RIJDERSEXAMEN DRAFSPORT

Ten behoeve van de afgifte van een rijvergunning als leerlingpikeur, amateurrijder, eigenaarrijd(st)er en montéjockey (Drafsport) zal er op donderdag 28 september 2023 op VPW te Wolvega een rijdersexamen worden afgenomen. Alle deelnemers aan dit examen zijn verplicht een instructie bij te wonen op donderdag 21 september 2023.

Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Schriftelijke aanmeldingen waarin vermeld: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en met welke gekwalificeerde draver wordt deelgenomen, dienen uiterlijk op 15 september a.s. op de sportafdeling van de stichting N.D.R. aanwezig te zijn.
Per email t.n.v. Viviën Kribbe; v.kribbe@ndr.nl.

Aanvang op beide dagen: Nader te bepalen (in ieder geval ‘s middags) u dient op beide dagen zelf een paard mee te brengen.

Indien u een stal wilt reserveren, kunt u dit bij uw aanmelding aangeven.

De kosten zijn: € 153,07 incl. 21% BTW. Betaling per bank.

Rick Ebbinge opnieuw Wereldkampioen Pikeurs

(door Ferry Hollander)

Afgelopen week verdedigde Rick Ebbinge zijn wereldtitel met verve. Hij was in 2019 de allereerste Nederlander die het World Driving Championship wist te winnen. En de toppikeur en paardenman mag zich de komende twee jaar nog steeds wereldkampioen noemen!

Dit toernooi werd in 1970 in het leven geroepen en werd dit jaar voor het eerst afgetrapt in Nederland. De eerste vijf paardenraces werden verreden op drafbaan Victoria Park in Wolvega. Tien kampioenpikeurs uit tien verschillende landen begonnen de competitie op zondag 13 augustus en reisden daarna door naar Gelsenkirchen, Mons en vrijdag 18 augustus was de finale in Berlijn. Op elk hippodroom werden vijf races verreden en de pikeurs werden geloot achter voor hen onbekende paarden. De pikeur die het beste overweg kan met elk type paard, scoort de meeste punten en mag zich terecht wereldkampioen noemen. En dat is Rick Ebbinge geworden! “In zulke toernooien rijd je altijd tegen toppikeurs. En uiteindelijk geven de paarden die je loot de doorslag en een beetje hoe je de races indeelt als pikeur. Een goede combinatie tussen paard en pikeur, daar kom je het verst mee”, aldus Ebbinge.

Ebbinge won het World Driving Championship met 163 punten. Daarmee liet hij de kampioenen uit België (Hanna Huygens), Australië (Peter McMullen), Canada (Doug McNair), Finland (Santtu Raitala), Amerika (Jordan Ross), Duitsland (Michael Nimczyk), Nieuw-Zeeland (Blair Orange), Servië (Miodrag Pantíc) en Malta (Rodney Gatt) achter zich. Ebbinge is geboren in Eext en de nuchtere Drent heeft jarenlange ervaring in het vak. In de periode 2014 tot en met 2020 werd hij zeven jaar achtereenvolgens kampioen van Nederland. Daarna verhuisde hij naar het land waar hij in 2019 wereldkampioen werd, Zweden. In plaats van enkel pikeur is hij nu ook zelfstandig ondernemer. Nabij Halmstad traint hij met succes circa 30 dravers.

BESCHEIDEN BEGROTING, MAXIMALE INZET

In een eerder statement liet het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) al weten het vertrek van de KNHS uit de SRP onbegrijpelijk en betreurenswaardig te vinden. De KNHS geeft daarmee aan geen bijdrage meer te willen leveren aan het behartigen van de gezamenlijke belangen van de hippische sector. Want voor de SRP doet iedereen in onze sector er toe, van liefhebbers tot professionals en van kleine tot grote organisaties. Het is een uitdagende klus om alle belangen zo goed mogelijk te behartigen, maar het kan!

De SRP is 16 jaar geleden opgericht en wordt gevormd door samenwerkende partijen in de Nederlandse paardensector (sport, fokkerij en ondernemers). De FNRS is per 1 januari 2020 toegetreden als lid. In het jaar 2021 is de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (SNDR) weer lid geworden van de SRP. Verder bestaat de SRP uit de Koepel Fokkerij, de Federatie van Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB), LTO, het KWPN en tot voorkort dus de KNHS. Een belangrijke reden voor de oprichting van de SRP was dat er vanuit het departement van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) grote behoefte was om één gesprekspartner te hebben in plaats van de vele organisaties uit de hippische wereld. De SRP is dus dé spreekbuis voor de hele hippische sector.

