Neurologische vorm van rhinopneumonie in Zuiderwoude

ERMELO (SRP) – Op een locatie in Zuiderwoude is de neurologische vorm van rhinopneunomie vastgesteld. De aanwezige paarden mogen de locatie de komende weken niet verlaten en er worden geen paarden van buiten toegelaten. De contactadressen van de locatie en de paardenaccommodaties in de directe omgeving zijn op de hoogte gebracht van de situatie. De paarden staan onder controle van een dierenarts.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat het om rhinopneunomie (EHV1), een virusinfectie die zich kan uiten in de vorm van  verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

Rhinopneumonie is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen paarden is een belangrijke preventieve maatregel. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries en sportpaarden) geeft het virus minder kan zich te verspreiden. Als u uw paarden van rhinopneunomie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Voor meer achtergrondinformatie over rhinopneumonie : www.sectorraadpaarden.nl

Influenza bij paarden in Nederland

ERMELO (SRP) – Op dit moment heerst er in Nederland op een flink aantal grotere en kleinere stallen influenza. Voor zover we weten vooral in het zuiden, maar ook in het midden van het land.

Influenza is een zeer besmettelijk griepvirus voor paarden en leidt tot hoge koorts (die vaak over meerdere dagen meerdere pieken vertoont), hoesten en een snotneus. Soms worden ook dikke benen gezien. De dieren zijn vaak erg ziek, willen dagenlang niet eten en hebben vaak weken nodig om weer volledig te herstellen. De tijd tussen het oppikken van de infectie en de eerste symptomen kan variëren van 1 tot 3 dagen, maar is soms ook langer. Paarden kunnen net voor de koortsperiode al virus uitscheiden en doen dat zeker tijdens de koorts. Vaak is behandeling door de dierenarts nodig.

 

Er zijn verschillende stammen van het influenza virus voor paarden. Op dit moment lijkt een stam te circuleren die niet alleen niet of minder goed gevaccineerde paarden aanpakt, maar ook bij goed gevaccineerde paarden tot ziekte kan leiden, al zijn de symptomen dan doorgaans minder ernstig.

 

Het dringende advies is om stallen waar een griepuitbraak heerst te sluiten (geen paarden erbij en geen paarden eruit). Verder is het zinvol om door de dierenarts de diagnose door middel van een neusswab van paarden met koorts te laten bevestigen.

 

Het is van groot belang dat stalhouders en individuele eigenaren zich realiseren dat bij verdenking op een influenza-infectie toch op pad gaan naar andere bedrijven of wedstrijden uitermate onverantwoordelijk is! Ook het organiseren van wedstrijden of evenementen op bedrijven waar een infectie heerst is echt onverstandig én onverantwoordelijk. Equine influenza is duidelijk ‘besmettelijker’ dan rhinopneumonie omdat het virus ‘sterker’ is en makkelijker ook gemakkelijk door de lucht over enige afstand zich kan verspreiden.

 

Bovenstaande informatie is afkomstig van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer.

 

Voor meer informatie wordt verwezen naar www.sectorraadpaarden.nl: “Influenza in Nederland – overzicht d.d. 22 december 2018”.

Aanvraag tijdelijke uitvoer Frankrijk vanaf heden online

Attentie trainers

Het aanvragen van een tijdelijk uitvoercertificaat vanuit Frankrijk kan vanaf heden online geschieden via de volgende link:

https://pro.letrot.com/infonet-web

 

U vult dit stapsgewijs in

Betaling kan als volgt:

  • Per banktransfer (dit kan iets langer duren)
  • Per credit card (dit is de meest snelle en makkelijkste manier)

 

Indien u een infonet account heeft, kunt u via een app de export aanvragen en kunt u via de SECF account betalen.

Aangepaste uitschrijving Breeders Crown koersen vanaf de K-jaargang

UITSCHRIJVING BREEDERS CROWN K-JAARGANG

Algemene voorwaarden:
De Breeders Crown koersen, vanaf de K-jaargang, zijn koersen voor alle paarden die in het Nederlandse Stamboek zijn opgenomen en voor buitenlands geregistreerde paarden (ongeacht hun nationaliteit) met een Nederlandse fokker.

