Equine Infectieuze Anemie geval ook in Nederland

ERMELO (SRP) – Op een locatie in Vreeland (Provincie Utrecht) is bij een paard Equine Infectieuze Anemie (EIA) vastgesteld. De eigenaar van het paard heeft zelf besloten het paard te laten euthanaseren. Het bedrijf waar het paard stond moet gedurende drie maanden in quarantaine (gesloten) blijven. De klanten en medewerkers van het bedrijf zijn op de hoogte gebracht van de situatie.

Het Ministerie van Economische zaken heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat om EIA. EIA is een virusziekte die koorts, vermagering en ernstige bloedarmoede bij paarden kan veroorzaken. EIA is een vector-gebonden ziekte. Dit betekent dat de ziekte niet direct van paard naar paard gaat, maar altijd via bloed-bloed contact loopt. EIA kan onder meer worden verspreid door insecten, met name dazen en stalvliegen. Dit gebeurt wanneer zij besmet bloed van het ene naar het andere paard met hun monddelen meenemen. Er is doorgaans geen gevaar als paarden meer dan 200 meter uit elkaar staan, omdat het bloed op de steeksnuit van het insect dan al is opgedroogd. Het overbrengen kan ook via hergebruik van injectienaalden (wordt door dierenartsen in Nederland niet gedaan) of via een bloedtransfusie of plasma wanneer de bloeddonor met EIA is besmet.

De NVWA onderzoekt alle paarden die op hetzelfde bedrijf als het besmette paard stonden en zoveel mogelijk de paarden waar het besmette paard mogelijk mee in contact is geweest. Dit om de herkomst en de eventuele verspreiding in kaart te brengen.
EIA is een meldingsplichtige ziekte. Dit betekent dat er bij de NVWA melding moet worden gedaan bij een verdenking maar dat bij een positieve uitslag (d.w.z. de ziekte wordt aangetoond) de eigenaar van het dier zelf verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen om te zorgen dat andere dieren niet worden besmet.

De export voor levende paarden binnen de EU zal niet veranderen. Voor specifieke vragen kan contact worden opgenomen met het Klanten Contact Centrum van de NVWA (telefoonnummer 0900-0388).

Voor meer achtergrondinformatie over Equine Infectieuze Anemie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

NVWA voert weer welzijnsinspecties uit bij professionele paardenhouders

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan vanaf heden, net als vorig jaar, extra inspecties uitvoeren bij maneges, pensionstallen, fokkerijen en opfok-, handel- en trainingsstallen. Tijdens de inspecties controleren inspecteurs of de bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn.

Huisvesting van paarden
Paardenhouders moeten zich houden aan de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren. Inspecteurs kijken bij de inspectie bijvoorbeeld of de paarden voldoende ruimte hebben en of er voldoende licht is in de stallen. Verder moeten de dieren een schone en droge ligplaats hebben en mogen er in de stallen geen uitstekende scherpe randen zijn waar de dieren zich aan kunnen verwonden.

Paardenhouders die de Wet dieren of het Besluit houders van dieren overtreden kunnen afhankelijk van de ernst van de overtreding een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete krijgen. Bij ernstige overtredingen en bij overtredingen van de Regeling identificatie en registratie van dieren maakt de NVWA proces-verbaal op. Daarnaast kan de NVWA ook bestuursrechtelijk optreden tegen overtredingen. De extra inspecties bij paardenhouders hebben tot doel de naleving in de paardensector beter in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren

VERHOOGD PRIJZENGELD REN (H’CAP) 24-5-15 DUINDIGT

Middels sponsoring is de dotering voor de voor 24 mei voorziene handicap opgehoogd tot € 1.900 euro.

VAN BELLEN BEHEER B.V.-prijs
(H’cap) Voor paarden van 4 jaar
en ouder. Zo mogelijk HG gehandhaafd.
Afstand 1900 meter.

Renklassiekers 3-Jarige paarden 2013.

