Reglementswijzigingen kortebaanwedstrijdreglement

De bijlage bij het kortebaanwedstrijdreglement, Specifieke situatie KB Medemblik is komen te vervallen.

Toegevoegd aan artikel 9 van het kortebaanwedstrijdreglement:

De loting geschiedt te allen tijde conform artikel 18 lid VIII (wijze van loten). Alleen bij toepassing van lid d geschiedt de loting naar analogie van de artikelen 9 lid III, 18 lid VII & VIII en 19 lid VI e.v. als volgt:

  1. Een bijgeloot paard krijgt startnummer 2, tenzij het dezelfde tegenstander treft als in de eerste omloop, in welk geval het startnummer 4 krijgt toegewezen.
  2. Een paard dat in de eerste omloop als stilstaand nummer is aangemerkt, krijgt in de tweede omloop het laagst beschikbare even nummer.
  3. Bij twee of meer bijgelote paarden en/of paarden die in de eerste omloop als stilstaand nummer zijn aangemerkt, wordt bij loting bepaald welke in de tweede omloop het laagste en daaropvolgende even nummer(s) krijgt toegewezen.
  4. . In afwijking van artikel 19 lid IX komt in dit geval een rijder, indien deze door bijloting, of andere reglementaire toewijzing van een even startnummer, zichzelf loot wél in aanmerking voor ‘doorloten’. Hierbij wordt dan altijd een even startnummer toegekend, conform het beginsel in artikel 9 lid III.