Buitenlands gefokte paarden, door een Nederlandse Fokker, dienen hun paard(en) uiterlijk voor 1 februari waarin het paard één jaar is geworden (voor deze jaargang dus 2018), in te schrijven bij de Sportafdeling van de NDR.

Ook Buitenlands gefokte paarden krijgen in de Breeders Crown koersen fokpremie.

Inschrijfgeld:
Eenjarige paarden:
Nederlands geregistreerde jaarlingen
1e inleggeld € 5 op 1 februari 2018 (wordt betaald door de Fokkersvereniging)
2e inleggeld € 10 op 1 juli 2018 (wordt betaald door de Fokkersvereniging)
De fokker/eigenaar van Nederlands geregistreerde paarden betalen dus niet mee aan de 1e en 2e inlegrondes.

Eenjarige paarden:
Buitenlands geregistreerde jaarlingen
1e inleggeld € 25 op 1 februari 2018 (te betalen door de Nederlandse Fokker)
2e inleggeld € 50 op 1 juli 2018 (te betalen door de Nederlandse Fokker)

Inleggeld:
De navolgende inleggelden zijn verschuldigd door de eigenaar van het ingeschreven paard, tenzij hij of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data schriftelijk aan de NDR te kennen geeft op handhaving van de inschrijving geen prijs te stellen. Dit is dan definitief en kan later niet worden teruggedraaid.

Indien de eigenaar een rekening courant verhouding heeft met de NDR wordt het inleggeld automatisch van de Rekening Courant afgeschreven. Indien de eigenaar geen rekening courant verhouding heeft dan dient de eigenaar zelf en op tijd het inleggeld te storten op de bankrekening van de NDR. Te late betaling kan leiden tot het verwijderen van het betreffende paard uit de inschrijving. Verdere informatie wordt via het OB van de NDR vermeld.

Beide Breeders Crown koersen
3e inleggeld € 50 op 1 januari 2019
4e inleggeld € 50 op 1 juli 2019

Driejarige paarden (Breeders Crown 2020):
5e inleggeld € 50 op 1 januari 2020
6e inleggeld € 50 op 1 maart 2020
7e inleggeld € 50 op 1 mei 2020

Vier- t/m zevenjarige paarden (Breeders Crown 2021):
8e inleggeld € 55 op 1 februari 2021
9e inleggeld € 55 op 1 april 2021
10e inleggeld € 55 op 1 februari 2022 (voor Breeders Crown 2022)
11e inleggeld € 55 op 1 april 2022 (voor Breeders Crown 2022)
12e inleggeld € 65 op 1 februari 2023 (voor Breeders Crown 2023)
13e inleggeld € 65 op 1 februari 2024 (voor Breeders Crown 2024)

* Van het inleggeld van de eerste vier inlegronden van de Breeders Crown gaat 25% naar de koers voor driejarige hengsten en ruins, 25% naar de koers voor driejarige merries, 25% naar de koers voor vier- t/m zevenjarige hengsten en ruins en 25% naar de koers voor vier- t/m zevenjarige merries.
BREEDERS CROWN KOERSEN VOOR
DRIEJARIGEN & VIER- T/M ZEVENJARIGE

BREEDERS CROWN HENGSTEN EN RUINS AFDELING
Draverij van meet voor hengsten en ruins die nog staan ingeschreven voor de Breeders Crown.
Afstand 2000 of 2100 m. Met autostart.

Fokpremie:
20% fokpremie (ook Buitenlands gefokte paarden krijgen fokpremie)

Kwalificatie:
Er zullen maximaal 16 paarden kunnen starten.
Bij meer dan 16 paarden wordt deze afdeling gesplitst.
Startposities:
De plaatsing aan de start wordt door loting bepaald, met dien verstande dat de paarden met het hoogste werkelijke winsom in het eerste gelid zullen starten. Bij gelijke winsom beslist de snelste record tijd. In derde instantie beslist het lot.
Inleggeld:
€ 160, op de datum van de vooraangifte.

