Aanpassing afstand 9e koers van Joure, vrijdag 12 juli

Joure, vrijdag 12 juli
9e koers “free for all” (g.l.s.)
Juiste afstand: 2725 meter bandenstart