Wijziging in de uitschrijving van 2 koersen op Wolvega, vrijdag 25 november

Wijziging in de uitschrijving van 2 koersen op Wolvega, vrijdag 25 november

Wolvega, vrijdag 25 november
2e koers. Winsom tot € 4.000.
De bepaling loyaliteitskoers vervalt voor deze koers.
Dotering: € 5.500 / € 2.200

4e koers. Winsom tot € 18.000
Toegevoegd wordt de loyaliteitsbepaling.
Deze koers is alleen open voor paarden die tijdens de vooraangifte minimaal 1 RBC loyaliteitspunt hebben. Dotering: € 5.500 / € 3.300

Blauwe reiger besmet met westnijlvirus

In Noord-Holland-Noord is een blauwe reiger positief getest op het westnijlvirus. Het virus komt weinig voor in Nederland. Omdat het virus overgebracht wordt door muggen en het muggenseizoen waarin muggen steken nagenoeg voorbij is, zal er waarschijnlijk nu geen verdere verspreiding van het virus meer plaatsvinden. 

Vogels en muggen extra gecontroleerd

De blauwe reiger werd half september gevangen in een eendenkooi. Het Erasmus Medisch Centrum deed hier onderzoek naar de vogelgriep. In de omgeving van de positieve reiger wordt nu onderzocht of er nog meer vogels met het westnijlvirus besmet zijn. Ook doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ( NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) onderzoek naar overwinterende muggen in het gebied. 

Westnijlvirus

Het virus komt voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen die zich voeden met bloed van besmette vogels. Deze muggen verspreiden het virus naar andere vogels en soms ook naar mensen en zoogdieren, zoals paarden. De afgelopen tientallen jaren heeft het virus zich verspreid over grote delen van de wereld, waaronder Zuidoost- en Centraal-Europa en Duitsland. In Nederland werd het westnijlvirus voor het eerst gevonden in 2020 bij een grasmus en vervolgens is dat jaar besmetting vastgesteld bij muggen en 8 mensen. 

Besmetting bij mensen

Meestal worden mensen niet ziek van het westnijlvirus. Zo’n 80% krijgt helemaal geen klachten en 20% krijgt milde symptomen zoals koorts en griepachtige klachten. Maar een klein deel (1%) krijgt een ernstige ziekte, zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking. 

Besmetting bij paarden

Ook paarden kunnen klachten krijgen, in tegenstelling tot andere (landbouw)huisdieren. Net als bij mensen verloopt een infectie met het westnijlvirus bij de meeste paarden zonder (zichtbare) verschijnselen. Zo’n 20% vertoont milde verschijnselen zoals gebrek aan eetlust, sloomheid en koorts. Ongeveer 10% van de dieren krijgt ernstige klachten. Voor paarden zijn er vaccins beschikbaar.

Westnijlvirus vroeg signaleren Het RIVM, de NVWA en andere partijen werken nauw samen om de verspreiding van het westnijlvirus te volgen. Om het virus vroeg te signaleren doen het RIVM en de NVWA onder andere onderzoek naar muggen en houden veranderingen daar in de gaten. Erasmus MC (Erasmus University Medical Center) leidt een nationaal onderzoeksconsortium dat kans op uitbraken in kaart brengt. Het RIVM en de NVWA lichten het publiek voor, zodat mensen, wanneer dat nodig is, weten wat ze zelf kunnen doen. Zo voorkomen we zo veel mogelijk dat muggen het virus overdragen en mensen er ziek van worden.

Zie ook de infographic van de WUR over het Westnijlvirus bij paarden: infographic Westnijlvirus bij paarden

TROTTING CLASSICS TOUR 2023 – 2025 (Buitenlandse paarden kunt u inschrijven tot 31 december 2022)

Het circuit van internationale klassieke koersen is voor paarden geboren in 2021 (de Nederlandse O-jaargang). Alle Nederlands gefokte paarden en buitenlands gefokte paarden, die definitief zijn ingevoerd in Nederland, worden automatisch toegevoegd in dit circuit.

