Sectorraad Paarden dankt Henk Lommers (LNV) voor zijn inzet

Na 33 jaar verlaat Henk Lommers op 1 september het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanwege zijn pensionering. De Sectorraad Paarden dankt hem voor zijn inzet en nam tijdens de Nationale Merrie- en Veulenkeuring afscheid. In aanwezigheid van zijn opvolgers sprak Guusje ter Horst een dankwoord uit namens de gehele sector.

Lommers begon zijn carrière als dierenarts en schreef diverse boeken over allerlei diersoorten. Vanaf 1986 verzorgde hij jarenlang het vaste onderdeel over dieren bij het toenmalige middagprogramma AVRO Service Salon. In 1992 begon hij met Alle Dieren Tellen Mee. Later volgden programma’s als Dier en Zoo en Dierenziekenhuis Rotterdam. Ook was hij hoofdredacteur van het blad Hart voor Dieren.

Foto: Guusje ter Horst spreekt Henk Lommers toe in het bijzijn van zijn opvolgers van de Graaff, Smorenburg, Bosje en van Nesselrooij (niet op de foto).

Oprichting Sectorraad Paarden

In de jaren ’90 begon Lommers bij het ministerie van Economische Zaken dat geëvolueerd is tot het huidige ministerie van LNV. Nu 33 jaar later neemt hij daar afscheid. Lommers was onder andere betrokken bij de oprichting van de Sectorraad paarden. Hij vond het belangrijk dat er één aanspreekpunt kwam, zowel in het belang van de sector, maar ook voor het werk van het ministerie. Ook was hij een aanjager van het Gezondheidsoverleg Paard en de Helpdesk Paard.

Lommers is ontzettend belangrijk geweest voor de gehele paardensector. Alles wat  maar enigszins met de paardensector te maken had in Den Haag, ging langs hem. En als andere departementen een voorstel uitwerkten dat ook consequenties had voor paarden, zorgde hij altijd dat hij, en dus ook wij als SRP goed geïnformeerd waren. Ook heeft Lommers zich in de corona-periode actief ingezet om de activiteiten in de paardensector zo veel als mogelijk doorgang te laten vinden.

Begin maart startte LNV een sollicitatieprocedure voor een nieuwe ketenadviseur paarden en insecten. Begin juni maakte de SRP kennis met de opvolger van Lommers in de persoon van Paulien van de Graaff. De Sectorraad Paarden dankt Lommers voor alles wat hij voor de paardensector betekend heeft!