Samenvoeging Hengsten en Ruins en Merrie-afdeling:
Indien het totaal aantal aangegeven paarden van de Hengsten/Ruins-afdeling en de Merrie-afdeling minder is dan 14 paarden, kan de NDR in samenwerking met de organiseerde baan besluiten om de afdelingen samen te voegen.

BREEDERS CROWN MERRIE AFDELING
Draverij van meet voor merries die nog staan ingeschreven voor de Breeders Crown.
Afstand 2000 of 2100 m. Met autostart.
Startpositie, kwalificatie, samenvoeging en fokpremie:
Zoals vermeld onder Breeders Crown hengsten en ruins afdeling.
Inleggeld:
€ 160, op de datum van de vooraangifte.

Eigenaartrainer cursus draf- en rensport

Bij voldoende inschrijvingen zal er op onderstaande data een cursus eigenaar-trainer draf- en rensport worden georganiseerd.
Deze is bestemd is voor toekomstige eigenaar/trainers van dravers en volbloeds en voldoet aan het gestelde in artikel 30 lid d van het Deelnemers Reglement van de Stichting NDR.
De minimumleeftijd om voor een vergunning in aanmerking te komen is 18 jaar.
De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Inhoud cursus:
 Reglementenkennis
 Harnachement (theorie en praktijk)
 Anatomie / Ziekteleer

Cursusduur:
4 zaterdagen
De volgende data zijn gepland: 3, 10, 17 en 24 (examen) februari 2017.

Cursusprijs:
€ 425,-

Aanmelden:
via e-mail: v.kribbe@ndr.nl
o.v.v.: naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.

Equine Infectieuze Anemie geval ook in Nederland

ERMELO (SRP) – Op een locatie in Vreeland (Provincie Utrecht) is bij een paard Equine Infectieuze Anemie (EIA) vastgesteld. De eigenaar van het paard heeft zelf besloten het paard te laten euthanaseren. Het bedrijf waar het paard stond moet gedurende drie maanden in quarantaine (gesloten) blijven. De klanten en medewerkers van het bedrijf zijn op de hoogte gebracht van de situatie.

Het Ministerie van Economische zaken heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat om EIA. EIA is een virusziekte die koorts, vermagering en ernstige bloedarmoede bij paarden kan veroorzaken. EIA is een vector-gebonden ziekte. Dit betekent dat de ziekte niet direct van paard naar paard gaat, maar altijd via bloed-bloed contact loopt. EIA kan onder meer worden verspreid door insecten, met name dazen en stalvliegen. Dit gebeurt wanneer zij besmet bloed van het ene naar het andere paard met hun monddelen meenemen. Er is doorgaans geen gevaar als paarden meer dan 200 meter uit elkaar staan, omdat het bloed op de steeksnuit van het insect dan al is opgedroogd. Het overbrengen kan ook via hergebruik van injectienaalden (wordt door dierenartsen in Nederland niet gedaan) of via een bloedtransfusie of plasma wanneer de bloeddonor met EIA is besmet.

De NVWA onderzoekt alle paarden die op hetzelfde bedrijf als het besmette paard stonden en zoveel mogelijk de paarden waar het besmette paard mogelijk mee in contact is geweest. Dit om de herkomst en de eventuele verspreiding in kaart te brengen.
EIA is een meldingsplichtige ziekte. Dit betekent dat er bij de NVWA melding moet worden gedaan bij een verdenking maar dat bij een positieve uitslag (d.w.z. de ziekte wordt aangetoond) de eigenaar van het dier zelf verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen om te zorgen dat andere dieren niet worden besmet.

De export voor levende paarden binnen de EU zal niet veranderen. Voor specifieke vragen kan contact worden opgenomen met het Klanten Contact Centrum van de NVWA (telefoonnummer 0900-0388).

Voor meer achtergrondinformatie over Equine Infectieuze Anemie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

Vraag en antwoord Equine Infectieuze Anemie

Vraag: Er is Equine Infectieuze Anemie (EIA) geconstateerd net over de grens in Duitsland, een probleem voor ons?
Er treedt in de landen om ons heen, Duitsland, België en Frankrijk af en toe een geval van EIA op, maar dat betreft doorgaans maar één of enkele paarden. Vandaag 4 juli 2017 is de aandoening voor het eerst in Nederland aangetoond.