Buitenlands gefokte paarden (geboren in 2021) kunnen t/m 31 december 2022 worden ingeschreven voor het TCT Circuit.

Inleggelden Nederlands gefokte paarden:
De volgende inleggelden (25% korting t.o.v. buitenlandse paarden) zijn verschuldigd voor Nederlands gefokte paarden, tenzij de eigenaar of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data schriftelijk te kennen geeft op handhaving geen prijs te stellen:

1e inleggeld à € 188 op 1 februari 2023
2e inleggeld à € 113 op 1 maart 2023
3e inleggeld à €   75 op 1 april 2023
4e inleggeld à €   75 op 1 mei 2023
5e inleggeld à € 225 op 1 december 2023
6e inleggeld à € 188 op 1 februari 2024
7e inleggeld à € 188 op 1 april 2024
8e inleggeld à € 225 op 1 december 2024
9e inleggeld à € 188 op 1 februari 2025
10e inleggeld à € 188 op 1 april 2025

Inleggelden Buitenlands gefokte paarden:
De volgende inleggelden zijn verschuldigd voor Buitenlands gefokte paarden, tenzij de eigenaar of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data schriftelijk te kennen geeft op handhaving geen prijs te stellen:

1e inleggeld à € 250 op 1 februari 2023
2e inleggeld à € 150 op 1 maart 2023
3e inleggeld à € 100 op 1 april 2023
4e inleggeld à € 100 op 1 mei 2023
5e inleggeld à € 300 op 1 december 2023
6e inleggeld à € 250 op 1 februari 2024
7e inleggeld à € 250 op 1 april 2024
8e inleggeld à € 300 op 1 december 2024
9e inleggeld à € 250 op 1 februari 2025
10e inleggeld à € 250 op 1 april 2025

Financieel Jaarverslag SNDR 2021

Klik hieronder voor het Publicatieverslag Jaarcijfers SNDR 201, Jaarverslag Bestuur SNDR en het Jaarverslag RvT SNDR 201. De documenten worden in een nieuw scherm geopend.

Europese Commissie komt tot een positief oordeel over de toegekende “transitie vergoeding” voor onze sport

De inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de Kansspelen/Kansspelen op Afstand
(WOK/KOA) per 1 oktober 2021 heeft sterk negatieve consequenties voor de draf- en
rensport door de sterk verminderde afdrachten van de wedomzet aan onze sector.
De belangrijkste oorzaak hiervan is het volledig wegvallen van de afdracht van de
Nederlandse wedomzet op de buitenlandse koersen en een sterk verminderde
wettelijke afdracht van de wedomzet op de Nederlandse koersen.

De overheid heeft dat ook vooraf onderkend en na een lang onderhandelingstraject
is er een eenmalige compensatie vastgesteld in de vorm van een transitie bijdrage.
Deze bedraagt voor een periode van vier jaar in totaal € 3,2M (€2,95M toegekend
aan de SNDR en €250K toegekend aan de Kortebaanbond). Dit bedrag is door de
overheid (vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in november
2019 uitgekeerd aan deze beide organisaties. Daaraan was echter de voorwaarde
gekoppeld dat deze toekenning nog moest worden getoetst door de Europese
Commissie om te beoordelen of er in dit geval mogelijk sprake is van (niet
toegestane) staatssteun. Die beoordeling heeft de nodige vragen opgeleverd die via
het Ministerie van Justitie en Veiligheid (het verantwoordelijke ministerie voor onze
sport) aan het bestuur van de SNDR, de Kortebaanbond en de
wedvergunninghouder (ZEbetting&Gaming) zijn gesteld en beantwoord. Dit proces
van vragen/antwoorden is in juli 2022 beëindigd. Al die tijd hebben de SNDR en de
Kortebaanbond geen uitgaven willen/kunnen doen uit de door de Nederlandse
overheid toegekende en uitbetaalde transitie vergoeding.


