Aanvraag tijdelijk uitvoercertificaat Franse Dravers

Met ingang van 1 januari 2015 is het mogelijk om, voor paarden ingeschreven in het Franse stamboek, een tijdelijke uitvoer voor training en deelname aan koersen bij le Trot aan te vragen via de fax cq. e-mail.
Een voorbeeld formulier voor de aanvraag is te vinden op www.ndr.nl (onder het kopje downloads, stamboek)

De aanvraag voor tijdelijke uitvoer dient vergezeld te worden van een fotokopie c.q. scan van de pagina’s 1 t/m 14 van het paspoort en te worden verzonden naar faxnummer: +331 49 77 17 03 of e-mail: bureau-courses@letrot.com

In navolging op dit besluit van Le Trot is het vanaf 31 maart aanstaande niet meer mogelijk dat dravers ingeschreven in het Franse en andere buitenlandse stamboeken, in Nederland in training gezet worden en deelnemen aan koersen zonder geldig uitvoercertificaat.
Uitvoeren voor de fokkerij, zowel tijdelijk als definitief, moeten onveranderd aangevraagd worden bij het IFCE (voormalige Haras Nationaux, www.ifce.fr)