Renklassiekers 3-Jarige paarden 2013.

Met het oog op de komende veilingen is het interessant voor eigenaren om te weten dat
vanuit de onlangs opgezette “denktank-rennen” een plan is gelanceerd om de structuur van het inschrijven in de klassiekers voor 3-jarige paarden te wijzigen. Achtergrond is dat met het huidige systeem er te weinig paarden worden ingeschreven.

Het systeem om vanaf het geboortejaar inleggelden te betalen wordt al in 2013 vervangen door een systeem waarbij pas enkele maanden voor de te lopen ren ingeschreven hoeft te worden en inleggeld moeten worden betaald (aangevuld met een late entry). De Stichting N.D.R. stelt daarbij voor elke klassieker een basisbedrag ter beschikking. Het gaat hier om de Productenren, de Derby en het Criterium der 3-jarigen.
Voor reeds ingeschreven paarden wordt een passende oplossing gemaakt.

VEILINGEN VOLBLOEDS 4E KWARTAAL

4 oktober Saint Cloud/Parijs Arqana : Arabische Volbloeds; jaarlingen, 2 jarigen,
paarden in training en fokmerries

6 oktober Parijs Saint Cloud/Parijs Arqana Arc Sale: paarden in training

9-11 oktober Newmarket Tattersalls: jaarlingen BOOK I

15-18 oktober Newmarket Tattersalls: jaarlingen BOOK II

19 oktober Newmarket Tattersalls: jaarlingen BOOK III

19 – 20 oktober Baden Baden BBAG sales & racing festival: alle paarden

22-24 oktober Arqana Deauville: jaarlingen

29 oktober – 1 november Newmarket Tattersalls: paarden in training

5 – 7 november Doncaster (DBS): jaarlingen, paarden in training

19 – 20 november Arqana Deauville: jaarlingen, tweejarigen, paarden in training

26 november Newmarket Tattersalls: jaarlingen

27 november – 1 december Newmarket Tattersalls: veulens

3 – 7 december Newmarket Tattersalls: fokmerries, jonge merries in en uit training
dekhengsten

8 – 11 december Arqana Deauville: fokmerries, jonge merries in en uit training, veulens, dekhengsten

Nuttige adressen:

www.arqana.com / info@arqana.com

www.tattersalls.com / sales@tattersalls.com

www.bbag-sales.de / info@bbag-sales.de
www.dbsauctions.com / winners@dbsauctions.com
Catalogi zijn doorgaans te downloaden, terwijl de veilingen doorgaans live via internet zijn te volgen.

Erkenning buitenlandse startproef Volbloeds en Arabische Volbloeds

Het bestuur van de NDR heeft besloten met ingang van 17 september 2012 een kwalificatieproef of startproef die als voldoende is afgelegd in het buitenland en op basis waarvan het betreffende paard startgerechtigd is in dat land ook te erkennen in Nederland. Dit onder de voorwaarde dat de kwalificatieproef of startproef is afgelegd onder de reglementen van een door de NDR erkende zusterorganisatie.
Bij de inschrijving van een debuterend paard of ingeval van late entry dient het schriftelijke bewijs hiervan bij de vooraangifte te worden getoond aan de NDR ter registratie.

De volbloeds

De volbloeds gaan op winterrust en dat is ook de reden dat de vijfde koers van de dag, een handicapren voor paarden van drie jaar en ouder, de laatste van het seizoen is. In deze ‘Tot Ziens Maart 2007-prijs’ komen nog acht paarden in actie die hun winterrust even hebben uitgesteld.
Eerder zal de spanning groter zijn, want evenals in 2005 zal ook dit jaar het kampioenschap bij de amateurs en amatrices op de laatste koersdag in de laatste ren voor de liefhebbers worden beslecht. En net als in 2005 gaat het ook dit keer weer tussen drie amatrices, alleen zijn het drie anderen dan vorig jaar. Het betreft nu Patricia de Zeeuw, Mariska Bakker en Birkje Hoorens van Heyningen. Dit trio staat voor de laatste ren van dit jaar op drie zeges en mocht geen van dit drietal er in slagen te winnen, dan gaat eerstgenoemde op basis van haar vergaarde tweede plaatsen met de winst strijken. Het trio rijdt in de derde koers van de dag respectievelijk La Belle Bijou, Stranded Gentry en Great General, de topgewichten van de koers. Stuk voor stuk kanshebbers, die echter wel het zwaarste gewicht meetorsen. Wie kan het beste de zenuwen in bedwang houden?

