Eigenaartrainer cursus draf- en rensport

Bij voldoende inschrijvingen zal er op onderstaande data een cursus eigenaar-trainer draf- en rensport worden georganiseerd.
Deze is bestemd is voor toekomstige eigenaar/trainers van dravers en volbloeds en voldoet aan het gestelde in artikel 30 lid d van het Deelnemers Reglement van de Stichting NDR.
De minimumleeftijd om voor een vergunning in aanmerking te komen is 18 jaar.
De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Inhoud cursus:
 Reglementenkennis
 Harnachement (theorie en praktijk)
 Anatomie / Ziekteleer

Cursusduur:
4 zaterdagen
De volgende data zijn gepland: 3, 10, 17 en 24 (examen) februari 2017.

Cursusprijs:
€ 425,-

Aanmelden:
via e-mail: v.kribbe@ndr.nl
o.v.v.: naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.