Invoering mondkapjesplicht tijdens de meetings

In het licht van het dringende advies van het kabinet m.b.t. het  dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke (binnen-) ruimtes, heeft de SNDR besloten om, het dragen van voornoemde mondkapjes verplicht te stellen voor een ieder die gedurende meeting op het wedstrijdterrein en alle daartoe behorende gebouwen, aanwezig is.

Deze verplichting geldt reeds binnen gelijke sectoren in vele andere Europese landen en we gaan er vanuit dat deze (richting de overheid) proactieve maatregel meewerkt aan een positieve beeldvorming van onze discipline binnen de hippische sector en zo de continuering van onze selectieproeven, ook bij eventuele verscherping van de huidige maatregelen, helpt veilig te stellen.

Deze maatregel zal ingaan per 8 oktober 2020 en is opgenomen in het protocol “koersen op 1.5 meter na 8 oktober 2020”

Klik hieronder voor het Protocol koersen op 1.5 meter na 1 oktober 2020

Protocol Covid-19 koersen op 1.5 meter na 8 oktober 2020