UPDATE RONDOM HERSTART (21 MEI 2020)

Gistermiddag heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân het bestuur van de SNDR en het management van VPW als volgt geïnformeerd;

Op dit moment ben ik in overleg met de rijksoverheid over de aard van de activiteiten van de SNDR.
Omdat ik nog geen uitsluitsel heb over het standpunt van de rijksoverheid, kan ik u op dit moment alleen melden dat ik u volgende week pas van een inhoudelijk antwoord kan voorzien.”

Dat betekent helaas dat er niet eerder dan volgende week duidelijkheid kan komen over de datum van de herstart van de draf- en rensector in Nederland.

Zoals al eerder is aangegeven zullen de uitschrijvingen van de selectieproeven pas door de SNDR worden gepubliceerd nadat er duidelijke garanties zijn verkregen over toestemming van alle betrokken autoriteiten voor die voor onze sector zo noodzakelijke herstart.

Daarbij wordt ook nadrukkelijk breder bezien wat de mogelijkheden zijn voor onze andere koersbanen. De meeting van zondag 24 mei vervalt dus, waarmee het aantal geannuleerde meetings in Wolvega deze maand al op 5 komt. Op de achtergrond zijn we dan ook druk bezig om de internationale positie van Wolvega en Duindigt, ondanks de annuleringen en gebrek aan duidelijkheid, op de premiumkalender te behouden.

Hopelijk kan er vrijdag 29 mei wel gekoerst worden maar dat is op dit moment niet in te schatten, zoals blijkt uit bovenstaande.

We hopen dat iedereen in de sector nog even volhoudt en klaar is om te koersen in eigen land zodra er eindelijk overal groen licht is.

Bestuur SNDR en management VPW