van Dier & Recht is bijvoorbeeld een teken aan de wand dat dierenwelzijn in de paardensport een blijvend fenomeen is.

Bij het ingaan van de nieuwe reglementen (zie ‘officieel bulletin’ in dit nummer van ‘Draf en Rensport’) per 1 januari a.s. is het te verwachten dat de partijen die hier naar moeten handelen, tijd nodig hebben om hier aan te wennen. De SNDR zal er dan ook op toezien dat in het geval van bestraffingen, deze altijd door het dienstdoende comité worden aangezegd. Hierbij zal altijd een uitleg worden gegeven over de wijze van beoordelen door het comité. Hierdoor wordt in ieder geval zeker gesteld dat bij iedere bestraffing de motivatie vanuit het comité helder is voor de betreffende rijder.

De nieuwe reglementen zullen elke 6 maanden worden beoordeeld en getoetst. Hieruit zal moeten blijken of de regelgeving voldoende helder is, of de bestraffing afdoende wordt onderbouwd en uitgelegd en of het effect van de maatregelen een positieve uitwerking heeft op het imago van onze sport in het algemeen en de welzijnsbeleving van het paard binnen onze sector in het bijzonder. Feedback en ervaringen vanuit de rijders (de VDRP is hierbij de gesprekspartner voor de SNDR) en comitéleden worden hier vanzelfsprekend in meegenomen en worden zeker ook met de beide instanties besproken.

Wij hopen met deze nieuwe regels voor het meevoeren van de zweep een positieve impuls zullen geven aan het verder verbeteren van het maatschappelijk draagvlak voor onze sector en het respect vanuit de sector richting onze dravers en volbloeds.

Bestuur SNDR

Klik hieronder voor de per 1 januari 2023 wijzigende reglementen. Het document wordt in een nieuw scherm geopend.

Transitiegelden beschikbaar voor stimuleringsfonds SNDR

Bij de invoering van de Wet Kanspelen op Afstand werd door de toenmalige minister van Financiën besloten een transitiebijdrage ter beschikking te stellen aan de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport als eenmalige compensatie voor de toekomstige misgelopen inkomsten. 


De transitiebijdrage heeft ten doel om de omgang naar een nieuw verdienmodel te bewerkstelligen waardoor de Draf- en Rensport minder afhankelijk wordt van inkomsten vanuit de weddenschappen. De SNDR heeft besloten om onder andere met een deel van deze transitiebijdrage het stimuleringsfonds op te richten waarmee initiatieven kunnen worden gefinancierd die leiden tot groei van de draf- en rensport in de breedste zin van het woord of initiatieven die de toekomst en het bestaan van de draf- en rensport bestendigen. Deze initiatieven kunnen als doel hebben nieuwe verdienmodellen te introduceren, bestaande verdienmodellen te moderniseren of het rendement daarvan te vergroten, de nieuwe betrokkenen te binden aan de sport of het moderniseren van de infrastructuur van en rondom de sport.

“Als bestuur van de SNDR hebben wij met de nu beschikbare financiële middelen een kans om in samenwerking met de sector een duurzame toekomst neer te zetten, de komende jaren zullen cruciaal zijn voor onze sport en wij zijn ervan overtuigd dat het stimuleringsfonds kan mede kan bijdragen aan een economisch model waardoor de sport een positieve toekomst zeker kan stellen. ” aldus voorzitter van de SNDR Paul Mulder.

De SNDR heeft besloten de eerste ronde voor initiateven die zich richten op:

  1. Initiatieven met als doel het verhogen van het aantal bezoekers van de banen
  2. Initiatieven met als doel het verhogen van het aantal (online) betrokken personen bij de draf- en rensport
  3. Initiatieven met als doel het ontwikkelen van economisch zelfstandig banen

Het Nederlandse Draverstamboek op USB stick verkrijgbaar.

Het Nederlandse Draverstamboek is thans op USB stick verkrijgbaar.
De kosten bedragen € 29,95 inclusief porto (excl. BTW).

Draverstamboek XIII 2011-2015
Draverstamboek XIV 2016-2020

U kunt de stick per email bestellen: info@ndr.nl of telefonisch op 070-3047120.

Stamboek jaaroverzichten voor draf worden jaarlijks op de website geplaatst onder <downloads> stamboek. Net als de stamboek jaaroverzichten voor ren (return of mares) en ren Stamboek XI 2010-2015 en ren Stamboek XII 2016-2020.

U kunt uw paard inschrijven voor de UET GRAND PRIX 2024 (N-jaargang)

UET GRAND PRIX 2024 (N-jaargang)

Voor hengsten en merries geboren in 2020.

De eigenaar of trainer kan zijn of haar paard voor deze koers uitsluitend schriftelijk aanmelden tot uiterlijk dinsdagochtend 15 november tot 12.00 uur bij de drafsportafdeling NDR.

Inleggeld:
15 november 2023                                         € 300
15 november 2022                                         € 150
1 augustus 2024 (voorlopige aangifte)          € 500
Definitieve aangifte                                       € 1.000

De eigenaar/trainer dient zijn/haar paard zelf in te schrijven via de sportafdeling van de NDR.
Klik hieronder voor de officiële uitschrijving van de UET Grand Prix 2024

Nog ingeschreven paarden voor de UET Grand Prix 2023

De volgende paarden zijn nog ingeschreven voor de UET Grand Prix 2023: Dareios di Poggio, Diapason, Hurricane, Majestuoso Mac, Pearl Vrijthout

De volgende inlegronde van € 300 is op dinsdag 15 november 2022. Indien u uw paard wilt uitschrijven kan dat tot dinsdagochtend 15 november bij de sportafdeling van de NDR. Klik hieronder voor de officiële uitschrijving en nog ingeschreven paarden in de UET Grand Prix 2023. Het document wordt in een nieuw scherm geopend.