BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR FOKKERS van NL dravers die niet op NL grondgebied geboren worden

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR FOKKERS van NL dravers die niet op NL grondgebied geboren worden:

Veulens die geboren worden op Frans grondgebied, maar wel in het Nederlandse draverstamboek worden geregistreerd, dienen in Frankrijk voorzien te worden van een Franse chip en de fokkers dienen zelf in Frankrijk een paspoort aan te vragen!

Door herziene Europese regelgeving is het land van geboorte bepalend voor het paspoort en de chip.

De kosten die u maakt voor de buitenlandse chip, -dierenarts en de buitenlandse paspoorten zijn voor uw eigen rekening.

De Duitse autoriteit en de autoriteit van Vlaanderen hebben ons toestemming gegeven voor paarden die op Duits en Vlaams gebied geboren worden wel een paspoort af te geven, maar ook deze veulens dienen een chip uit het land van geboorte te krijgen. De Franse overheid heeft ons deze toestemming (nog) niet gegeven.

De procedure voor aanmelding van alle veulens voor opname in het NL stamboek en in het Trotteur Français register blijft hetzelfde, d.m.v. het geboortebericht. Voor de op NL grondgebied geboren veulens verandert er niets.

Voor de veulens die op buitenlands grondgebied geboren worden en wel in het NL stamboek worden geregistreerd, dient een buitenlandse dierenarts ons een haarmonster, schetsformulier en barcodestickers van de transponder te sturen. M.u.v. de Duitse en Vlaamse veulens ontvangt u van ons voor deze veulens geen paspoort, maar wel een bewijs van inschrijving in het stamboek na ouderschapsverificatie.