Nieuwe bepalingen Kleurenregistratie Rensport

Krachtens een besluit van de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) dienen de in de aangesloten landen geregistreerde eigenaarskleuren (rensport) te voldoen aan internationaal overeengekomen voorschriften.

Als gevolg hiervan dienen vanaf 2012 ook bij de NDR nieuw geregistreerde eigenaarskleuren aan deze standaard te voldoen.

Voor het samenstellen van eigenaarskleuren dient voortaan een keuze te worden gemaakt uit een reeks voorgeschreven kleuren en symbolen.

Hierbij gelden de volgende bepalingen:

* Per set kleuren mag een keuze worden gemaakt uit maximaal drie verschillende kleuren

* Volledig effen kleuren (buis, mouwen en pet van één kleur) zijn niet toegestaan

* Een concept dient na samenstelling door de NDR te worden goedgekeurd

Eigenaarskleuren welke niet aan de nieuwe standaard voldoen en voor 2012 waren toegewezen, blijven hun geldigheid behouden zolang de betreffende eigenaar als zodanig bij de NDR is geregistreerd, doch mogen niet worden overgedragen of op een later tijdstip door/voor een andere eigenaar worden geregistreerd.

Voorgeschreven kleuren en symbolen zijn te downloaden via deze website, onder de kop “Downloads”