Paardenhandel krijgt toch 6 maanden garantietermijn

Op 19 april stemde de Eerste Kamer over de ‘Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering van digitale inhoud’. Ook werd gestemd over een motie van de VVD, CDA en SGP die de garantietermijn bij de verkoop van dieren op 6 maanden wil houden. Zowel de motie als de wet zijn aangenomen in de Eerste Kamer. De minister gaat nu aan de slag om de wet te repareren zodat er (weer) een garantietermijn van 6 maanden geldt bij de verkoop van dieren en niet van een jaar

In 2019 bepaalde Europa dat de wetgeving rondom consumentenbescherming moest veranderen. Met de komst van digitale verkoop moest de online consument beter beschermd gaan worden. Een nieuwe richtlijn vanuit Europa bepaalde dat onder andere de garantietermijn verruimd moest worden  van de huidige zes maanden naar twaalf maanden. De Europese Unie bood een mogelijkheid aan de lidstaten om bij deze richtlijn een uitzondering te maken voor de verkoop van levende dieren. Verantwoordelijk minister  voor Rechtsbescherming Weerwind wilde daar geen gebruik van maken.

De veranderende richtlijnen moeten consumenten beter gaan beschermen bij hun aankopen en het vertrouwen van consumenten vergroten. “In veel gevallen is dit natuurlijk logisch en wenselijk, maar niet wat de verkoop van paarden betreft”, zegt Mieke Theunissen, secretaris Sectorraad Paarden. “Als verkopende partij heb je helemaal geen controle over de manier waarop het paard gehouden wordt en het is en blijft een levend wezen. Daarbovenop komt dat het Europese gelijke speelveld dreigde te verdwijnen, want landen als Duitsland, Denemarken, Frankrijk en inmiddels ook België maken wel gebruik van de uitzonderingsclausule.”

Lobby

De afgelopen anderhalf jaar heeft de Sectorraad Paarden, en in het bijzonder LTO Nederland, VSN en KWPN, regelmatig contact met de Tweede Kamer en Eerste Kamer gehad en deze zorgen over het wetsvoorstel geuit. De fracties zijn erop gewezen dat het kabinet geen gebruik maakt van de uitzonderingsclausule die in de EU-richtlijn zit om de verkoop van dieren uit te sluiten. Terwijl omringende paardenlanden wel gebruik maken van deze optie.

In de Tweede Kamer haalde een amendement van de VVD om de garantietermijn op zes maanden te houden het, ondanks dat de inbreng van de fracties een meerderheid vóór het amendement deed vermoeden, het niet. Een motie in de Eerste Kamer van VVD, CDA en SGP met dezelfde strekking krijgt nu wel voldoende steun. Het is een lobby van de lange adem geweest, maar ook Nederland krijgt een garantietermijn van 6 maanden bij de verkoop van dieren.

Werkbezoek Tweede Kamerleden Thom van Campen en Ulysse Ellian (beiden VVD) aan Dekstation Westland. © Thierry Schut

Reparatie voor de zomer

De sector is er nog niet helemaal. De wet is nu aangenomen en gelijk van kracht geworden. De uitzonderingsclausule voor dieren is daar nog niet in opgenomen. Een aanpassing moet via de officiële route naar de Raad van State, langs de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. De minister heeft beloofd een spoedprocedure aan te vragen bij de Raad van State om de reparatie nog voor de zomer gereed te hebben. En dan heeft ook de Nederlandse paardensector (weer) een garantietermijn van 6 maanden bij verkoop van een paard van een commerciële partij aan een particulier.