REGISTRATIE VAN GEIMPORTEERDE PAARDEN IN DE CENTRALE DATABANK VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID (RVO)

Verplichting van een houder van een paard: de houder registreert het paspoort van een geïmporteerd paard bij de betreffende paspoort uitgevende instantie in Nederland. De gegevens van het paard worden door de paspoort uitgevende instantie aan de centrale databank doorgegeven. De houder moet melden binnen 30 dagen nadat een paard is ingevoerd. Dit hoeft niet als:
.een paard maximaal 90 dagen in NL verblijft voor wedstrijden, trainingen, shows,
rennen, draverijen.
.een merrie maximaal 90 dagen in NL verblijft voor het dekseizoen
.een hengst voor het dekseizoen in NL verblijft
.een paard om medische redenen in een veterinaire instelling verblijft
.een paard binnen 10 dagen na invoer wordt geslacht

Om dit te kunnen verwezenlijken verzoeken wij u voor alle vanaf heden definitief ingevoerde dravers en volbloeds een kopie van het paspoort te e-mailen naar info@ndr.nl of e.hoogvliet@ndr.nl