Vraag: Equine Infectieuze Anemie wat is dat eigenlijk?
EIA is een virusziekte waarvan een paard direct ernstig ziek kan zijn met hoge koorts en bloedarmoede en een paard kan daar ook aan sterven. De tijd tussen besmetting en ernstige symptomen kan 3 tot 30 dagen bedragen (en soms veel langer – 138 dg). De ziekte kan ook chronisch worden waarbij een paard kan gaan ‘slijten’. Alle paarden met deze ziekte besmet, blijven levenslang drager en zij kunnen onder bepaalde omstandigheden (‘stress’, ziek door iets anders) weer viruspositief worden en dus weer besmettelijk zijn.

Vraag: Komt Equine Infectieuze Anemie voor in Nederland?
Sinds 4 juli 2017 komt deze ziekte helaas ook voor in Nederland. Daarvoor was er eenmaal, vele jaren geleden, een paard uit Nederland na verkoop in Engeland positief bevonden. Dat paard bleek, enkele dagen voor de export naar Engeland, in Nederland te zijn geïmporteerd vanuit Oost-Europa. Dit paard had dus al EIA voor aankomst in Nederland en heeft de ziekte, gedurende de enkele dagen in Nederland, hier niet verspreid.

De laatste jaren heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer in samenwerking met de Sectorraad Paarden en het Ministerie van Economische Zaken een groot onderzoek naar het voorkomen van EIA in Nederland gedaan. We wisten al dat bij de toplaag van onze paarden (voor export en internationale wedstrijden) in vele duizenden monsters nog nooit een positief geval is aangetoond, maar ook bij meer dan 600 gewone gebruikspaarden (die na de slacht zijn onderzocht) is deze ziekte niet gevonden.

Nadat het positieve paard op 4 juli is geëuthanaseerd, blijft het besmette bedrijf tenminste 3 maanden gesloten (verplichte quarantaine) onder toezicht van de NVWA.

Vraag: Hoe wordt EIA overgebracht?
EIA is een virusziekte die wordt overgebracht door bloed-bloed contact. In de natuur wordt deze ziekte overgebracht door grote stekende insecten zoals dazen of vliegen die via hun steeksnuit bloed direct van het ene naar het andere paarden overbrengen. Er is echter al geen gevaar meer als paarden meer dan 200 meter uit elkaar staan, omdat dan het bloed op de steeksnuit al is opgedroogd. Het overbrengen kan ook via hergebruik van injectienaalden (wordt door dierenartsen in Nederland nooit gedaan) of via een bloedtransfusie (bijvoorbeeld bij een paard met een ernstige bloeding) of via plasma (= bloed zonder cellen – bij een veulen met onvoldoende antistoffen) wanneer de donor met deze ziekte is besmet.

Vraag: Is Equine Infectieuze Anemie ook besmettelijk voor mensen?
Neen, deze ziekte is niet besmettelijk voor mensen. Daarom is de oude naam ‘Moeraskoorts’ ook geen juiste benaming.

Vraag: Kan ik mijn paard laten vaccineren tegen Equine Infectieuze Anemie?
Neen, er bestaat geen vaccinatie tegen EIA. Het is erg moeilijk om tegen dit speciale virus een betrouwbare vaccinatie te ontwikkelen.

Vraag: Hoe kan ik mijn paard beschermen tegen Equine Infectieuze Anemie?
Er is geen vaccin. Voorkomen dat het paard wordt behandeld met een vuile naald of een besmet bloedproduct is essentieel. Gelukkig wordt in Nederland door dierenartsen altijd met naalden voor eenmalig gebruik gewerkt en zijn bloedproducten van donoren die gecontroleerd zijn op EIA.

