benoeming comité-leden

Ingevolge een besluit van het bestuur van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport zijn de volgende personen benoemd als comité-lid:

Dhr. A. Haks
Dhr. A.J. van Koerten
Dhr. R. Verhoef (tevens voorzitter)
Dhr. P.M. Wiersinga (tevens voorzitter)