Paardenhandel krijgt garantietermijn één jaar bij nieuwe consumentenwetgeving

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met een garantietermijn van een jaar bij de verkoop van paarden. Ondanks een amendement van BBB en een amendement van VVD die voor een korte garantietermijn hadden gepleit. Beide amendementen hebben het niet gered. De Sectorraad Paarden is enorm teleurgesteld.

De wetgeving rondom consumentenbescherming gaat op de schop. Een nieuwe richtlijn vanuit Europa heeft dat bepaald. In de richtlijn staat onder andere dat de garantietermijn wordt verruimd van de huidige zes maanden naar twaalf maanden. De Europese Unie bood een mogelijkheid aan de lidstaten om bij deze richtlijn een uitzondering te maken voor de verkoop van levende dieren. Echter minister Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, wilde daar geen gebruik van maken en ontraadde in het debat vorige week woensdag twee amendementen die hier gebruik van wilde maken.

De veranderende richtlijnen moeten consumenten beter gaan beschermen bij hun aankopen en het vertrouwen van de consumenten vergroten. In sommige gevallen is dit natuurlijk hartstikke logisch, maar niet wat de verkoop van paarden betreft. Als verkopende partij heb je helemaal geen controle over de manier waarop het paard gehouden wordt en het blijft een levend wezen. Daarbovenop komt dat het Europese gelijke speelveld dreigde te verdwijnen, want landen als Duitsland, Denemarken en Frankrijk maken wel gebruik van de uitzonderingsclausule.

Lobby

Al in mei 2019 kreeg LTO Nederland de nieuwe EU-richtlijn met betrekking tot de verkoop van goederen en levering digitale inhoud in het vizier. Het was wachten tot het implementatievoorstel van deze richtlijn in Nederland aan de orde kwam. In juli 2020 ging het wetvoorstel naar de Raad van State en in het najaar van 2020 kwam het terug voor behandeling door de Tweede Kamer. In oktober 2020 startte LTO Nederland samen met de Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (VSN), de Centrale Bond van Paardenhandelaren (CeBoPa) en het KWPN de zichtbare lobby om de politiek te laten inzien waarom het verstandig is om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule. Een brief van de Sectorraad Paarden aan de Tweede Kamer zette dit verzoek kracht bij.

Helaas heeft het niet mogen baten. De Tweede Kamer heeft vandaag bepaald dat we verder moeten met een jaar garantietermijn bij verkoop van paarden voor commerciële verkopers aan particulieren.