Insectenbeten van vliegen en dazen zouden de besmetting over kunnen brengen wanneer ze bij een bloedmaaltijd van een besmet paard gestoord worden en verder gaan met bloed zuigen op een niet besmet paard. Deze twee paarden moeten dan wel op korte afstand (< 200 meter) van elkaar staan. Het insect wordt zelf niet besmettelijk en fungeert dus echt alleen als ‘vliegende injectienaald’.
Een insectendeken en/of goede vliegenspray kan de kans op een beet verkleinen.

Vraag: Hoe kan ik mijn bedrijf beschermen tegen Equine Infectieuze Anemie?
De beste bescherming tegen EIA is niet ‘zomaar’ paarden die uit het buitenland komen binnenhalen, zeker paarden uit Oost Europa of uit (Zuid) Amerika kunnen eventueel met EIA besmet zijn. Daarom is het verstandig om te eisen dat men bij een import paard een recent negatief EIA-testcertificaat kan tonen. Alleen als er een besmet paard op minder dan 200 meter van het bedrijf aanwezig is, is overbrengen door insecten mogelijk.

Vraag: In hoeverre kan/mag ik buitenritten maken of op wedstrijd ondanks de Equine Infectieuze Anemie?
Er is op dit moment geen reden om niet buiten te gaan rijden of op wedstrijd te gaan. Alleen wanneer een paard binnen 200 meter van een besmet paard komt, is er een (kleine) kans op overdracht. Bedrijven waar een paard staat, waarvan bekend is dat het dier besmet is, worden door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) verplicht gesloten, d.w.z. daar mogen de paarden niet van het erf af en daar kan men dan beter met een boog omheen rijden.

Vraag: Moet een wedstrijd- of keuringsorganisatie voor komende periode extra maatregelen nemen?
Daar is op dit moment geen zinnig antwoord op te geven. De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) zal bedrijven waar een paard wordt gevonden dat met EIA is geïnfecteerd sluiten (voor tenminste 3 maanden) en alle andere op dat bedrijf aanwezige paarden controleren. Als die testen (tweemaal bloedonderzoek met drie maanden er tussen) negatief zijn, mag het bedrijf weer open. Gezien het feit dat eventueel besmette ‘steeksnuiten’ van insecten minder dan 200 meter besmettelijk blijven is het onverstandig binnen 200 meter van een besmet bedrijf te komen, maar verder is er geen reden om wedstrijden af te laten of buitenritten niet door te laten gaan.

Vraag: Hoe wordt een paard getest op Equine Infectieuze Anemie?
Er zijn verschillende soorten testen, maar de officiële test is de zogenaamde ‘Coggins’. Er worden één of enkele buisjes bloed (serumbuis) afgenomen en opgestuurd naar het officiële Nederlandse laboratorium in Lelystad. De tweede test (een ‘Elisa’) is wat gevoeliger maar heeft ook een wat grotere kans op miswijzing. Er zijn meerdere laboratoria in Nederland en Duitsland die deze testen uitvoeren, maar alleen het Laboratorium in Lelystad is het officiële laboratorium. Dit laboratorium heette voorheen CVI (Centraal Veterinair Instituut) en nu Wageningen Bioveterinary Research Lelystad.

Vraag: Hoe zit het met de export van paarden, sperma, embryo’s etc?
De NVWA is bezig met het precies uitwerken van de maatregelen en voor verdere informatie kijk op: www.nvwa.nl/export,vragen over import of export kunnen ook gemaild worden naar export@nvwa.nl, ook kan er contact opgenomen worden via het telefoonnummer : 0900-0388

Bron: SRP, 04-07-2017

NIEUWE TWEEJARIGEN KLASSIEKER IN 2018

DERBY DER TWEEJARIGEN 2018
De Productendraverij gaat vanaf 2018 verder als “Derby der Tweejarigen”. Voor deze koers zullen aparte inlegrondes gelden. De Jonker- en Jofferprijs geldt vanaf 2018 niet meer als kwalificatie voor de Derby der Tweejarigen.

Uitschrijving:
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2016 geboren zijn.
Afstand 1609 m. Met autostart. Alle in 2016 geregistreerde paarden zijn ingeschreven.

