Comité voorzitter Ype Tel koninklijk onderscheiden

Vanmorgen heeft Dhr. Ype Tel in het gemeentehuis van Leidschendam-Voorburg een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen uit handen van de burgemeester in zijn woonplaats.
Hij is daarmee Ridder in de orde van Oranje-Nassau geworden. Hij ontving dit grote blijk van waardering namens de Koning vanwege zijn circa 40 jarige inzet voor de draf- en rensport in brede zin.

Als bestuur, raad van toezicht en alle medewerkers van de SNDR feliciteren we Ype, zijn echtgenote Dien en verdere dierbaren van harte met deze Koninklijke Onderscheiding en hopen we nog lang van zijn inzet gebruik te mogen maken.