Draverijen in Frankrijk open voor buitenlandse deelnemers!

Hedenmorgen heeft le Trot bevestigd dat de buitenlandse dravers, onder het voorbehoud dat de grenzen open blijven en er vanuit de overheid geen aanvullende regels worden opgelegd, kunnen inschrijven en deelnemen aan de Franse koersen.

Voor wat betreft de Volbloeds is dat, evenals in Duitsland, niet mogelijk, we zijn hierover in contact met France Galop en het Direktorium en proberen daar zo spoedig mogelijk verandering in te brengen.