EIA (Infectieuze anemie) duikt regelmatig op bij paarden in Frankrijk

Persbericht
EIA (Infectieuze anemie) duikt regelmatig op bij paarden in Frankrijk

De infectieuze ziekte EIA (Equine Infectious Anemia) is recent weer gevonden bij paarden rondom Parijs, eerder dit jaar werd deze ziekte al geconstateerd bij paarden in de Ardeche in Frankrijk.
EIA is een in potentie dodelijk virus voor paarden, echter de ziekte is niet besmettelijk en kan worden overgebracht door insecten (dazen) en door bloed –bloed contact. Het is een niet bestrijdingsplichtige ziekte en tegen de ziekte is nog geen vaccin ontwikkeld. De paarden blijven, als ze niet doodgaan, wel levenslang besmet.
Voor de landen waar de ziekte uitbreekt geldt volgens de Europese regelgeving een meldingsplicht en een vrijwaringsplicht naar andere landen.

De Sectorraad Paarden adviseert paardenhouders om alle paarden die uit Frankrijk komen of die via Frankrijk naar Nederland komen, van te voren te controleren op EIA door middel van een Cogginstest. Indien zij negatief getest worden op EIA is het goed anders niet. Aangeraden wordt om het resultaat van de test bij het paard aan te leveren

Indien EIA geconstateerd wordt bij een paard op een bedrijf dan komt volgens de EU-regelgeving de houder voor de volgende keus te staan:
• Euthanasie van het besmette dier of
• Levenslange isolatie van het besmette dier of
• Bedrijf levenslang op slot

Voor meer informatie:

Kruin van Toledo
Secretaris Sectorraad Paarden
Tel. 0629520270

Erik Gostelie
Veterinair Adviseur Sectorraad Paarden
Tel 0655166036