Tussenstand amatricekampioenschap

Tussenstand amatricekampioenschap

1 Paricia de Zeeuw
2 Mariska Bakker
3 Birkje Hoorens
4 Angeline Batist
5 Marjolein Kom
6 Loek van der Ham

De volbloeds

Voor de volbloeds nadert de seizoenontknoping, maar zondag konden ze nog volop aan de bak. Raymond Chang, de regerende kampioensjockey, reed met Take the Flag de eerste winnaar van de dag in de Herfstprijs der Tweejarigen. De fraaie schimmelmerrie was in haar geboorteland Frankrijk al eens opvallend op dreef op Le Touquet.

De Daan Modderman Memoriaal werd gewonnen door Loek van der Ham met Fabiano, die wordt getraind door draftrainer Rob de Vlieger in Zwaanshoek. Daan Modderman was zelf een goed amateurrijder binnen de rensport. Na de tweede wereldoorlog was hij voor een groot deel verantwoordelijk voor de wederopbouw van Duindigt, dat in het laatste oorlogsjaar veel schade had opgelopen.
De Cesarewitch, een uit Engeland overgewaaide krachtproef over 3600 meter, werd gewonnen door Maxim Summerland met de Belgische rijder Pascal Vandekeere. De zege in deze uitputtingsslag was een mooie opsteker voor fokker Bram Kooy, die momenteel herstellende is van een zware medische ingreep. Voor Vandekeere bleef het niet bij één zege, want ook met Oleya du Loup mocht hij na de Dutch Open Championship zich laten fêteren in de winnaarsring.

De volbloeds

Ook staan er vijf rennen op het programma. De amateurs komen uit in de Daan Modderman Memoriaal. Deze ren is opgedragen aan een van de meest markante mensen uit de hippische geschiedenis. Modderman was zelfs ooit te zien in het programma Showroom, waarin hij meerdere krasse uitspraken deed: 'het is nooit slecht weer, want dan heb je de goeie kleren niet…'

Zelf was Modderman een goed amateurrijder binnen de rensport. Na de tweede wereldoorlog was hij voor een groot deel verantwoordelijk voor de wederopbouw van Duindigt, dat in het laatste oorlogsjaar veel schade had opgelopen. In de Memoriaal vertrekken dit jaar dertien combinaties.
De tweejarigen komen in actie in de Herfstprijs, met een totaal prijzengeld van meer dan twee mille. Shanice Surprise (Daan Klomp) maakte tot dusverre de beste indruk, maar vertrekt daardoor wel met het topgewicht.

Ook de Cesarewitch, jaarlijks een van de laatste klassiekers van het renseizoen, wordt verreden. Vooral bij guur najaarsweer is deze stayerskoers een ware uitputtingsslag. De koers werd vorig jaar overtuigend gewonnen door Eight Miracles met Kevin Davies (eerdere winnaars: in 2004 Nico met Raymond Chang, 2003 Independance Day met Daan Klomp). Van die winnaars is nu geen vertegenwoordiger meer present, hetgeen opvallend is omdat deze koers in het verleden vaak werd gewonnen door de winnaar van ’n jaar eerder. De koers is ontleend aan de stayershandicap die jaarlijks in het Engelse Newmarket wordt verreden.

De laatste ren van de dag is de Dutch Open Championship voor Arabische volbloeds, ook al goed voor een prijzenpot van meer dan twee mille.