Start Internationale hoefsmedenopleiding

Helicon Opleidingen NHB Deurne

In januari 2008 start Helicon Opleidingen* NHB Deurne een Engelstalige internationale hoefsmedenopleiding voor volwassenen met ervaring in de paardenwereld en hoefbeslag.
Wegens deze eerder verworven competenties kunnen de studenten de benodigde competenties voor het beroep van hoefsmid leren in 14 maanden en in maart 2009 de proeve van bekwaamheid afleggen. Als de opleiding met succes is afgesloten ontvangt de student het internationaal erkende Nederlandse hoefsmiddiploma.

Programma
Naast een volle lesdag per week op school, werkt de student minimaal 2 dagen per week bij een speciaal geselecteerd stagebedrijf. Tijdens de opleiding heeft de student ook nog een aaneengesloten stageperiode van 2 maanden. De opleiding eindigt met een volle week praktijktraining, gevolgd door de proeve van bekwaamheid.

Te behandelen onderwerpen
Anatomie, fysiologie, ziekten en kreupelheden van het paard zijn belangrijke onderwerpen, naast algemene paardenkennis en biomechanica. Andere belangrijke competenties liggen op het gebied van economie, ergonomie en communicatie. Praktische training in het beoordelen van paarden, bekappen, beslaan, smeden en lassen nemen de helft van het lesprogramma in.

Toelatingsvoorwaarden
De student heeft de leeftijd van 21 jaar bereikt.
De student heeft aantoonbare ervaring in de paardenwereld en met hoefbeslag.
De student is in staat de opleiding in het Engels te volgen.

Informatie en inschrijven
Omdat we een grondige selectie willen maken verzoeken we belangstellenden in te schrijven voor 1 november 2007.

Verdere informatie en inschrijfprocedure is te verkrijgen bij:
Helicon opleidingen NHB Deurne 0031 493 313006 of
Chris Oomen, docent hoefsmid 0031 6 53747873
E-mail c.oomen.nd@hlcn.nl