Deklijst Dravers en Volbloeds 2023

Klik hieronder voor de Dekkingen Dravers en Dekkingen Volbloeds in 2023.
De documenten worden in een nieuw scherm geopend:

Registratieformulier RVO database

Voor alle paardenhouders,

Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk dat een houder zelf op Mijn RVO een importmelding met paspoortgegevens registreert in I&R. Ook niet via een bedrijfsmanagementsysteem. Voor de registratie van importpaarden moeten de houders zich wenden tot de paspoort uitgevende instanties. Dit betreft importmeldingen voor tijdelijk ingevoerde paarden! Veulens en definitief ingevoerde paarden worden door de NDR gemeld.

Zie onderstaand formulier voor registratie in de centrale databank van RVO.nl.

Dit formulier ingevuld mailen met kopieën uit het paspoort van de pagina’s waarop vermeld staan: Identificatie, signalement, afgiftedatum. Alsmede een kopie van het eigen identiteitsbewijs. Mailen naar info@ndr.nl

De kosten voor registratie in de centrale databank bedragen per 2024 Euro 29,48 incl. btw per paard; dit bedrag kan worden overgemaakt naar de volgende bankrekening: NL26RABO0300066759 t.n.v. SNDR o.v.v. de naam van het paard.

Retun of Mares 2022

Klik hieronder voor Return of Mares 2022.
Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Stamboek Jaarboek 2022 (Draf)

Klik hieronder voor Stamboek jaaroverzicht 2022 (Draf).
Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Applicationform for Stable name

Klik hieronder voor het Applicationform for Stable name. Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Applicationform for Registration

Klik hieronder voor het Applicationform for Registration. Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Inschrijfformulier Stalnaam

Klik hieronder voor het Inschrijfformulier van een rechtspersoon onder Stalnaam. Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Inschrijfformulier / Machtiging automatische incasso

Klik hieronder voor het Inschrijfformulier NDR/machtiging tot automatische incasso. Het document wordt in een nieuw scherm geopend:

Deklijst Dravers en Volbloeds 2022

Klik hieronder voor de Dekkingen Dravers en Dekkingen Volbloeds in 2022.
De documenten worden in een nieuw scherm geopend:

Het Nederlandse Draverstamboek op USB stick verkrijgbaar.

Het Nederlandse Draverstamboek is thans op USB stick verkrijgbaar.
De kosten bedragen € 29,95 inclusief porto (excl. BTW).

Draverstamboek XIII 2011-2015
Draverstamboek XIV 2016-2020

U kunt de stick per email bestellen: info@ndr.nl of telefonisch op 070-3047120.

Stamboek jaaroverzichten voor draf worden jaarlijks op de website geplaatst onder <downloads> stamboek. Net als de stamboek jaaroverzichten voor ren (return of mares) en ren Stamboek XI 2010-2015 en ren Stamboek XII 2016-2020.