RIJPROEF REN DUINDIGT Woensdag 6 september 2023

Woensdag 6 september 2023 bestaat er de gelegenheid om op Duindigt een rijproef af te leggen tot het verkrijgen een rijvergunning als amatrice/amateur alsmede leerlingjockey.

Aanvangstijdstip nader te bepalen (na de koersdag).

Kosten: €77,-.

Het examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel.

Het praktische deel bestaat uit een rijproef in rengalop over ca 1900 m, waarbij in het bijzonder op de volgende punten zal worden gelet:

-In de paddock: houding/controle in stap en draf

-Naar de start: houding/controle tijdens de galop naar de startboxen

-Het plaatsnemen in de startbox en het afspringen

-Tijdens de galop na het afspringen: afstand bewaren ten opzichte van andere

  paarden; positie kiezen; bochtentechniek; het houden van de lijn; het

  meevoeren van de rijstok; het ondersteunen van het paard in de laatste

  rechte lijn.

-Na de finish: controle en techniek bij het optrekken; het afzadelen

-Houding jegens het paard

De rijproef kan alleen worden gedaan op een Engelse Volbloed, die op het moment van het afleggen van de rijproef in training staat.

Het theoretische deelbestaat uit het schriftelijk beantwoorden van een aantal vragen over de NDR-reglementen. Dit zal worden afgenomen direct na de rijproef.

Kandidaten dienen op het moment van de sluiting van de aanmelding op 1 september a.s. tenminste 16 jaar te zijn. Aanmeldingen dienen te worden gericht aan:

Stichting Nederlandse Draf- en Rensport

t.a.v. afdeling Rensport

Postbus 60

2240 AB Wassenaar

Of

v.kribbe@ndr.nl

onder vermelding van naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, naam van het paard waarmee de rijproef zal worden afgelegd alsmede een schriftelijke bevestiging vaneen beroepstrainer,die van oordeel is dat de kandidaat voldoende ervaring in de training heeft opgedaan om een rijproef te kunnen afleggen

Deelnemers dienen het examengeld van €77,- (excl. 21% BTW) voor de examendag per factuur te hebben voldaan.