Transitiegelden beschikbaar voor stimuleringsfonds SNDR

Bij de invoering van de Wet Kanspelen op Afstand werd door de toenmalige minister van Financiën besloten een transitiebijdrage ter beschikking te stellen aan de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport als eenmalige compensatie voor de toekomstige misgelopen inkomsten. 


De transitiebijdrage heeft ten doel om de omgang naar een nieuw verdienmodel te bewerkstelligen waardoor de Draf- en Rensport minder afhankelijk wordt van inkomsten vanuit de weddenschappen. De SNDR heeft besloten om onder andere met een deel van deze transitiebijdrage het stimuleringsfonds op te richten waarmee initiatieven kunnen worden gefinancierd die leiden tot groei van de draf- en rensport in de breedste zin van het woord of initiatieven die de toekomst en het bestaan van de draf- en rensport bestendigen. Deze initiatieven kunnen als doel hebben nieuwe verdienmodellen te introduceren, bestaande verdienmodellen te moderniseren of het rendement daarvan te vergroten, de nieuwe betrokkenen te binden aan de sport of het moderniseren van de infrastructuur van en rondom de sport.

“Als bestuur van de SNDR hebben wij met de nu beschikbare financiële middelen een kans om in samenwerking met de sector een duurzame toekomst neer te zetten, de komende jaren zullen cruciaal zijn voor onze sport en wij zijn ervan overtuigd dat het stimuleringsfonds kan mede kan bijdragen aan een economisch model waardoor de sport een positieve toekomst zeker kan stellen. ” aldus voorzitter van de SNDR Paul Mulder.

De SNDR heeft besloten de eerste ronde voor initiateven die zich richten op:

  1. Initiatieven met als doel het verhogen van het aantal bezoekers van de banen
  2. Initiatieven met als doel het verhogen van het aantal (online) betrokken personen bij de draf- en rensport
  3. Initiatieven met als doel het ontwikkelen van economisch zelfstandig banen