Minimaal gegarandeerde dotering € 16.500 (7.500, 3.750, 1.800, 1.200, 750 en 10% fokpremie)

Tevens zal er sierdeken beschikbaar worden gesteld en ereprijzen voor de eigenaar, rijder en trainer van het winnende paard.

Baan: Nog nader te bepalen
Datum: November of december 2018

Kwalificatie:
Van de aangegeven paarden kwalificeren zich:
1. de 12 paarden met het op het moment van vooraangifte met hoogste werkelijke winsom. Als de werkelijke winsom van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met de beste km tijd gekwalificeerd. Als ook daardoor geen verschil gemaakt kan worden tussen 2 of meer paarden, beslist het lot.
2. van de overige de 4 paarden, die de snelste kilometertijd hebben gelopen. Als de km tijd van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met het hoogste werkelijke winsom gekwalificeerd. In derde instantie beslist het lot.

Startposities:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste werkelijke winsom; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de resterende startposities.

Inleggelden:
1e inleggeld € 100,00 op 1 februari 2018
2e inleggeld € 200,00 op 1 april 2018
3e inleggeld € 50,00 op de datum van de vooraangifte.

Bonus:
Indien de winnaar van de Derby der Tweejarigen in 2018 ook de open Derby wint in 2019 en de Derby der Vierjarigen in 2020, ontvangt de eigenaar een bonus van € 25.000. Deze bonus wordt uitbetaald aan de eigenaar waarvoor het paard de Derby der Vierjarigen loopt en zal niet worden opgenomen in de werkelijke of belastbare winsom van paard.

134 ingeschreven Nederlandse Tweejarigen:
Gaz Heuvelland TF, Gear Up TF, Generique TF, Ginger du Chef TF, Gipsy Occagnes TF, Gold Rush Polly TF, Gracia Renka TF, J10, J11, J16, J17, J2, J20, Jacajoro JC, Jacinthe W, Jack, Jack Baldwin, Jack Hanover, Jack Trixton, Jackinthebox, Jackpot Joe, Jackpot Smart, Jackson O, Jacky de Bel, Jacky Stardust, Jade W, Jadia Cunera, Jadore, Jaffy Joha, Jago Twiko, Jalna, Jamaica Melo, Jamboree Renka, James D, James Trottatore, Jamira Elegance, Jan Alki, Jan Occagnes, Jank Summerland, Janky Paarl, Jannie van Tim, Jari L Petnic, Jarilo, Jarine le Grand, Jarrot River, Jasmijn Ricardo, Jason Centaur, Java de l'Iton, Jawis, Jazeker Well, Jazz d'Avignere, Jazzrhythm Flevo, Jazzy Mad Money, Jazzy Queen, Je Suis Rob, Je suis ton Ami, Je t'aime Lobell, Jealynn Jo, Jeanine GO, Jeanne d'Arc, Jee mie nee, Jello W, Jeluna, Jenna Transs R, Jens Elegance, Jente W, Jerommeke, Jersey Avenue, Jesican, Jess Vryenesse, Jesse Schermer, Jessica, Jessy Camelot, Jet Bianco, Jetske Beemd, Jett Rebel, Jewel Armstrong, Jewel my Pride, Jewel Star, Jianni Bianco, Jilt Flevo, Jingle Bell, Jinuck Boko, Jip Star N, Jitan Occagnes, Jitske's Wish, Jo Black, Jo Jo Harley, Joan Collins, Joan Hanover, Joe Fanatic, Joekel Twiko, Joep Swagerman, Joey Junior, Johanna Baldwin, John Europoort, John King Boko, Johnny B Goode, Jolene Joe, Jolien Schermer, Jonah Vredebest, Jonne Cavallo, Jorick W, Joris Charisma, Joris S, Jort, Jos Dairpet, Jos K, Josanne JE, Josy Occagnes, Jowanna, Jowie Joe, Joy, Joy of Steel, Joy Z, Juist Well, Julia Star, Juliette, Juliette Boko, Jungle Jane, Jungle Renka, Jungle River, Juni Oldeson, Junice Boko, Junior, Jurandy, Just a Lark, Just an Illusion, Just be Proud, Just Do It, Just for Josh, Just Smart, Justaspecialgirl, Jyvonn Vryenesse.

