KOERSEN ACHTER GESLOTEN DEUREN: NOG EVEN GEDULD!

Wachten duurt lang, zeker in deze tijd.

Vanuit het bestuur SNDR hechten we aan transparantie en daarom melden we hier de stand van zaken op 1 mei, 20.00 u.

Vandaag, vrijdag 1 mei, heeft er overleg plaatsgevonden tussen de vertegenwoordiging van de Sectorraad Paarden en beleidsmedewerkers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Tijdens deze bijeenkomst is er ook uitgebreid gesproken over het door het bestuur SNDR ingediende plan van aanpak om de herstart van de koersen in Nederland – achter gesloten deuren en volgens een strikt coronaprotocol – mogelijk te maken.

Dat plan is in nauwe samenwerking met het management van Victoria Park tot stand is gekomen.

Het plan vanuit de sector is goed onderbouwd

Het bestaat uit een gedegen argumentatie waarom een benadering van de koersen zoals in Scandinavië, waarbij een drafbaan wordt aangemerkt als reguliere arbeidslocatie vergelijkbaar met een bouwplaats.

Daarnaast is in het plan een uitgebreid protocol opgenomen waarmee wordt gegarandeerd dat de koersen, achter gesloten deuren kunnen worden verreden waarbij alle nu geldende restricties kunnen worden gehandhaafd.

Belangrijke factoren daarbij zijn de strikte vereiste om 1,5 meter onderlinge afstand te bewaren, een maximale aanwezigheid van 100 personen die direct betrokken zijn bij de uitvoer van de koersen en dus geen publiek, minimalisatie van de verblijfsduur op de koersvast, ruimschoots beschikbaarheid van ontsmettingsmiddelen, etc. In Scandinavië wordt dit zoals bekend al wekenlang met succes toegepast.

Op die wijze kunnen koersen worden verreden en kunnen voornamelijk via online weddenschappen op de koersen worden gerealiseerd. Daarmee kan wedomzet worden gegenereerd waardoor er door de afdracht daarvan via ZEbetting & Gaming prijzengelden worden gegenereerd. Op deze wijze kan het zeer kwetsbare financiële ecosysteem van onze sector (1.500 banen) weer enigszins op gang komen. De schade loopt, na 6 weken al in de miljoenen euro’s.

Stand van zaken op 1 mei, 20.00 uur.

Tijdens het eerder benoemde overleg is er vandaag helaas nog geen groen licht gegeven om de herstart van de koersen in Nederland daadwerkelijk te gaan realiseren op korte termijn. Dat is een grote klap voor de drafsport aangezien er in het meest recente noodplan vanuit de sport gestreefd om vanaf vrijdag 8 mei eindelijk weer te gaan koersen.

Er is vanmiddag door het ministerie aangegeven dat een beoordeling van het ingebrachte plan met de daaraan gekoppelde protocollen nadere bestudering noodzakelijk maakt.

Vervolgstap: uiterlijk 8 mei een advies

Daartoe is een zogenaamde interdepartementale werkgroep (met leden afkomstig vanuit meerdere ministeries en instanties) ingesteld die binnen een termijn van 10 werkdagen tot een relevant advies moet komen. Het betreft daarna een advies dat aan de betrokken Veiligheidsregio’s zal worden gestuurd die uiteindelijk de Gemeentes waar de koersbanen in gelegen zijn hierover adviseren om tot finale besluitvorming te komen. Het plan van de SNDR is afgelopen maandag (27 april) aangeboden zodat vandaag is gesteld dat er uiterlijk volgende week vrijdag (8 mei) een advies vanuit de werkgroep bekend kan zijn.

De beoordeling van het plan staat overigens niet op zichzelf maar er zijn meerdere plannen en protocollen aangeboden ook vanuit de andere hippische disciplines bijvoorbeeld voor het herstarten van keuringen. De werkgroep zal naast een positief of negatief advies overigens geen verdere suggesties doen om aanpassingen door te voeren in het aangeboden protocol. Dat de drafsport zelf een coronaproof-protocol heeft ontwikkeld, met dank aan Zweedse collega’s is een pré.

Flexibiliteit gevraagd

Onze sport is, zo weten we, zeer flexibel om snel na het verkrijgen van formele toestemming weer te kunnen gaan koersen. Voor de eerste herstart meetings liggen al concept-uitschrijvingen klaar vooral voor de koersen op VPW. Die flexibiliteit komt van pas want snel acteren zal dan zeker noodzakelijk zijn.

Op korte termijn zal worden gecommuniceerd wanneer er vooraangiften kunnen worden gedaan om zo kort mogelijk na het advies (op 8 mei a.s.) en de daaropvolgende besluitvorming binnen de Veiligheidsregio en de Gemeente weer te kunnen gaan koersen.

Kortom we zijn vandaag weer een stapje dichter bij een mogelijke herstart gekomen, wat een motivatie moet zijn om zich gezamenlijk daar volledig op te gaan richten de komende week.

Vanuit de SNDR en vanuit VPW zal de noodzaak en urgentie constant blijven worden benadrukt bij alle betrokken instanties.

Een stap verder

Wij oordelen dat er in Nederland maatschappelijk verantwoord kan worden gekoerst rekening houdend met alle geldende maatregelen en restricties waarbij de goede gezondheid van alle betrokkenen constant als uitgangspunt zal worden gebruikt.

Net als het management van VPW zijn wij teleurgesteld dat er vandaag nog geen groen licht is gekomen voor ons plan, dat ons inziens aan alle eisen voldoet, en dat voor veel bedrijven en werknemers in onze sector het verschil zal maken in wel of niet voortbestaan van bedrijf en/of arbeidsplaats.

We richten onze energie de komende dagen op het verkrijgen van het groene licht en hopen dat de beroepsgroep klaar zal staan om snel te handelen zodra we mogen koersen achter gesloten deuren en volgens een strikt coronaprotocol.