RIJDERSEXAMEN Draf- en Rensport

RIJDERSEXAMEN Draf- en Rensport

Ten behoeve van de afgifte van een rijvergunning als leerling-pikeur, amateurrijder,  eigenaar rijd(st)er en monté rijd(st)er (Drafsport) & amateur jockey (Rensport) zal er op zaterdag 28 maart 2020 op de Draf- en Renbaan Duindigt een rijdersexamen worden afgenomen.

Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Schriftelijke aanmeldingen, waarin vermeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en met welke gekwalificeerde draver of Engels Volbloed (rensport) wordt deelgenomen, dienen uiterlijk op 1 maart a.s. op de sportafdeling van de stichting N.D.R. aanwezig te zijn. t.n.v. Viviën Kribbe via post of email: v.kribbe@ndr.nl.

Voor Drafsport geldt: Alle deelnemers aan dit examen zijn verplicht een instructie bij te wonen op zaterdag 21 maart 2020 op de Draf- en Renbaan Duindigt.

Aanvang (proef-)examen om 11:00, u moet op beide dagen een paard meebrengen en evt. zelf voor stalling zorgen)

Voor Drafsport zijn de kosten: € 110,-
Voor Rensport is de rijproef alleen op zaterdag 28 maart. Kosten: €70,-.