NVWA voert weer welzijnsinspecties uit bij professionele paardenhouders

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan vanaf heden, net als vorig jaar, extra inspecties uitvoeren bij maneges, pensionstallen, fokkerijen en opfok-, handel- en trainingsstallen. Tijdens de inspecties controleren inspecteurs of de bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn.

Huisvesting van paarden
Paardenhouders moeten zich houden aan de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren. Inspecteurs kijken bij de inspectie bijvoorbeeld of de paarden voldoende ruimte hebben en of er voldoende licht is in de stallen. Verder moeten de dieren een schone en droge ligplaats hebben en mogen er in de stallen geen uitstekende scherpe randen zijn waar de dieren zich aan kunnen verwonden.

Paardenhouders die de Wet dieren of het Besluit houders van dieren overtreden kunnen afhankelijk van de ernst van de overtreding een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete krijgen. Bij ernstige overtredingen en bij overtredingen van de Regeling identificatie en registratie van dieren maakt de NVWA proces-verbaal op. Daarnaast kan de NVWA ook bestuursrechtelijk optreden tegen overtredingen. De extra inspecties bij paardenhouders hebben tot doel de naleving in de paardensector beter in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren

Kwalificatiereglement Trotteur Français 2017

Het Kwalificatiereglement Trotteur Français is naast reglementen van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) van toepassing op alle deelnemers aan de door de NDR, onder auspiciën van de SECF, georganiseerde kwalificaties.

De paarden zijn startgerechtigd indien:

– De eigenaren het paspoort, voor de inschrijving in de kwalificatie, hebben laten valideren door de IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation).
– Het paspoort voorzien is van een geldige vaccinatie (basis-enting met herhaling binnen de drie maanden, gevolg door een herhaling binnen de zes maanden, daarna elke twaalf maanden)
– Het paard mag alleen aan kwalificaties deelnemen nadat het gedurende een periode van twee (2) maanden in training is geweest bij een trainer met een door de NDR verstrekte c.q. erkende licentie.

Indien een paard zich monté kwalificeert is het paard alleen startgerechtigd in monté-koersen, tot het moment dat het een winsom in deze discipline heeft, of zich aangespannen herkwalificeert.

Aan een (her-) kwalificatie mogen maximaal 8 combinaties deelnemen.

De diverse disciplines zullen ieder in hun eigen kwalificatieproef starten en de tweejarige paarden zullen altijd een eigen kwalificatiekoers hebben.

De paarden moeten met hoefbeslag starten. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan is de kwalificatie ongeldig en zal er een boete van €100,- worden opgelegd.

De afstand van de kwalificaties is 2100 meter met bandenstart.

De paarden dienen anderhalf uur voor aanvang van de kwalificaties op het wedstrijd terrein aanwezig te zijn en ter identificatie te worden aangeboden.

Paarden die reeds aan de kwalificatie-eisen zoals gesteld in het “Reglement de la Société de Cheval Français” voldoen, kunnen niet deelnemen aan de kwalificaties.

De kwalificatietijden zijn:

leeftijd Periode Aangespannen Monté

Tweejarige paarden mei t/m juli 1,21,0 1,21,5
augustus t/m december 1,20,5 1,21,0

Driejarige paarden januari t/m mei 1,20,0 1,20,5
juni t/m december 1,19,0 1,19,5

Vierjarige paarden januari t/m december 1,18,0 1,18,5

vijfjarige en oudere januari t/m december 1,17,5 1,18,0
paarden

De tijden voor her-kwalificatie zijn:

leeftijd Periode Aangespannen Monté
Driejarige paarden januari t/m mei 1.19,5 1.20,0
juni t/m december 1.18,5 1.19,0
Vierjarige paarden januari t/m december 1.17,5 1.18,0
Vijf- en zesjarige januari t/m december 1.17,0 1.17,5
paarden
Zevenjarige en oudere januari t/m december 1.16,5 1.17,0
paarden