Trainingsritten met formele tijdregistratie weer verreden tijdens de meetings.

In het Bestuursoverleg van SNDR is besloten om, in tegenstelling wat is gepubliceerd in het Drafprogramma September, de ’trainingsritten met formele tijdregistratie’, wederom te koppelen aan de bestaande meetings.

Bij een te groot aantal trainingsritten kan worden geopteerd voor een separate dag.