Een update van het bestuur van SNDR, per 22 april 2020 (n.a.v. de verklaring van de Minister-President op dinsdag 21 april:

De meest gestelde vragen in onze sector zijn zeker na gisteravond logischerwijs:

  • ‘Wanneer wordt er weer gekoerst in Nederland?’
  • ‘Hoe kunnen we het Scandinavische model van koersen achter gesloten deuren met een strikt corona-protocol ook hier invoeren?’

Binnen de SNDR wordt in nauw overleg met de overheid, experts, baanbesturen en professionals gekeken naar diverse scenario’s om, in lijn met de dan geldende richtlijnen van de overheid, de draverijen en rennen in ons land, op maatschappelijk verantwoorde wijze zo snel mogelijk weer te organiseren. Dit zeker ook gezien de enorme economische schade die de stilstand (sinds 12 maar 2020) heeft opgeleverd voor onze sector.

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond 21 april kan de conclusie worden getrokken dat koersen in Nederland de komende maanden alleen achter gesloten deuren zal kunnen gaan plaatsvinden.

Dat biedt voor de drafsporteconomie zeker kansen aangezien er diverse noodplannen en scenario’s zijn ontwikkeld waarmee dit kan worden uitgevoerd (net als in Scandinavië waar professionals achter gesloten deuren hun standaard ‘koers werkzaamheden’ uitvoeren waardoor de economische schade nog enigszins beperkt kan worden en de paarden kunnen worden ingezet in de koersen waarvoor ze constant worden getraind). Dit vergt echter logischerwijs goedkeuring vanuit de overheid en daar zullen we de komende dagen onze maximale energie in steken.

We kunnen dus op dit moment vanuit de SNDR helaas nog geen datum noemen waarop het koersen hervat kan worden maar het is de hoogste prioriteit van iedereen werkzaam in en betrokken bij de drafsport om het koersen achter gesloten deuren op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken binnen de richtlijnen van de daartoe opgestelde en goedgekeurde protocollen.

Wij steunen als SNDR uiteraard het actuele noodplan van Victoria Park Wolvega dat z.s.m. – het liefst per 1 mei 2020 – volgens het Scandinavische model wil gaan koersen, achter gesloten deuren met een strikt corona-protocol.

Hiervoor zijn wij echter afhankelijk van de instemming vanuit de overheid, waaronder de lokale Gemeente en de Veiligheidsregio’s.

Ook wordt er door de SNDR binnen de structuur van de Sectorraad Paarden intensief overlegd met de betrokken ministeries om zo spoedig mogelijk het bovenstaande te kunnen gaan realiseren, om een duidelijk beeld richting de overheid te schetsen wat de actuele economische impact is van de huidige restricties voor de draf- en rensport in Nederland en om gezamenlijke druk uit te oefenen om de export van paarden weer op grotere schaal mogelijk te maken.

Het Bestuur SNDR zal binnenkort met een nadere toelichting komen.”