Aanpassing voor Premium Meetings

Met onmiddellijke ingang is het niet meer toegestaan om tijdens premium meetings, na de start van de eerste koers , paarden achter de startauto te werken.

Daarnaast vragen wij van de deelnemende rijders aandacht voor het bepaalde in art 34, lid i a en b  van het drafsportwedstrijd reglement, het comité zal hier de komende tijd extra aandacht voor hebben.

 

Opstellen bij autostarts en starts op de vlag en de start 

Artikel 34

I
a.    Bij een autostart is de deelnemer verplicht zich vanaf het commando “start over 20 seconden” tot het commando “start vrij” op te houden in een vak op de baan dat wordt begrensd door een blauwe markering enerzijds en de plaats van de startauto anderzijds. Bij het commando “start vrij” dienen de deelnemers zo geplaatst te zijn dat de start conform lid II kan plaatsvinden.
b.   Bij een start op de vlag begeven de deelnemers zich bij het commando “start vrij” onmiddellijk naar de opstellingsplaats.