Bericht van het bestuur van de SNDR

2020 wordt een jaar dat in alle geschiedenisboeken met zeer veel nadruk zal worden beschreven! We worden allemaal geconfronteerd met onze kwetsbaarheid als wereldburgers. De globalisatie draagt in hoge mate bij aan de ongelooflijk snelle verspreiding van het Corona virus. Waar velen eind februari nog verwachten dat het in Nederland wel mee zou vallen, zijn we de afgelopen twee weken met onze neus op de actuele feiten gedrukt. We leven allemaal zeer intens mee met alle slachtoffers, nabestaanden, zieken, hulpverleners en iedereen die een belangrijke bijdrage levert aan het bestrijden en beperken van de huidige crisis. Ook de draf- en rensport en de daaraan gekoppelde sector in binnen- en buitenland wordt hard geraakt, vooral door de opgelegde restricties waardoor het noodzakelijk is gebleken om de zes geplande meetings in ieder geval tot 6 april te annuleren.

Initieel hebben we op basis van de nog beperkte maatregelen geprobeerd om de juist nu zo belangrijke openingsmeeting op de Drafbaan Groningen doorgang te laten vinden zonder publiek. Helaas bereikte ons op de donderdag voorafgaand aan die zondag de 15e de informatie over de verder aangescherpte restricties. Hierdoor werden we genoodzaakt om die, door de goede vooraangiften prachtige meeting, te moeten annuleren. Vervolgens hebben we een snelle inventarisatie gemaakt met de betrokken baanbesturen, de wedaanbieder en andere betrokkenen. Daarop gebaseerd is op maandag 16 maart geconcludeerd dat het noodzakelijk werd om ook de andere geplande meetings in ieder geval tot 6 april a.s. (de nu geldende limiet datum van de geldende maatregelen) en ‘ Hilversum’ te annuleren. Een ingrijpende maar noodzakelijke beslissing op basis van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Concreet betekent dit dat naast de meeting op Groningen op zondag 15 ook de meeting op die baan op zondag 29 maart is geannuleerd. Ook Victoria Park Wolvega moet hierdoor twee Premium meetings missen: woensdag 1 en woensdag 8 april en tenslotte zal ook de openingsmeeting op de Renbaan Duindigt op zondag 5 april geen doorgang vinden. Dat betekent geen inkomsten op basis van de afdracht van de wedomzet en daardoor ook geen mogelijkheid om prijzengeld en fokpremies te distribueren. De financiële kurk waar onze sport op drijft, wedomzet van de wedders en investeringen van eigenaren en fokkers, valt plotseling volledig weg!

Als bestuur en medewerkers van de SNDR zijn we direct gestart om de gevolgen van deze situatie te inventariseren. Daarbij betrekken we ook belanghebbenden maar de aandacht was primair gericht op de overheid via onze stem in de Sectorraad Paarden. Sinds vorig jaar maken we als SNDR als aspirant lid weer deel uit van deze (enige) hippische gesprekspartner richting die overheid in Nederland Zij maken zich hard voor de brede belangen van alle aangesloten instanties zoals KNHS, KWPN, FRNS, LTO, de Fokkerij Koepel en nu dus ook de SNDR. De eerste resultaten zijn gericht op de vertaalslag van de maatregelen die het Kabinet i.v.m. de huidige Covid-19 heeft aangekondigd naar praktische richtlijnen voor alle hippische organisaties. Die teksten publiceren we sinds vorige week integraal op de SNDR website en die zullen we constant blijven actualiseren. Met klem verwijzen we de lezers daarnaar. Er zijn veel mogelijkheden om de nu actuele financiële uitdagingen ook binnen onze sector (deels) het hoofd te bieden door gerichte actie! We hebben de SRP een opgave verstrekt van de totale gemiste afdracht van de wedomzet en de niet uitgekeerde prijzengelden en fokpremies. Deze worden getotaliseerd door de SRP en vervolgens aangekaart bij de ministeries om te bezien of enige vorm van financiële steun of compensatie kan worden gerealiseerd.

Wat doen we als SNDR nu concreet:

 