Elk jaar wordt er een jaarplan gemaakt en vastgesteld door het bestuur met input van de werkgroepen van de SRP die grotendeels uit medewerkers van de lid-organisaties bestaan. Aan het jaarplan ligt een meerjarig actieplan ten grondslag. Op de uitvoering wordt zicht gehouden, maar met een begroting van € 115.500,- (€16.500,- per lid-organisatie) is de speelruimte gering. Het is tegen die achtergrond dat de SRP begin dit jaar het Hippisch Sectorfonds heeft opgericht. Zodat we als sector echt van ons kunnen laten horen, gezamenlijk campagne kunnen voeren, onderzoek kunnen initiëren en de lobby kunnen versterken. Momenteel wordt er veel werk verzet – met deskundigen binnen en buiten de SRP – om tot een campagnevoorstel te komen, om dit najaar uit te kunnen rollen. Middels deze campagne krijgt de samenleving inzicht in onze mooie paardensector. Dat is nodig, omdat we steeds vaker zien dat dierenactivisten met onjuiste informatie de samenleving willen overtuigen van hun eenzijdige en extremistische standpunten.

Governance en financieel beleid van de SRP zijn op orde. De SRP zal dit jaar voor het eerst een sluitende begroting hebben. De governance is vastgelegd in de (recent herziene) statuten. Gedoeld zal worden op de governance ten aanzien van bovengenoemd Hippisch Sectorfonds. Daar is (onbetaald) advies over gevraagd.

Welzijn prioriteit numero 1

Ondanks de beperkte begroting gebeurt er veel op de thema’s die spelen voor onze paardensector. Daarbij is paardenwelzijn altijd prioriteit numero 1 geweest. In 2022 zijn alle lid-organisaties en achterliggende organisaties gevraagd om een welzijnsbeleidsplan te ontwikkelen en te implementeren binnen hun eigen organisaties. Wellicht niet heel zichtbaar voor de buitenwereld, maar van groot belang voor het realiseren van welzijn voor paarden. Concreet zijn in de sector aanpassingen gerealiseerd, zoals het ‘niet meer afscheren van tastharen’ en het ‘verbod op zweepgebruik in de drafsport’.

De thema’s die spelen voor onze paardensector zijn groot in aantal en complexiteit. Met welzijn op 1 tot aan diergezondheid, identificatie & registratie, belastingen en maatschappelijk draagvlak. Maar ook andere uitdagingen komen op de sector af, zoals stikstof, consumentenrecht en de wolf. Zoals gezegd wordt veel werk verzet door de werkgroepen met afvaardigingen uit de diverse lid-organisaties en soms ook expertise van buitenaf.

Lobby in Den Haag

Wekelijks zijn de voorzitter en/of de secretaris te vinden in Den Haag om de contacten met de belangrijkste politieke partijen als ook het ministerie van LNV, het ministerie alwaar de paardensector onder valt, te onderhouden. Regelmatig worden er werkbezoeken georganiseerd en worden beleidsmakers uitgenodigd bij activiteiten waar maatschappelijk discussie over is.

Verder zijn de banden met wetenschappers en onderzoeksinstellingen aangehaald om op basis van onderzoek de door de sector ingenomen standpunten beter te kunnen onderbouwen. Het gevolg is dat er een krachtigere lobby kan plaatsvinden op de thema’s die voor de hippische sector van groot belang zijn. In dat kader ligt er op dit moment ook een concrete subsidievraag met een onderzoeksvoorstel naar paardenwelzijn op het ministerie ter goedkeuring.

Samenwerking komt ten goede aan de hippische sector

Met een bescheiden begroting en de inzet van een groot aantal goedwillende mensen (zowel bestuur als medewerkers en vrijwilligers) wordt het maximale gedaan om de SRP goed te laten functioneren. Gelet op de diversiteit in de hippische sector, is het van groot belang dat er tussen alle partijen wordt samengewerkt. Alleen op die wijze kunnen de voor de hippische sector belangrijke thema’s daadkrachtig worden opgepakt en waarbij met alle belangen rekening wordt gehouden. Het vertrek van de KNHS uit de SRP doet helaas afbreuk aan deze gedachte. Niettemin blijft de SRP zich namens en in nauwe samenwerking met de Sport, Fokkerij en Ondernemers hard maken voor een verdere professionalisering van de sector en wil bijdragen aan oplossingen voor (maatschappelijke) vraagstukken. Met als oogmerk, een duurzame toekomst voor de gehele paardensector in Nederland.

RICK EBBINGE PROLONGEERT WERELDTITEL

Rick Ebbinge is erin geslaagd zijn titel als wereldkampioen bij de beroepsrijders te prolongeren.

Bij het ingaan van de laatste dag van het WK ging hij al royaal aan de leiding en zijn positie kwam nimmer meer in gevaar. Hij eindigde het toernooi met 163 punten. Tweede werd de Canadees Doug McNair, met 150 punten. Hanna Huygens eindigde weliswaar met hetzelfde aantal punten, maar verloor het net op plaatsen en moest daardoor genoegen nemen met een derde plaats.

De Fin Santtu Raitala greep met 145 punten net naast een podiumplaats.

GERDA VERBURG PER 1 DECEMBER 2023 VOORZITTER VAN DE SECTORRAAD PAARDEN (SRP)

Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft Gerda Verburg bereid gevonden per 1 december 2023 het voorzitterschap van de SRP over te nemen van Guusje ter Horst. Guusje bekleedt deze functie sinds 1 december 2020.

