CORONA-STOP: update per maandag 16 november

Ondanks intensieve inspanningen van de teams achter de Alkmaar ZEturf Arena en de Draf- en Renbaan Duindigt hebben de de betreffende Veiligheidsregio’s Noord-Holland-Noord en Haaglanden helaas recent besloten geen toestemming te geven voor het verrijden van selectieproeven op die banen. Het betreft de in november op Alkmaar geplande draverijen en de eventuele in te plannen (Premium) selectieproeven op Duindigt.

Samen met de betrokken baanorganisaties blijft de SNDR ondanks deze wederom teleurstellende besluiten, zich maximaal inzetten voor de noodzakelijke herstart van onze sector op zo kort mogelijke termijn. Daarbij richten we ons primair op de nog in 2020 geplande (Premium) meetings van Victoria Park Wolvega en op de Alkmaar ZEturf Arena.

De voor dinsdag 17/11 aangekondigde persconferentie van het kabinet /Rutte biedt hopelijk nieuwe aanknopingspunten voor landelijke en/of regionale verruimingen die het verrijden van selectieproeven in Nederland weer mogelijk maken. Daarmee kunnen dan ook de omvangrijke maar economisch noodzakelijke reisbewegingen die onze drafsportprofessionals nu moeten maken om te proberen ‘t hoofd boven water te houden, weer tot normale proporties worden terug gebracht.

Bestuur SNDR