Nieuwe tweejarigen stakes in 2019

OWNERS CUP K 2019
In 2019 wordt er een nieuwe tweejarigen Stakes geïntroduceerd met de naam Owners Cup. Deze nieuwe koers zal de plek innemen van de Breeders Crown. De Breeders Crown voor tweejarigen wordt dit jaar voor het laatst verreden voor tweejarige paarden. Voor de K-jaargang zullen de Breeders Crown koersen starten als de paarden de leeftijd van 3 jaar hebben bereikt.

Voor de K-jaargang zullen de paarden met de Nederlandse nationaliteit worden ingeschreven in deze koers. Paarden met een andere nationaliteit dan de Nederlandse mogen deelnemen mits ze in eigendom zijn van een eigenaar die als zodanig is ingeschreven bij de NDR en aan de daaraan gekoppelde financiële verplichtingen is voldaan.

Uitschrijving:
Draverij van meet voor tweejarige hengsten, ruins en merries, die in 2017 geboren zijn.
Afstand 1609 m. Met autostart.

Minimaal gegarandeerde dotering € 16.500 (inclusief 10% fokpremie)
Alleen Nederlands gefokte paarden komen in aanmerking voor fokpremie.

Baan: Nog nader te bepalen
Datum: November of december 2019
Inleggelden: In 2019, maar verder nog nader te bepalen
Deadline inschrijven buitenlandse paarden: Nog nader te bepalen.

Kwalificatie:
Van de aangegeven paarden kwalificeren zich:
1. De 12 paarden met het op het moment van vooraangifte de hoogste werkelijke winsom. Als de werkelijke winsom van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met de beste km tijd gekwalificeerd. Als ook daardoor geen verschil gemaakt kan worden tussen 2 of meer paarden, beslist het lot.
2. Van de overige 4 paarden, die de snelste kilometertijd hebben gelopen. Als de km tijd van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met de hoogste werkelijke winsom gekwalificeerd. In derde instantie beslist het lot.

Startposities:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste werkelijke winsom; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de resterende startposities.