Waar is het wereld kampioenschap voor pikeurs te volgen!

Onderstaand de links voor het volgen van de verschillende onderdelen van het wereldkampioenschap voor pikeurs

Wolvega, Netherlands – Sunday 13

 https://www.victoriaparkwolvega.nl/livestream/

Gelsenkirchen, Germany – Tuesday 15 

https://www.gelsentrabpark.de/index.php?page=12

Mons, Belgium – Wednesday 16 

https://www.youtube.com/@hippodromedewallonie858/featured

Berlin, Germany – Friday 18

 https://www.youtube.com/c/rennbahnberlin

 ————————————— 

Also Equidia & Equidia Racing :
https://www.equidia.fr/direct

Wolvega, Netherlands – Sunday 12 – 3 races: 7:15 p.m., 7:45 p.m. & 8:15 p.m. will be broadcast on the Equidia channel. (8:40 p.m. & 9:05 p.m. on Equidia Racing only)

Gelsenkirchen, Germany – Monday 15 – 4 races 11:50 a.m., 12:20 p.m., 12:50 p.m., 1:22 p.m. on Equidia

Mons, Belgium – Wednesday 16 – 7 races broadcast (6:17 p.m. to 9:20 p.m.)

Berlin, Germany – Friday 18 – only 1 race broadcast at 10:00 p.m.

Renprogramma Duindigt, zondag 24 september

Klik hieronder voor het Renprogramma voor Duindigt, zondag 24 september.
De documenten worden in een nieuw scherm geopend.

Zienswijzen RDA zien ook toe op de paardensector

In de eerste helft van dit jaar heeft de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) twee zienswijzen uitgebracht. De ene heeft betrekking op “Het doden van zorgbehoevende dieren”. Deze is opgesteld naar aanleiding van de vraag van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De andere zienswijze “Plezier voor mens én dier?” is op eigen initiatief geschreven en heeft betrekking op sport en vermaak met dieren. Beide zienswijzen zien ook toe op de paardensector. Bij de totstandkoming is de Sectorraad Paarden geconsulteerd.

De zienswijze “Het doden van zorgbehoevende dieren” behandelt de vraag wanneer het verantwoord is om nooddoding toe te passen bij een dier. Uiteraard moet dit zoveel mogelijk voorkomen worden, maar als het noodzakelijk is, dan moet dit wel met zorgvuldigheid gebeuren. Verder stelt de RDA dat er twee categorieën zorgbehoevende dieren zijn. De ene categorie heeft betrekking op lijdende dieren die zo snel mogelijk uit hun lijden moeten worden verlost. De andere categorie betreft dieren die langdurige zorg nodig hebben, maar waarbij dat om verschillende redenen niet mogelijk is. Om hen lijden in de toekomst te besparen is nooddoding een optie. Een aanbeveling die gedaan wordt, is het opstellen van een beslisondersteuner door deskundigen uit de sector. Omdat ingeval van een nooddoding van een paard er altijd een dierenarts betrokken is, is er een vorm van borging in het proces van nooddoding.

De andere zienswijze, “Plezier voor mens én dier?” heeft betrekking op het gebruik van dieren bij sport en vermaak. Een onderwerp dat ons als paardensector zeker aangaat. Bij het gebruik van een dier voor sport en of vermaak dienen zes leidende principes gewaarborgd te worden volgens de RDA. ‘Erkenning van de intrinsieke waarde en integriteit van het dier’, ‘goede voeding’, ‘goede omgeving’, ‘goede gezondheid’, ‘natuurlijk gedrag (en interacties)’ en als laatste ‘de positieve emotionele toestand van het dier’. De RDA beveelt concluderend aan om per sector een dierenwelzijnsplan te ontwikkelen. Hierin wordt door een sector kritisch naar de eigen evenementen gekeken en aan de hand van de zes leidende principes beoordeeld of er ruimte voor verbetering is. Daarnaast geeft de RDA aan dat het goed zou zijn als gemeenten de mogelijkheid krijgen om ‘nee’ te zeggen tegen een evenement als het lijden van dieren niet meer in balans is met het plezier voor de mensen.

De Sectorraad Paarden is tevreden over de aanbevelingen. De zienswijzen helpen om de eigen sector kritisch onder de loep te nemen. In de paardensector wordt reeds gewerkt met dierenwelzijnsplannen. De aanbevelingen van de RDA bevestigen dat wij op de goede weg zitten en met diverse partijen wordt besproken waar verbeteringen mogelijk zijn.

Beide zienswijzen en een webinar over de zienswijze ‘Doden van zorgbehoevende dieren’ zijn terug te lezen en te bekijken op de site van de Raad voor Dieraangelegenheden:

Kortebaan Santpoort

De wedstrijd-outfit van een harddraver

Misschien bent u wel eens geschrokken van de verhalen en foto’s van dierenactivisten, die claimen dat de paarden bij een harddraverij veel pijn en stress ervaren. Als dat zo was, hadden alle organisatoren van kortebaandraverijen er natuurlijk allang de stekker uit getrokken. Want alle vrijwilligersorganisaties en hun drijvende krachten, en ook de professionele deelnemers en wedstrijdofficials, zijn stuk voor stuk paardenliefhebbers die zijn begaan met het welzijn van hun paarden. Als u mensen met afschuw hoort afgeven op het gebruik van “dwangmiddelen” als de staartriem, de opzetteugel of check, kettingen in de mond, een vastgebonden tong, en oorproppen… bekijkt u dan deze video van 5 minuten eens.

