Europese diergezondheidsverordening

Europese diergezondheidsverordening

PER 21 APRIL 2021 wordt de Europese diergezondheidsverordening van kracht in Nederland.

Wat betekent dat voor u als eigenaar/houder/trainer van paarden?

De identificatie en registratie van paarden  zal veel strenger worden vanaf 21.04.2021. Alle paardenhouders dienen te registreren waar de paarden gehouden worden in een database die door de overheid (RVO)wordt beheerd.

Iedere locatie waar paarden gehouden worden krijgt zijn eigen registratiesysteem (d.m.v. een UBN nummer). Of dit nu gaat om een weiland, een bedrijf of aan huis, voor hobby of professioneel. Een houderij is een plaats waar een paard langer dan 30 dagen wordt gehouden.

De houder is verplicht om van ieder paard in het systeem van het RVO de volgende gegevens te zetten: chipnummer, paspoortnummer, geslacht, geboortedatum, geboorteland, datum uitgifte paspoort en de uitgevende instantie. Ieder paspoort moet op de locatie van het paard aanwezig zijn.

In het online systeem van het RVO hoef je geen tijdelijke verplaatsingen bij te houden zoals bijvoorbeeld een meerdaagse training , wedstrijd of verplaatsing naar een dekstation. Een uitzondering is bijvoorbeeld een merrie die naar een hengstenhouderij gaat en binnen 90 dagen terugkeert. Indien zij langer dan 90 dagen op de hengstenhouderij  blijft moet ze wel in de database van het RVO gezet worden.

Tijdelijke verplaatsingen  moet je wel in een eigen administratie bijhouden, bijvoorbeeld in je eigen computer of schriftje op stal, voor het geval het NVWA komt controleren.

Definitie “houder van het paard”. Een houder van een paard is degene die verantwoordelijk is voor het paard. Wie is nu precies verantwoordelijk voor het paard? In de Europese bepaling wordt houder opgesplitst in twee natuurlijke of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor  de registratie, nl:

1 exploitant van het paard:
Diegene die verantwoordelijk is voor het paard

2 exploitant van de locatie:
Diegene die verantwoordelijk is voor de locatie

De exploitant van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard en de koppeling aan de locatie.

De exploitant van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de locatie.

Het feitelijke registreren van het paard mag de houder (de verantwoordelijke)  van het paard ook uitbesteden, bijvoorbeeld aan de stalhouder, die dit als service zou kunnen bieden richting zijn klanten.  Omdat er vele houdersconstructies in de paardenhouderij bestaan is het niet altijd even makkelijk te bepalen wie de houder van het paard is. Het eenvoudigst is te denken aan de eigenaar/eigenaren.

Wilt u meer informatie over I&R paard, dan kunt u op de website van LTO Nederland kijken. Mocht uw vraag daar niet op beantwoord worden, dan kunt u deze melden bij LTO Nederland via mtheunissen@lto.nl