 • De sportafdeling van het kantoor SNDR is gestart met een inventarisatie van de mogelijkheden om de nu geannuleerde meetings mogelijk later in 2020 alsnog te kunnen laten verrijden. Het herplannen van de Premium meetings is uiteraard afhankelijk van de flexibiliteit die de vrijwel zeker ook aangepaste koerskalender van LeTrot/PMU in Frankrijk daarvoor gaat bieden. Daarom is met betrokkenen in Frankrijk ook intensief contact mede via het management van VPW!
 • Helaas heeft het bestuur van het Paardensportevenement van Hilversum nu al moeten besluiten om de meeting op vrijdag 15 mei a.s. dit jaar te annuleren. Na de eerdere uitval van de meeting in Eenrum, lijkt in ieder geval het een kwantitatief beperkt grasbaanseizoen te worden in 2020. We onderzoeken of er nog aanvulling mogelijk is.
 • Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de komende Klassiekers en bijzondere koersen. Uiteraard moeten de betreffende paarden, zeker de 3-jarigen, voldoende mogelijkheden worden geboden om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de Klassieke koersen. De data van de bijzondere koersen (zoals OB-1 koersen) worden ook bezien op geschiktheid en zo nodig zullen daar ook aanpassingen in worden doorgevoerd.
 • Veel hangt daardoor af van het moment wanneer we mogelijk weer regulier of uitzonderlijk (bijvoorbeeld zonder publiek) mogen/kunnen gaan koersen. In de ons omringende landen zijn de huidige restricties van kracht tot midden dan wel eind april a.s. Het is in de huidige situatie onmogelijk hierover iets zinnigs te zeggen maar het wordt meer en meer duidelijk dat we gedurende langere tijd (lees ook na 5 april a.s.) te maken zullen hebben met maatregelen die de normale doorgang van de geplande meetings zowel op de lange- als op de korte baan zullen belemmeren of erger nog onmogelijk zullen maken.
 • Daarom moeten we gezamenlijk de nodige flexibiliteit betrachten om ook zodra het kan gereed te zijn om direct ook weer te kunnen gaan koersen! Vanuit het kantoor SNDR zullen daartoe samen met de baanverenigingen en andere betrokkenen duidelijke afspraken worden gemaakt via een soort ‘noodplan herstart’.
 • Ook de SNDR zelf wordt geraakt door de huidige maatregelen. Het kantoor is fysiek minimaal bezet maar de bereikbaarheid wordt wel gegarandeerd. Ons financieel draagvlak is zoals bekend uiterst beperkt. We stellen daarom grote investeringen voorlopig (wederom) uit, we hebben arbeidstijdverkorting aangevraagd voor de medewerkers, minimaliseren de inzet van Freelancers en kijken kritisch naar onze totale uitgaven.
 • De enige inkomstenbron van de sector is momenteel de 2,5% wettelijke afdracht van de wedomzet op de koersen die nu nog in het buitenland worden verreden maar ook daar is of wordt de spoeling bijzonder dun. Daardoor staat uiteraard ook de wedaanbieder Runnerz/ZEbetting & Gaming onder de nodige financiële druk. Net als alle zusterorganisaties in de ons omringende landen overigens, zeker ook LeTrot, France Galop en de PMU in Frankrijk, waar we in Nederland in hoge mate van afhankelijk zijn!
 • Ook het net gestarte dekseizoen wordt geraakt door de huidige maatregelen. Op het moment van schrijven van deze tekst hebben we gelukkig nog geen volledige ‘lock-down’ situatie in Nederland maar dat zou best wel het geval kunnen zijn als u dit leest. Daardoor worden fysieke verplaatsingen van mens en dier sterk gelimiteerd waardoor de dekkingen ook in gevaar kunnen komen. In Frankrijk is gelukkig een uitzondering gemaakt op de restricties ten behoeve van de fokkerij. Mocht het zover komen gaan we ons daar natuurlijk via de SRP ook hard voor maken.
 • Ook de start van het Kortebaan seizoen staat binnenkort (begin mei) gepland. Het bestuur van de Kortebaanbond is ook gestart met een beoordeling van de (on)mogelijkheden en in het geval van een aangepaste planning van de Kortebaankalender zal deze worden afgestemd met de mogelijk ook aangepaste koerskalender van de SNDR.

  Het is nu nog te vroeg om alle gevolgen van de huidige situatie voor onze sport/sector te overzien maar duidelijk is wel dat we gezamenlijk hard zullen moeten werken om ons toch al zo kwetsbare ecosysteem in stand te houden en zodra het kan weer nieuwe impulsen te geven. Daartoe worden al initiatieven ontwikkeld die we later zeker nader zullen toelichten. Afvallers kunnen we ons absoluut niet permitteren! Het is aan iedereen die betrokken is bij onze sport om een steentje bij te dragen om de sport ook na deze zware periode in 2020 weer de doorstart te geven die nodig is om ook in de toekomst bestaansrecht te behouden. Hoeveel uitdagingen kunnen we samen incasseren: de Corona crisis, de opening van de online wetgeving door de nieuwe wet op de kansspelen/kansspelen op afstand, het ontwikkelplan Renbaan Duindigt, de donkere wolken boven de Drafbaan Groningen, etc? In het verleden is bewezen dat de draf- en rensport met het nodige incasseringsvermogen en veel inventiviteit ook moeilijke problemen het hoofd heeft kunnen bieden (denk bijvoorbeeld aan het totalisator loze tijdperk). Dat kunnen we nu ook door de uitdagingen om te zetten in kansen die we samen grijpen mede door onderlinge verschillen van inzicht ondergeschikt te maken aan het uiteindelijke doel: snel weer mooie en eerlijke sport realiseren voor iedereen! Het bestuur en personeel van de SNDR wil zich daar maximaal voor inzetten, u ook?

We wensen u en uw dierbaren goede gezondheid!