KOLGJINI NAAR HAMBLETONIAN?

STOCKHOLM – De Zweedse eigenaren die in 2005 de jaarling Armbro Escobar kochten tijdens de Lexington Veiling, wrijven zich inmiddels in de handen over de prestaties van de zoon van Enjoy Lavec.
In Zweden won hij onder leiding van Lutfi Kolgjini zijn eerste twee starts dermate imponerend, dat de trainer een start in de Hambletonian inmiddels sterk overweegt. “Als hij zo goed blijft als nu, zullen we hem zeker laten starten”, aldus Kolgjini gisteren na de tweede winst op Jagersrö van Armbro Escobar.