Op basis van de aangeleverde informatie heeft de Europese Commissie deze week
geconcludeerd dat geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Concreet betekent
dit dat de toegekende bedragen door de SNDR en de Kortebaanbond kunnen
worden gebruikt om het verlies aan afdracht inkomsten (deels) te compenseren. Aan
de bestedingen worden wel de nodige voorwaarden verbonden. Er dient jaarlijks
verantwoording te worden afgelegd aan de overheid op welke wijze gebruik is
gemaakt van deze financiële middelen. Daarbij is het belangrijk dat er investeringen
zullen moeten worden gedaan om een aangepast verdienmodel voor de sector te
realiseren waardoor er na de transitieperiode (tot medio 2025) weer een autonoom
financieel ecosysteem kan worden gegarandeerd (“de sector moet dan zijn eigen
broek weer kunnen ophouden”).

De lange wachtperiode tussen november 2019 en september 2022 is uiteraard
gebruikt om een gedegen plan op te stellen zodat deze transitie bijdrage optimaal
kan worden aangewend. Daarover zullen op korte termijn (nadat het ministerie nog
nadere formele richtlijnen heeft bekend gemaakt) nadere mededelingen worden
gedaan en er zal ook de nodige interactie met de sector plaatsvinden om zeker te
stellen dat we het geld aan de meest daarvoor in aanmerking komende investeringen
en kosten kunnen besteden. Daarbij wordt o.a. gedacht aan prijzengeld, fokpremies,
investeringen in marketing, PR, communicatie, IT/automatisering, bedrijfsvoering etc.

Kortom; eindelijk duidelijkheid en een positief resultaat voor de sector. Daar kunnen
we weer perspectief mee geven aan onze deelnemers!

Drafprogramma Oktober 2022

Klik hieronder voor het Drafprogramma Oktober 2022. De meetings van Wolvega zaterdag 22 oktober en Duindigt zondag 30 oktober zijn vervallen. Het document wordt in een nieuw scherm geopend.

Nieuwe regels voor paardenpaspoort

Sinds 28 januari 2022 wordt een nieuw paardenpaspoort uitgegeven. Vanaf dat moment geldt namelijk een nieuwe diergeneesmiddelenverordening. De inhoud van het paspoort verandert hierdoor. De tot 28 januari 2022 uitgegeven paspoorten blijven geldig. U hoeft geen nieuw paspoort aan te vragen.

Nieuwe ontwikkeling: Paarden uitsluiten voor slacht

Met ingang van de EU verordening 2021/963 is het niet meer toegestaan dat een paard op verzoek van een houder wordt uitgesloten voor de slacht. De andere redenen tot uitsluiting gelden nog wel, dus te laat of duplicaat paspoort of een medische reden.

Afgifte duplicaat paspoorten

Met de EU verordening 2021/963 is er ook iets veranderd aan de afgifte van duplicaat paspoorten. Volgens Artikel 25 lid 2 van die verordening moet een duplicaat paspoort altijd uitgegeven worden door de organisatie die het originele paspoort heeft uitgegeven. Dit geldt dus ook voor buitenlandse paarden. Bij een aanvraag van een duplicaat paspoort van bijvoorbeeld een Iers paspoort moet deze aanvraag doorgegeven worden aan de instantie van afgifte in Ierland. Die instantie geeft het duplicaat af en kan deze opsturen naar de PPI in Nederland waar de aanvraag is gedaan. De PPI in Nederland doet de registratie bij RVO en stuurt het naar de aanvrager. Andersom geldt dit dus ook voor Nederlandse paarden die in een ander EU-land verblijven.

Meer informatie omtrent aanvragen en regels paardenpaspoorten is te vinden op de website van RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/identificatie-en-registratie-dieren/regels-paardenhouder/aanvragen-en-regels

3jr. en 4jr. Criteriums en 4jr. Sprintkampioenschap 2023 (uitschrijving koersen en ingeschreven paarden)

Klik hieronder voor de uitschrijving en de ingeschreven paarden in de 3jr. en 4jr. Criteriums en 4jr. Sprintkampioenschap 2023. U kunt uw paarden tot 1 oktober uitschrijven uit deze koersen. Dit is ook noodzakelijk als u uw paard al uit alle andere klassiekers heeft gehaald. Het document wordt in een nieuw scherm geopend.