12 juni 2020, waar staan we nu als sector? Bericht bestuur SNDR,

Zoals gebruikelijk de afgelopen weken volgt hierbij een update.

Er is nog steeds geen groen licht om eindelijk weer te koersen. De gesprekken lopen op meerdere niveaus door. Mocht u bij het lezen van deze tekst frustratie voelen, dan komt ons dat bekend voor helaas.

 Eindelijk een gesprek met Dhr. Buma

Gistermiddag heeft eindelijk een gesprek plaatsgevonden met Dhr. S. Buma, voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân.

Tijdens dit overleg is vanuit het bestuur van de SNDR en het management van VPW de uiterst nijpende situatie van de draf- en rensport in Nederland toegelicht.

Tevens is uitgelegd dat een snelle herstart van de sector absoluut noodzakelijk én ook maatschappelijk verantwoord mogelijk is, zoals in alle ons omringende landen.

Nu restaurants, bioscopen, cafés en andere bedrijven hun deuren hebben geopend voor publiek voelt het heel vreemd en onrechtvaardig aan dat de drafsportprofessionals niet, zoals in alle omringende landen, in de buitenlucht (!), en op 1,5 meter afstand, aan het werk kunnen met het inmiddels overal toegepaste en ook door de Rijksoverheid getoetste COVID-19 protocol.

Dhr. Buma zei begrip te tonen voor onze problematiek maar gaf duidelijk aan dat hij vanuit zijn functie als voorzitter van de Veiligheidsregio niet de autoriteit heeft (of wil nemen) om af te wijken van de tekst en de interpretatie van de per 1 juni geldende Noodverordening en de toelichting daarop. Er zijn hierover volgens hem afspraken gemaakt in het overkoepelende Veiligheidsberaad. Hij bleek niet te kunnen (of willen) afwijken van het centraal hierover ingenomen standpunt.

Vervolgens is besproken op welke wijze de door het ministerie van Landbouw ingenomen standpunt (schriftelijk bevestigd op 15 mei), dat er voor onze sector sprake is van samenkomsten ten behoeve van reguliere agrarische bedrijfsactiviteiten noodzakelijk voor de continuïteit van onze bedrijfstak, ook wordt vertaald naar concrete acties bij de bevoegde instanties om een herstart mogelijk te maken. Daarbij werd door de heer Buma gisteren verwezen naar de leidende rol die het ministerie van VWS daarin zou spelen als direct adviserende instantie richting het Kabinet.

Helaas blijft er onduidelijkheid bestaan hoe er binnen de verschillende instanties van de overheid wordt aangekeken tegen onze activiteiten en evenmin wie nu waar over beslist. De overheid opereert tijdens deze crisis minder transparant dan gewenst.

Wat betreft de activiteiten: vanuit de SNDR en VPW is nogmaals benadrukt dat deze als ‘samenkomsten’ moeten worden aangemerkt. Vanuit het Ministerie LNV is dit bevestigd en zijn deze activiteiten ook aangemerkt als bedrijf kritisch zoals hierboven beschreven. In de praktijk worden we constant op basis van onbegrip belemmerd bij de argumentatie over de herstart van deze bedrijfsactiviteiten achter gesloten deuren en conform het COVID19 protocol.

Vervolgstappen

De KHRV Groningen ontving afgelopen woensdag een afwijzend besluit vanuit de Veiligheidsregio en de Gemeente op een hernieuwd verzoek om weer selectieproeven te mogen verrijden op de drafbaan Groningen en ook in Alkmaar heeft de SEDA nog geen groenlicht gekregen voor een herstart vanuit hun Veiligheidsregio en Gemeente.

Hoe gaan we deze impasse nu zo snel mogelijk doorbreken?

Recent blijkt dat gerichte media-aandacht en actievoeren daadwerkelijk  tot succes kan leiden bij versnellingen van aanpassingen in de Noodverordening. Voorbeelden daarvan zijn de Horeca, de Camping sector en de Kermisbedrijven. We zullen daarom op zeer korte termijn ook deze mogelijkheden nader onderzoeken, uitwerken, en daadwerkelijk organiseren om onze eis tot een snelle herstart van de totale sector, voorlopig zonder publiek, kracht bij te zetten.

Daarbij roepen we alle deelnemers en organisaties (VDRP, NDTV, NAC, etc.) op om ons bij dit proces te willen ondersteunen (bijvoorbeeld met acties via Social Media) en zo nodig massaal invulling te geven aan mogelijke ‘protestacties’ die we willen gaan organiseren. Het gaat nu echt over overleving van de draf- en rensport in Nederland!

Daarnaast blijven we ‘achter de schermen’ ons gezamenlijk met alle betrokken baanorganisaties maximaal inspannen via velerlei kanalen richting de betrokken overheidsinstanties om de op 11 mei jl. al door het Ministerie van LNV onderkende uitzonderingspositie te honoreren met concrete mogelijkheden om de bedrijfsactiviteiten van de sector zo spoedig mogelijk te kunnen hervatten waarbij we uiterlijk vrijdag 26 juni als deadline aanhouden. Richting onze Franse partner LeTrot hebben we nu consequent nee moeten verkopen. Ook al is onze partner begripsvol, we hopen niet dat de huidige situatie gevolgen zal hebben voor de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse Premium-product op Wolvega/Duindigt.

Verder blijven we activiteiten organiseren voor onze deelnemers om de startmogelijkheden in het buitenland (en hopelijk ook snel weer in Nederland) te optimaliseren. Daartoe wordt er zoals gisteren gepubliceerd op de NDR-website op donderdag 18 juni a.s. vanaf 12.00 op Victoria Park Wolvega weer een trainingsdag georganiseerd met formele tijdwaarneming uiteraard onder strikte voorwaarden van het vastgestelde COVID-19 protocol. De eerdere sessies op 11 mei en 5 juni jl. bleken zeer succesvol en we danken de deelnemers voor de getoonde discipline. Dit helpt enorm bij onze strijd voor een snelle herstart.

 

Bestuur SNDR 12 juni 2020