Top-dravertrainster en paardenliefhebber pur sang Caroline Aalbers legt uit waar deze hulpmiddelen –géén dwangmiddelen– toe dienen en hoe ze worden gebruikt om het paard te beschermen en te helpen bij het presteren. Want ja, een draver levert prestaties, maar daar staat heel veel liefde en een uitstekende verzorging tegenover.

Realiseer een eerlijk debat en een open dialoog over de omgang met paarden, teken nu de petitie!

Begin juni stond de teller op zo’n 17.500 handtekening voor deze petitie die oproept tot een open dialoog en eerlijk debat over de omgang met paarden. De Sectorraad Paarden jaagt de petitie opnieuw aan met als doel minimaal 30.000 handtekeningen op te halen. Na de zomer zal de petitie aangeboden worden aan de Tweede Kamer.

Met de val van het kabinet en het vooruitzicht van nieuwe verkiezingen wordt de oproep vanuit de paardensector des te belangrijker. Regelmatig verschijnt eenzijdige berichtgeving over onze paardensector in de media. Verdraaide feiten worden gepresenteerd als werkelijkheid met als doel: het houden van paarden (en alles eromheen) via wet- en regelgeving aan banden leggen. Als het ooit zover kom en het houden van paarden wordt verboden, dan zijn paarden in onze maatschappij verleden tijd.

Daarom roept de Sectorraad Paarden op tot een eerlijke dialoog over paarden in onze maatschappij. Middels de petitie willen wij deze boodschap overbrengen richting de politiek. Helpt u mee om het aantal van 30.000 handtekeningen te bereiken door de link van de petitie te delen in uw netwerk?

Link naar de petitie: https://petities.nl/petitions/realiseer-een-eerlijk-debat-en-open-dialoog-over-de-omgang-met-paarden?locale=nl

Bovengenoemde actie brengt uiteraard kosten met zich mee. Vindt u het ook belangrijk dat de Sectorraad Paarden actief kan werken aan bovenstaande actie en haar doelen? Doe dan mee en stort nu uw bijdrage in het Hippisch Sectorfonds. Scan hiervoor de onderstaande QR code, klik op deze link of vul dit formulier in en stuur het terug aan fonds@sectorraadpaarden.nl.

Stem daarom voor een eerlijke dialoog over paarden in onze maatschappij. Teken nu de petitie en zet deze boodschap richting politiek kracht bij.

https://petities.nl/petitions/realiseer-een-eerlijk-debat-en-open-dialoog-over-de-omgang-met-paarden?locale=nl

RIJDERSEXAMEN DRAFSPORT

Ten behoeve van de afgifte van een rijvergunning als leerling-pikeur, amateurrijder, eigenaar rijd(st)er en monté rijd(st)er (Drafsport) zal er op donderdag 28 september 2023 op VPW te Wolvega een rijdersexamen worden afgenomen. Alle deelnemers aan dit examen zijn verplicht een instructie bij te wonen op donderdag 21 september 2023.

Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Schriftelijke aanmeldingen waarin vermeld; naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en met welke gekwalificeerde draver wordt deelgenomen, dienen uiterlijk op 15 september a.s. op de sportafdeling van de stichting N.D.R. aanwezig te zijn.
Per email t.n.v. Viviën Kribbe; v.kribbe@ndr.nl.

Aanvang op beide dagen: Nader te bepalen (in ieder geval ‘s middags) u dient op beide dagen zelf een paard mee te brengen.

Indien u een stal wilt reserveren, kunt u dit bij uw aanmelding aangeven.

De kosten zijn: € 153,07 incl. 21% BTW. Betaling vooraf per bank.

Guusje ter Horst stopt als voorzitter Sectorraad Paarden

Per 1 december 2023 loopt de driejarige bestuursperiode van SRP-voorzitter Guusje ter Horst af. Zij heeft te kennen gegeven geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid haar aanstelling met drie jaar te verlengen.

‘De SRP staat er ondanks de beperkte middelen goed voor met een gemotiveerd bestuur, grote betrokkenheid van de lid-organisaties en een uitstekend secretariaat’, geeft ter Horst aan. ‘Het is nu aan mijn opvolger de collectieve belangen van de hippische sector verder te behartigen.’

Guusje ter Horst gaat niet voor een verlenging van haar aanstelling als voorzitter SRP

Vicevoorzitter van het SRP-bestuur Andries van Daalen bedankt Guusje ter Horst voor haar inzet de afgelopen periode: ‘Graag spreek ik mijn waardering en dank uit, voor de tomeloze inzet van Guusje en de betrokken wijze waarop zij het voorzitterschap vervulde. Vooral haar bekendheid en ingangen in “het Haagse” waren van grote waarde voor de gehele paardensector. Wij hebben als bestuur van de Sectorraad Paarden de afgelopen jaren op een erg prettige wijze mogen samenwerken’

Het bestuur gaat op zoek naar een opvolger per 1 december 2023.

Europees Kampioenschap voor Merries 2023

Europees Kampioenschap voor Merries.
Solvalla (Zweden) woensdag 16 augustus 2023

Groep 1.
2.140 meter Autostart
Prijzengeld (ongeveer) € 183.600

Draverij van meet voor 3 t/m 10 jarige merries, met een record van 1.13,9 of beter.
De merrie moeten zijn ingeschreven in het Stamboek Nederlandse Paarden.

U dient uw paard in te schrijven via de sportafdeling van de NDR.
Inschrijven t/m dinsdag 8 augustus 11.00 uur.

Vooraangifte: donderdag 10 augustus voor 8.00 uur bij de STC
De paarden mogen niet starten in een andere koers van 10 augustus tot 15 augustus.

Klik hieronder voor de officiële uitschrijving.

Het document wordt in een nieuw scherm geopend.