Aangifte procedure en migratie nieuwe computersysteem SNDR

De overgang naar het nieuwe computersysteem, waaraan het afgelopen jaar is gewerkt, nadert zijn finale fase en de migratie gaat op 21 maart aanstaande plaatsvinden.

Dit betekent dat we vanaf de aangifte voor de meeting van Wolvega 29 maart en Alkmaar 1 april 2024, op 25 maart aanstaande er gebruikt gemaakt gaat worden van het nieuwe systeem.

Voor de mensen die reeds een inlogcode hebben en gebruik maken van de mogelijkheid om via de website aan te geven verandert er niets.

De inschrijfmodule sluit op donderdag 21 maart om 16:00 uur, paarden die voor die tijd zijn ingeschreven zullen worden meegenomen in de migratie.

De nieuwe inschrijfmodule is uiterlijk zondag 24 maart om 18:00 uur weer bereikbaar, maar naar verwachting is dit eerder en zullen we de trainers hier apart over informeren.

Wat er wel gaat veranderen is dat vanaf 8 april 2024 aangiften per telefoon, of via medewerkers van de banen, niet meer mogelijk zijn.

De aangiften dienen vanaf dan voor sluiting van de vooraangifte, inclusief de rijder, ijzerinformatie en, indien noodzakelijk, de correcte gegevens van het paard (winsom en laatste 5 verrichtingen van het paard, eigenaar en eigenaarskleuren) bij de SNDR aanwezig te zijn.

De aangiften zullen alleen worden geaccepteerd als deze via het aangifte systeem op de website van de SNDR of per mail naar de sportafdeling (drafsport@ndr.nl) zijn gedaan.

Wij stellen deze voorwaarden om zo tot een vlottere, correcte, aangifteprocedure te komen.

Hierbij is echter jullie medewerking (door tijdig en compleet aan te geven) van cruciaal belang, zeker om tot een volwaardig koersprogramma te komen.

Het lijkt ons duidelijk dat dit laatste een voorwaarde is om de toekomst van onze sport zeker te stellen en wij gaan er dan ook vanuit dat we op jullie medewerking kunnen rekenen.