Het licht voor de herstart van de draf- en rensport in Nederland staat nu bijna op groen!

Gisteravond kwam Premier Rutte met de ‘verlossende’ mededeling dat er per 1 juli weer mogelijkheden zijn voor de hoognodige herstart van de draf- en rensport in Nederland. Bijeenkomsten zijn dan weer toegestaan weliswaar met restricties op het aantal aanwezigen afhankelijk van een binnen of buiten locatie. Daarnaast mogen sportactiviteiten in de buitenlucht ook weer in wedstrijdverband worden georganiseerd. Uiteraard blijven alle generieke COVID-19 maatregelen van kracht: 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden, regelmatig handen ontsmetten, etc. Voorwaardelijk bij de organisatie van dergelijke bijeenkomsten is instemming van de lokale autoriteiten die op basis van de specifieke lokale omstandigheden definitieve goedkeuring moeten verlenen. Met een enigszins aangepast protocol en een positieven beoordeling vanuit de betrokken Gemeenten en Veiligheidsregio’s lijkt onze sector daarmee weer aan de slag te kunnen en dat is natuurlijk geweldig nieuws!

Toch is het nu noodzakelijk eerst de letterlijke tekst te bezien van de nieuwe Noodverordening en de toelichting daarop om zeker te stellen dat we aan alle restricties en voorwaarden kunnen voldoen zodat er op zeer korte termijn afspraken gemaakt kunnen worden met de lokale overheden over onze herstart die na meer dan drie en halve maand non-activiteit absoluut noodzakelijk is. Naar verwachting zal de nieuwe Noodverordening vandaag of morgen worden gepubliceerd. Vooruitlopend daarop is er vanmiddag een banenoverleg gepland om gezamenlijk de nieuwe situatie te bespreken en afspraken te maken op welke wijze we de sector weer op verantwoordelijke wijze kunnen gaan herstarten. Tijdens dat overleg zal ook een besluit worden genomen over de daadwerkelijke uitvoer van de geplande selectieproeven op de Renbaan Duindigt komende zondag 28 juni binnen de voorwaarden van het nu nog geldende regiem. Het eerder voorgenomen beleid met een differentiatie tussen beroeps deelnemers en eigenaarrijders en amateurs is gezien het bovenstaande niet meer opportuun.

Uitgangspunt bij de herstart is de meest actuele koerskalender zoals die eerder is vastgesteld. Daarbij is het nu natuurlijk belangrijk dat we alle paarden binnen het huidige paardenbestand in Nederland op korte termijn weer startmogelijkheden bieden. Ook een succesvolle herstart van de aan Victoria Park Wolvega en Renbaan Duindigt toegewezen Premium koersen heeft hoge prioriteit. Daarmee kan ook het financiële ecosysteem van onze sector weer op gang worden gebracht. Om met het huidige paardenbestand toch volwaardige koersen te kunnen samenstellen zal een beroep worden gedaan op gezamenlijke solidariteit om de koerskalender optimaal te kunnen gaan realiseren. Nadere informatie over de uitschrijvingen voor juli 2020 volgt zo spoedig mogelijk zodat er ook weer planmatig kan worden ingeschreven!

Aan alle deelnemers nu de dringende oproep om onze op handen zijnde herstart in Nederland zo goed mogelijk te willen ondersteunen door daadwerkelijk ook weer in Nederland te gaan koersen. De SNDR zal zich daarbij inspannen om alle noodzakelijke randvoorwaarden te optimaliseren binnen de beschikbare mogelijkheden. We hebben elkaar de komende tijd hard nodig om de totale bedrijfsvoering van de sector weer levensvatbaar te maken als basis voor de noodzakelijke verdere ontwikkeling daarvan!

Bestuur SNDR