Convocatie Besloten Vergadering Ledenraad en Bestuur van de Vereniging N.D.R. (dinsdag 18 april)

Convocatie

Besloten Vergadering Ledenraad & Bestuur van de Vereniging N.D.R. te houden op dinsdag 18 april 2023, aanvang 19.30 uur in de Clingendael zaal, Duindigt, Wassenaar.

AGENDA

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering goedkeuren.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

4. Toelichting stand van zaken rondom verkoop Duindigt, zo mogelijk bespreking biedingen

5. W.v.t.t.k.

6. Sluiting

Aan- afmeldingen a.u.b. richten aan: Toy Merx: toy@hoefsmederijmerx.nl