Selectieproeven van Wolvega zaterdag 16 mei 2020, alsnog geannuleerd.

Ondanks onze intensieve inspanningen van de afgelopen weken en de daarbij gedane toezeggingen vanuit de centrale overheid heeft de veiligheidsregio Friesland, vanavond helaas en onverwacht besloten dat de, op VictoriaPark Wolvega geplande selectie proeven van 16 mei, niet door kunnen gaan. De algemene afstemming binnen de betrokken overheidsinstantie is uiteindelijk onvoldoende gebleken en gemaakte toezeggingen zijn niet gehonoreerd. Wij, de SNDR, gaan met deze teleurstellende beslissing aan de slag en gaan onderzoeken wat de mogelijkheden nu zijn voor het hervatten van de selectieproeven. Daartoe zullen we op korte termijn wederom alle betrokken instanties met grote urgentie benaderen.

Dit betekent nu concreet dat de selectieproeven van Wolvega zaterdag 16 mei 2020, alsnog zijn geannuleerd.

Bestuur SNDR