VERHOOGD PRIJZENGELD REN (H’CAP) 24-5-15 DUINDIGT

Middels sponsoring is de dotering voor de voor 24 mei voorziene handicap opgehoogd tot € 1.900 euro.

VAN BELLEN BEHEER B.V.-prijs
(H’cap) Voor paarden van 4 jaar
en ouder. Zo mogelijk HG gehandhaafd.
Afstand 1900 meter.