In memoriam prof. dr. E. Lagerweij

(foto: Watersportverbond)

Eind September is op 89-jarige leeftijd professor Evert Lagerweij overleden.

Lagerweij had een lange staat van dienst binnen de wereld van de draf- en rensport, waar hij in eerste instantie de functie van baandierenarts bekleedde. In die rol trad hij rond de decenniumwisseling van de zeventiger en tachtiger jaren aan, dezelfde periode waarin zijn carrière als hoogleraar veterinaire anesthesiologie aan de Universiteit van Utrecht een aanvang nam.

In 1994 ging Lagerweij met vervroegd emeritaat, maar dat betekende allerminst dat hij achter de geraniums ging zitten. Hij was een fervent watersportliefhebber en vervulde vele functies in de nautische wereld, waaronder het voorzitterschap van het Watersportverbond.

Ook voor de draf- en rensport bleef Lagerweij actief, te weten als lid van de Raad van Appel.

Lagerweij stond bekend als zeer kundig en serieus waar het ging om zijn werkzaamheden, maar tegelijkertijd als een joviaal iemand met een gezonde dosis humor en een prettig persoon in de omgang. Bestuur en medewerkers van de NDR willen bij deze de familie veel sterkte wensen.