Gerda Verburg is na haar Kamerlidmaatschap (1998-2007) minister geweest van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(2007-2010). Daarna was zij 5 jaar de Nederlandse Ambassadeur bij de landbouw en voedselorganisaties van de Verenigde Naties (VN) in Rome. In 2016 benoemde de Secretaris Generaal van de VN haar tot Assistent Secretaris Generaal van de VN en bouwde zij als Global Coordinator, de Scaling Up Nutrition Movement verder op en uit. Dit deed zij vanuit Geneve. Eind vorig jaar keerde zij terug naar Nederland. Verburg heeft veel ervaring in de hippische sector en is in het verleden lid geweest van het bestuur van de KNHS.

De voorzitter van de benoemingsadviescommissie, Andries van Daalen, zegt heel verheugd te zijn dat Gerda met haar grote bestuurlijke ervaring op voor de paardensector relevante terreinen én praktische ervaring in de hippische sector bereid is het voorzitterschap op zich te nemen.

Gerda Verburg ziet met veel enthousiasme uit naar haar nieuwe functie. ‘De SRP is een onmisbare organisatie die de collectieve belangen van de hippische sector behartigt. In deze sector is het van groot belang dat samen wordt opgetrokken. De toekomst van de paardensector is hiervan afhankelijk.’

Uitgelote paarden in de Regio Banen Circuit (per 15 augustus)

De onderstaande paarden (uitgeloot op Emmeloord 19 juli, Eenrum 16 augustus en Emmeloord 23 augustus) worden in eerste instantie niet uitgeloot voor de volgende meeting in het Regio Banen Circuit (Alkmaar, zondag 3 september)

PaardenUitgeloot op
Beau GaillardEmmeloord 19 juli
Birbo CaparEmmeloord 23 augustus
Cassidy BydEmmeloord 23 augustus
Criss SandesmanEmmeloord 23 augustus
Declic du GadeEenrum 16 augustus
Dream BurgerheideEmmeloord 23 augustus
Fayette DreamEmmeloord 23 augustus
Gold Cap BREmmeloord 19 juli
Koraal DEmmeloord 19 juli
Levi EuropoortEmmeloord 23 augustus
Lockheed DravietEmmeloord 23 augustus
LopptowmissEmmeloord 23 augustus
Luckystar FiliEmmeloord 23 augustus
Malou SwagermanEmmeloord 19 juli
N.L.O.Emmeloord 23 augustus
Tupac FaceEmmeloord 19 juli
Warhorse HazelaarEenrum 16 augustus

Stand Wereldkampioenschap voor pikeurs 2023

De actuele stand van het wereldkampioenschap voor pikeurs 2023 is via onderstaande link te raadplegen.

Reglementswijzigingen kortebaanwedstrijdreglement

De bijlage bij het kortebaanwedstrijdreglement, Specifieke situatie KB Medemblik is komen te vervallen.

Toegevoegd aan artikel 9 van het kortebaanwedstrijdreglement:

De loting geschiedt te allen tijde conform artikel 18 lid VIII (wijze van loten). Alleen bij toepassing van lid d geschiedt de loting naar analogie van de artikelen 9 lid III, 18 lid VII & VIII en 19 lid VI e.v. als volgt:

  1. Een bijgeloot paard krijgt startnummer 2, tenzij het dezelfde tegenstander treft als in de eerste omloop, in welk geval het startnummer 4 krijgt toegewezen.
  2. Een paard dat in de eerste omloop als stilstaand nummer is aangemerkt, krijgt in de tweede omloop het laagst beschikbare even nummer.
  3. Bij twee of meer bijgelote paarden en/of paarden die in de eerste omloop als stilstaand nummer zijn aangemerkt, wordt bij loting bepaald welke in de tweede omloop het laagste en daaropvolgende even nummer(s) krijgt toegewezen.
  4. . In afwijking van artikel 19 lid IX komt in dit geval een rijder, indien deze door bijloting, of andere reglementaire toewijzing van een even startnummer, zichzelf loot wél in aanmerking voor ‘doorloten’. Hierbij wordt dan altijd een even startnummer toegekend, conform het beginsel in artikel 9 lid III.

Uitgelote paarden in de Regio Banen Circuit (per 8 augustus)

De onderstaande paarden (uitgeloot op Joure 7 juli, Emmeloord 19 juli en Eenrum 16 augustus) worden in eerste instantie niet uitgeloot voor de volgende meeting in het Regio Banen Circuit (Emmeloord, woensdag 23 augustus)

PaardenUitgeloot op
Beau GaillardEmmeloord 19 juli
Birbo CaparEmmeloord 19 juli
Declic du GadeEenrum 16 augustus
Drogba ApacheJoure 7 juli
Fayette DreamEenrum 16 augustus
Gold Cap BREmmeloord 19 juli
Koraal DEmmeloord 19 juli
Lisboa RenkaJoure 7 juli
Malou SwagermanEmmeloord 19 juli
Mike KiteJoure 7 juli
Tupac FaceEmmeloord 19 juli
Velten ElisabethJoure 7 juli
Velten PrincipessaJoure 7 juli
Warhorse HazelaarEenrum 16 augustus