NHB Deurne ontwikkelt nieuw programma draf- en rensportopleiding

Helicon Opleidingen NHB Deurne heeft in samenwerking met VDRP en NDR besloten vanaf augustus 2007 voor de draf- en rensportopleiding een nieuw onderwijsprogramma aan te bieden. In deze nieuwe opzet wordt de opleiding als deeltijdopleiding aangeboden naast een baan (leer-werkovereenkomst) van minimaal 20 uur per week op een entrainement.

Programma
De opleiding wordt verdeeld over het schooljaar gedurende 4 keer een week gegeven in Deurne. In deze weken ligt de nadruk op de theorie en verblijven de studenten intern in Deurne. Daarnaast worden de praktische vakken aangeboden op één vaste dag per maand op een centraal gelegen drafbaan of entrainement. Alle studenten oefenen vooral op het eigen leerbedrijf in de praktische vaardigheden in het verzorgen, rijden en het trainen van paarden. Deze leerbedrijven moeten dan wel beschikken over een erkenning als leerbedrijf door Aequor.

Duur opleiding
De opleiding duurt twee jaar voor de studenten, die uitstromen als pikeur (niveau 2) en drie jaar voor de trainers (niveau 3). Alle studenten worden het eerste half jaar praktisch voorbereid om na 6 maanden te kunnen afrijden als leerling-pikeur, zodat ze een startbewijs hebben voor de koersen. Deze leerling-vergunning behouden ze zolang ze in opleiding zijn.

Vakkenpakket
Het vakkenpakket bevat naast praktische paardenvakken ook zaken als reglementenkennis, trainingsleer, harnachement, hoefkunde, EHBO bij paarden, ziekteleer, anatomie, voedingsleer, vaktaal Engels, presenteren, communiceren, veiligheid en BHV. Het examen is een Proeve van Bekwaamheid op een entrainement aan het eind van de opleiding na 2 of na 3 jaar. In de opleiding zit nog een tweede discipline, zoals rijden onder de man (in de drafsport eventueel monte-rijden) of mennen.

Ervaren docenten
NHB Deurne begeleidt de leerbedrijven en verzorgt alle onderwijsactiviteiten. NDR en VDRP blijven actief betrokken bij de examens en de ontwikkeling van het programma. Het team van docenten bestaat onder andere uit Martin Eeken (NHB) en Camiel Mellegers (NDR).

NHB Jobs
Leerbedrijven kunnen voor elke werknemer met een leerwerkovereenkomst in aanmerking komen voor “Afdrachtvermindering loonheffing”. Leerbedrijven kunnen verder gebruik maken van NHB Jobs, als ze leerling-werknemers niet zelf een arbeidsovereenkomst willen aanbieden. Zij kunnen tegen een gereduceerd tarief deze leerling-werknemers op de pay-roll plaatsen van NHB Jobs.

Informatieavond
NHB Deurne houdt een informatieavond, speciaal voor de draf- en rensport op dinsdag 8 mei 2007 om 19.30 uur. Een vertegenwoordiger van NDR of VDRP woont deze informatieavond bij.