Introductie Eric Lamsma als Manager SNDR

Met het vertrek van Cees Pluimgraaff per 1 mei jl. als manager SNDR is er een vacature ontstaan voor deze functie. Het past daarom ook op deze wijze Cees hartelijk te willen bedanken voor zijn inzet voor de draf- en rensport in brede zin gedurende de afgelopen zeven jaar. Rekening houdend met grote uitdagingen heeft hij in hoge mate bijgedragen aan het zeker stellen van de continuïteit van onze sector. Het Bestuur en de Raad van Toezicht van de SNDR zijn verheugd te kunnen melden dat er een zeer capabele kandidaat is geselecteerd als opvolger van Cees voor deze functie. Het betreft Dhr. Eric Lamsma die we graag introduceren bij de sector en die per 1 juni a.s. zal starten als manager SNDR.

Eric Lamsma (MBA), geboren in 1965, is werkzaam geweest als manager/bestuurder in diverse grote gezondheidszorgorganisaties en sinds 2017 is hij eigenaar van het bedrijf Ischa-tm.  In de afgelopen jaren was hij o.a. actief in de sportsector met name in de provincie Overijssel, waarbij een nieuwe infrastructuur wordt gebouwd tezamen met de provincie-gemeenten-sportaanbieders-evenementen- onderwijs en sporters.

Ruim 35 jaren is Eric betrokken bij de paardensport meer in het bijzonder bij de endurance sport, door het coachen van ruiters, organiseren van diverse evenementen maar ook in het verleden als chef d’équipe en als bestuurder. Hij woont in het Oosten van het land, te Vriezenveen, met een eigen stal met Arabische volbloeds. Naast de activiteiten in de komende periode voor de SNDR blijft hij actief als organisator van het WK Endurance jr. en het EK Endurance sr.

Eric zal zich primair richten op het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het kantoor SNDR inclusief de modernisering van de automatisering. Daarmee moet de transitie naar een zelfstandig ‘bondsbureau’ invulling krijgen per medio 2022.De bewaking van de integriteit van de sector moet daarmee ook in de toekomst worden gegarandeerd. Verder zal hij de verbindende factor vormen tussen de operationele activiteiten van de SNDR en de totale draf- en rensport sector. Daartoe heeft hij al diverse dossiers van zijn voorganger overgenomen en zal hij dat de komende tijd verder gaan uitbreiden. Om zich een goed beeld te vormen van de uitdagingen waar de sector voor staat, zal Eric starten met een reeks introductiegesprekken met key-spelers uit de totale groep van stakeholders.

Als Bestuur en Raad van Toezicht wensen we Eric veel succes in zijn nieuwe functie en kijken we uit naar een constructieve wederzijdse samenwerking. Daarnaast vragen we alle betrokkenen in onze sport om Eric te willen steunen bij de uitvoering van zijn belangrijke taken. Alleen samen kunnen we onze sectoractiviteiten mogelijk blijven maken.

Paul Mulder, voorzitter SNDR.